DANH MỤC HỒ SƠ - Tài liệu giấy
TT Hộp sốHồ sơ sốTiêu đề hồ sơThời gian BĐThời gian KTSL tờSL trangTHBQVăn bảnĐính kèm
1 0101Sổ Đăng ký công văn đi năm 2001 01/01/200131/12/200156111Vĩnh viễn01 VB00 File
2 0102Tập Báo cáo năm 2001 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình 14/09/200131/12/200193104Vĩnh viễn42 VB00 File
3 0103Tập Báo cáo năm 2002 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình tập 1 03/01/200224/06/2002165182Vĩnh viễn54 VB00 File
4 0104Tập Báo cáo năm 2002 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình tập 2 02/07/200230/12/2002190213Vĩnh viễn104 VB00 File
5 0205Tập Quyết định năm 2002 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình 01/01/200231/12/2002157164Vĩnh viễn87 VB00 File
6 0206Sổ đăng ký công văn đi năm 2002 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình 01/01/200231/12/200286172Vĩnh viễn01 VB00 File
7 0207Tập Quyết định năm 2003 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình 01/01/200331/12/2003102108Vĩnh viễn66 VB00 File
8 0208Tập Báo cáo năm 2003 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình tập 1 01/01/200331/12/2003203237Vĩnh viễn66 VB00 File
9 0309Tập Báo cáo năm 2003 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình tập 2 01/01/200331/12/2003196218Vĩnh viễn112 VB00 File
10 0310Sổ đăng ký công văn đi năm 2004 quyển 1 01/01/200431/12/200465130Vĩnh viễn01 VB00 File
11 0311Sổ đăng ký công văn đi năm 2004 quyển 2 01/01/200431/12/20041632Vĩnh viễn01 VB00 File
12 0312Tập Báo cáo năm 2004 của Sở Tài chính Thái Bình 01/01/200431/12/2004281323Vĩnh viễn151 VB00 File
13 0413Tập Quyết định năm 2004 của Sở Tài chính Thái Bình 02/01/200431/12/20046466Vĩnh viễn38 VB00 File
14 0414Sổ đăng ký công văn đi năm 2005 của Sở Tài chính 01/01/200531/12/200579160Vĩnh viễn01 VB00 File
15 0415Tập Báo cáo năm 2005 của Sở Tài chính Thái Bình tập 1 05/01/200530/06/2005141148Vĩnh viễn76 VB00 File
16 0416Tập Báo cáo năm 2005 của Sở Tài chính Thái Bình tập 2 30/06/200530/11/2005135152Vĩnh viễn81 VB00 File
17 0517Tập Quyết định năm 2005 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình 12/01/200516/11/2005220255Vĩnh viễn143 VB00 File
18 0518Sổ Đăng ký công văn đi năm 2006 của Sở Tài chính Thái Bình ( Sổ công văn A3) 03/01/200628/12/200676152Vĩnh viễn01 VB00 File
19 0519Tập Quyết định năm 2006 của Sở Tài chính Thái Bình 06/01/200630/12/2006215299Vĩnh viễn165 VB00 File
20 0520Tập Báo cáo năm 2006 của Sở Tài chính Thái Bình 09/01/200628/12/2006161232Vĩnh viễn96 VB00 File
21 0621Sổ đăng ký công văn đi năm 2007 của Sở Tài chính Thái Bình ( Sổ công văn)02/01/200721/12/200779158Vĩnh viễn01 VB00 File
22 0622Tập báo cáo năm 2007 của Sở Tài Chính Thái Bình08/01/200731/12/2007285355Vĩnh viễn219 VB00 File
23 0623Tập Quyết định năm 2007 của Sở Tài chính Thái Bình05/01/200731/12/2007258319Vĩnh viễn220 VB00 File
24 0724Sổ Đăng ký công văn đi năm 2008 của Sở Tài chính Thái Bình 01/01/200831/12/200888172Vĩnh viễn01 VB00 File
25 0725Tập Quyết định năm 2008 của Sở Tài chính Thái Bình 01/01/200831/12/2008174192Vĩnh viễn154 VB00 File
26 0726Tập Báo cáo năm 2008 của Sở Tài chính Thái Bình Tập 1 01/01/200831/12/2008183230Vĩnh viễn110 VB00 File
27 0727Tập Báo cáo năm 2008 của Sở Tài chính Thái Bình Tập 2 01/01/200831/12/2008194229Vĩnh viễn142 VB00 File
28 0828Sổ Đăng ký công văn đi năm 2009 của Sở Tài chính Thái Bình 01/01/200931/12/200978176Vĩnh viễn01 VB00 File
29 0829Tập Quyết định năm 2009 của Sở Tài chính Thái Bình 01/01/200931/12/2009131146Vĩnh viễn121 VB00 File
30 0830Tập Báo cáo năm 2009 của Sở Tài chính Thái Bình (Tập 1) 01/01/200931/12/2009232280Vĩnh viễn145 VB00 File
31 0831Tập Báo cáo năm 2009 của Sở Tài chính Thái Bình (Tập 2) 01/01/200931/12/2009211247Vĩnh viễn92 VB00 File
32 0932Sổ Đăng ký công văn đi năm 2010 của Sở Tài chính Thái Bình 01/01/201031/12/201091180Vĩnh viễn01 VB00 File
33 0933Tập Quyết định năm 2010 của Sở Tài chính Thái Bình 01/01/201031/12/2010184236Vĩnh viễn166 VB00 File
34 0934Tập Báo cáo năm 2010 của Sở Tài chính Thái Bình Tập 1 01/01/201031/12/2010300325Vĩnh viễn107 VB00 File
35 1035Tập Báo cáo năm 2010 của Sở Tài chính Thái Bình Tập 2 01/01/201031/12/2010257280Vĩnh viễn102 VB00 File
36 1036Sổ Đăng ký công văn đi năm 2011 của Sở Tài chính Thái Bình 01/01/201131/12/20114488Vĩnh viễn01 VB00 File
37 1037Tập Quyết định năm 2011 của Sở Tài chính Thái Bình tập 1 01/01/201131/12/2011136161Vĩnh viễn99 VB00 File
38 1138Tập Quyết định năm 2011 của Sở Tài chính Thái Bình (tập 2)23/05/201131/12/2011208273Vĩnh viễn203 VB00 File
39 1139Tập Báo cáo năm 2011 của Sở Tài chính Thái Bình tập 110/01/201116/05/2011190221Vĩnh viễn49 VB00 File
40 1140Tập Báo cáo năm 2011 của Sở Tài chính Thái Bình tập 216/05/201126/12/2011201286Vĩnh viễn87 VB00 File
41 1241Tập quyết định năm 2012 của Sở Tài Chính Thái Bình(tập 1)04/01/201225/07/2012209306Vĩnh viễn180 VB00 File
42 1242Tập quyết định năm 2012 của Sở Tài Chính Thái Bình(tập 2)30/07/201228/12/2012229341Vĩnh viễn197 VB00 File
43 1243Tập báo cáo năm 2012 của Sở Tài Chính Thái Bình03/01/201225/12/2012383597Vĩnh viễn199 VB00 File
44 1344Tập quyết định năm 2013 của Sở Tài Chính Thái Bình(tập 1)06/01/201325/07/2013185230Vĩnh viễn150 VB00 File
45 1345Tập quyết định năm 2013 của Sở Tài Chính Thái Bình(tập 2)25/07/201326/12/2013214287Vĩnh viễn181 VB00 File
46 1346Tập báo cáo năm 2013 của Sở Tài Chính Thái Bình(tập 1)03/01/201311/07/2013243417Vĩnh viễn119 VB00 File
47 1447Tập Báo cáo năm 2013 của Sở Tài chính Thái Bình tập 2 16/07/201327/12/2013270467Vĩnh viễn124 VB00 File
48 1448Tập Quyết định năm 2014 của Sở Tài chính Thái Bình tập 1 03/01/201427/06/2014189296Vĩnh viễn173 VB00 File
49 1449Tập Quyết định năm 2014 của Sở Tài chính Thái Bình tập 2 27/06/201430/12/2014156232Vĩnh viễn122 VB00 File
50 1550Tập Báo cáo năm 2014 của Sở Tài chính Thái Bình (tập 1)03/01/201402/07/2014355574Vĩnh viễn189 VB00 File
51 1551Tập Báo cáo năm 2014 của Sở Tài chính Thái Bình (tập 2)03/07/201431/12/2014363648Vĩnh viễn188 VB00 File
52 1652Báo cáo tình hình tài chính-kết quả SX-KD DNNN năm 2000 tỉnh Thái Bình của Sở Tài chính-vật giá 01/01/200031/12/20002021Vĩnh viễn01 VB00 File
53 1653Dự toán thu-chi ngân sách nhà nước 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình 01/01/200131/12/2001257257Vĩnh viễn01 VB00 File
54 1654Hồ sơ dự toán ngân sách tỉnh Thái Bình năm 2002 của UBND tỉnh Thái Bình 01/01/200231/12/20025961Vĩnh viễn01 VB00 File
55 1655Tổng quyết toán thu NSNN tỉnh Thái Bình năm 2001 của Sở tài chính vật giá 01/01/200231/12/20029191Vĩnh viễn01 VB00 File
56 1656Tổng quyết toán chi NSNN tỉnh Thái Bình năm 2002 của Sở tài chính vật giá 01/01/200231/12/20022424Vĩnh viễn01 VB00 File
57 1657Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2001 của Sở tài chính vật giá 01/01/200231/12/2002175175Vĩnh viễn01 VB00 File
58 1658Tổng quyết toán thu NSNN tỉnh Thái Bình năm 2001 (hợp nhóm-mục) của Sở Tài Chính 01/01/200231/12/20021313Vĩnh viễn01 VB00 File
59 1659Tổng quyết toán thu NSNN tỉnh Thái Bình năm 2001 (cấp-chương-loại-khoản mục) của Sở Tài Chính 01/01/200231/12/200214178Vĩnh viễn01 VB00 File
60 1760Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2001 của Sở Tài Chính08/07/200208/07/20021212Vĩnh viễn01 VB00 File
61 1761Báo cáo quyết toán chi ngân sách trung ương năm 2002 của Kho bạc nhà nước Thái Bình (32 tờ A3)07/05/200307/05/20031224Vĩnh viễn01 VB00 File
62 1762Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2002 của Sở Tài chính25/07/200325/07/20031616Vĩnh viễn01 VB00 File
63 1763Tổng quyết toán chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2002 (hợp nhóm - mục)05/05/200305/05/20031919Vĩnh viễn01 VB00 File
64 1764Tổng quyết toán chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2002 (cấp- chương - loại - khoản - mục)05/05/200305/05/2003183183Vĩnh viễn01 VB00 File
65 1765Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2002 (Cấp - chương - mục - tiểu mục)05/05/200305/05/20037676Vĩnh viễn01 VB00 File
66 1766Tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 200205/05/200305/05/200388Vĩnh viễn01 VB00 File
67 1767Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2003 của UBND tỉnh Thái Bình25/01/200325/01/2003277277Vĩnh viễn01 VB00 File
68 1768Quyết định báo cáo của UBND tỉnh Sở Tài chính về việc công khai dự toán ngân sách và phương án phân bổ cân đối ngân sách địa phương năm 2003 của Sở tài chính - Vật Giá15/01/200315/01/20031818Vĩnh viễn01 VB00 File
69 1769Hồ sơ dự toán chi ngân sách năm 2003 của UBND tỉnh Thái Bình10/03/200310/03/20035357Vĩnh viễn02 VB00 File
70 1770Hướng dẫn của Sở Tài chính về việc hạch toán nguồn thu ngân sách các cấp ở địa phương18/02/200318/02/20036170Vĩnh viễn01 VB00 File
71 1871Hồ sơ phân bổ kinh phí thực hiện đề án tin học hóa quản lí hành chính nhà nước của tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2003 của Ban điều hành đề án 11203/09/200303/09/20031933Vĩnh viễn01 VB00 File
72 1872Hồ sơ báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2003 và dự kiến dự toán ngân sách năm 2004 của UBND tỉnh Thái Bình (15 tờ A3)24/02/200324/02/20033853Vĩnh viễn02 VB00 File
73 1873Hồ sơ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004 của các đơn vị hành chính tỉnh Thái Bình24/07/200324/07/20031517Vĩnh viễn01 VB00 File
74 1874Báo cáo quyết toán chi ngân sách tỉnh năm 2002 của Kho bạc nhà nước Thái Bình (33 tờ A3)06/05/200306/05/20033366Vĩnh viễn01 VB00 File
75 1875Tập báo cáo ngân sách 2004 của Kho bạc Tỉnh Thái Bình (Khổ A3)06/08/200406/08/2004178456Vĩnh viễn01 VB00 File
76 1876Tập dự toán chi tài chính - hành chính sự nghiệp đơn vị chưa và đã được giao quyền tự chủ 2004 của Sở Tài Chính31/12/200331/12/2003162162Vĩnh viễn02 VB00 File
77 1877Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004 Tỉnh Thái Bình của Sở Tài Chính31/12/200331/12/20037390Vĩnh viễn01 VB00 File
78 1978Tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước Tỉnh Thái Bình 2003 của UBND Tỉnh Thái Bình01/07/200401/07/2004336336Vĩnh viễn05 VB00 File
79 1979Báo cáo Quyết toán chi ngân sách Tỉnh Thái Bình 2004 và tình hình thanh toán vốn chương trình mục tiêu, vốn sự nghiệp kinh tế của Kho bạc Nhà nước Thái Bình (Khổ A3)01/07/200401/07/200453106Vĩnh viễn01 VB00 File
80 1980Tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2004 của UBND tỉnh Thái Bình01/07/200401/07/20045050Vĩnh viễn01 VB00 File
81 1981Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2004 (chương-loại-khoản-mục-TM)01/07/200401/07/2004249249Vĩnh viễn01 VB00 File
82 1982Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2004 (cấp-nhóm-tiểu nhóm-mục-TM) của Sở Tài Chính01/07/200401/07/20041717Vĩnh viễn01 VB00 File
83 1983Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2004 (cấp-nhóm-tiểu mục-mục-TM)06/09/200506/09/20051414Vĩnh viễn01 VB00 File
84 2084Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2004 (chương-loại-khoản-,mục-TM)06/09/200506/09/2005109109Vĩnh viễn01 VB00 File
85 2085Tổng hợp báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2004, năm 2005 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP01/09/200501/09/20054747Vĩnh viễn01 VB00 File
86 2086Báo cáo quyết toán kinh phí địa phương khối lượng công việc đã làm phục vụ công tác khảo sát, nghiên cứu xây dựng dự án cồn vành - huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình của Bộ chỉ huy quân sự Thái Bình15/06/200515/06/2005122144Vĩnh viễn01 VB00 File
87 2087Báo cáo của Sở Tài chính về kết quả thu chi ngân sách năm 2004 và thực hiện thu phí, lệ phí TW, thuế GTGT từ sản phẩm thu thuế XNK05/01/200505/01/200566Vĩnh viễn01 VB00 File
88 2088Dự toán thu, chi ngân sách năm 2005 (Đơn vị: đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo NĐ10/2002/NĐ-CP của chính phủ của UBND tỉnh Thái Bình31/12/200431/12/20047171Vĩnh viễn01 VB00 File
89 2089Dự toán thu, chi ngân sách năm 2005 (Đơn vị: đơn vị quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể) của UBND tỉnh Thái Bình31/12/200431/12/20044445Vĩnh viễn01 VB00 File
90 2090Hồ sơ về việc báo cáo dự toán ngân sách năm 2005 đã được HĐND tỉnh thông qua của UBND tỉnh Thái Bình31/01/200531/01/20051415Vĩnh viễn01 VB00 File
91 2091Dự toán thu chi ngân sách năm 2006 các đơn vị thuộc tỉnh quản lý của UBND tỉnh Thái Bình27/12/200527/12/2005206206Vĩnh viễn01 VB00 File
92 2192Dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 của Sở Tài Chính27/12/200527/12/20054243Vĩnh viễn01 VB00 File
93 2193Tổng hợp quyết toán thu ngân sách nhà nước theo nội dung kinh tế, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ năm 2005 của Phòng Tài Chính - kế hoạch - UBND huyện Quỳnh Phụ10/05/200610/05/200655Vĩnh viễn01 VB00 File
94 2194Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2005 của Sở Tài chính25/09/200625/09/20061415Vĩnh viễn01 VB00 File
95 2195Tổng hợp ngân sách năm 2006 của Phòng tài chính - KH - UBND huyện Hưng Hà (Có A3)06/02/200606/02/2006137149Vĩnh viễn01 VB00 File
96 2196Báo cáo tổng kết công tác tài chính - KH năm 2005 phương hướng nhiệm vụ năm 2006 huyện Vũ Thư01/02/200601/02/20061730Vĩnh viễn01 VB00 File
97 2197Báo cáo quyết toán vốn chương trình mục tiêu có tính chất đầu tư ngân sách địa phương kế hoạch năm 2005 của KBNN Thái Bình (Có A3)01/05/200601/05/2006822Vĩnh viễn01 VB00 File
98 2198Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách năm 2006 dự kiến dự toán ngân sách năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình06/12/200606/12/20062034Vĩnh viễn01 VB00 File
99 2199Báo cáo kết quả ước thực hiện ngân sách năm 2006 dự kiến dự toán ngân sách năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy15/12/200615/12/20062636Vĩnh viễn01 VB00 File
100 21100Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010 của Huyện Ủy Đông Hưng28/02/200628/02/20064249Vĩnh viễn01 VB00 File
Tổng số bản ghi: 100/828 bản ghi!
123456789
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024