DANH MỤC VĂN BẢN - Tài liệu giấy
 ...
 Số ký hiệu: Tác giả: Tên loại: Ngày tháng: Trích yếu:
TT Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
1 01010101 Sổ Sở Tài chính1Sổ Đăng ký công văn đi năm 2001 03 File
2 01010201428/BC/TCVGBáo cáo14/09/2001Sở tài chính-vất giá1Báo cáo Tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 9 năm 2001 01 File
3 01010202441 BC/TCVGBáo cáo14/09/2001Sở tài chính-vất giá5Báo cáo giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 9 năm 2001 của tỉnh Thái Bình 01 File
4 01010203449 BC/TCVGBáo cáo26/09/2001Sở tài chính-vất giá7Báo cáo tình hình và kết quả cuộc vận động ngày vì người nghèo 01 File
5 01010204455 BC/NSTBáo cáo28/09/2001Sở tài chính-vất giá8Báo cáo Kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành cải tạo nhà làm việc Uỷ ban dân số KHH gia đình tỉnh Thái Bình Kinh phí chương trình mục tiêu 01 File
6 01010205473 TCVG/ĐTBáo cáo08/10/2001Sở tài chính-vất giá10Báo cáo thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB hàng tháng 9 năm 2001 (3tờ A3) 01 File
7 01010206474/HĐ-TĐBáo cáo09/10/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định13Báo cáo Kết quả thẩm định bồi thường thiệt hại GPMB công trình xây dựng cống Tân Lập thuộc huyện Kiến Xương, Tiền Hải 01 File
8 01010207493 BC/TCVGBáo cáo24/10/2001Sở Tài chính - Vật Giá14Báo cáo giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2001 của tỉnh Thái Bình 01 File
9 01010208496/HĐ-TĐBáo cáo24/10/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB18Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án nạo vét luồng và mở rộng vùng quay tàu cảng Diêm Điền 01 File
10 01010209499/BC-TCVGBáo cáo15/10/2001Sở Tài chính - Vật Giá19Báo cáo kết quả sắp xếp DNNN tỉnh Thái Bình đến cuối quý III/2001 (kèm A3) 01 File
11 01010210511/HĐ-TĐBáo cáo30/10/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB22Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án xây dựng Nhà máy may xuất khẩu huyện Tiền Hải 01 File
12 01010211516/HĐ-TĐBáo cáo30/10/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB23Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án mở rộng trường THPT Phụ Dực huyện Quỳnh Phụ (giai đoạn I) 01 File
13 01010212517 BC/TCVGBáo cáo01/11/2001Sở Tài chính - Vật Giá24Báo cáo Tình hình lưu thông và giá bán lẻ thuốc lá bao trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01 File
14 01010213519/HĐ-TĐBáo cáo05/11/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB26Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án xây dựng cầu Mỹ hà huyện Quỳnh Phụ (Giai đoạn I) 01 File
15 01010214520 BC/TC-NSTBáo cáo30/10/2001Sở Tài chính - Vật Giá27Báo cáo Tình hình triển khai, sử dụng hệ thống mạng và chương trình ứng dụng tin học 01 File
16 01010215528/HĐ-TĐBáo cáo07/11/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB29Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án đường vào cảng Diêm Điền huyện Thái Thụy 01 File
17 01010216529/HĐ-TĐBáo cáo07/11/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB30Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Thái Bình 01 File
18 01010217540 TCVG/ĐTBáo cáo07/11/2001Sở Tài chính - Vật Giá31Báo cáo thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB hàng tháng tháng 10 năm 2001 (2tờ A3) 01 File
19 01010218551/BC-TCVGBáo cáo07/11/2001Sở Tài chính - Vật Giá33Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 02 và Quyết định số 03 của Chính phủ 01 File
20 01010219554 BC/TCVGBáo cáo18/11/2001Sở Tài chính - Vật Giá35Báo cáo Gía cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 11 năm 2001 của tỉnh Thái Bình 01 File
21 01010220568/HĐ-TĐBáo cáo21/11/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB37Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án đường vào KCN Phúc Khánh thị xã Thái Bình (Đợt 1) 01 File
22 01010221569 BC/TCVGBáo cáo20/11/2001Sở Tài chính - Vật Giá38Báo cáo Cơ chế tài chính phần vốn tín dụng dự án sau thu hoạch 01 File
23 01010222580/HĐ-TĐBáo cáo23/11/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB41Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án đường vào KCN Phúc Khánh thị xã Thái Bình (Đợt II) 01 File
24 01010223585/HĐ-TĐBáo cáo26/11/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB42Báo cáo Kết quả thẩm định mức hỗ trợ tiền điện bơm nước phục vụ sản xuất do ảnh hưởng thi công cống Tân Lập 01 File
25 01010224586/BC-TCVGBáo cáo23/11/2001Sở Tài chính - Vật Giá43Báo cáo Về việc thẩm định dự toán đền bù GPMB 2 tuyến đường KCN Phúc Khánh 01 File
26 01010225590/TCHC-TCVGBáo cáo11/11/2001Sở Tài chính - Vật Giá45Báo cáo Công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2001 01 File
27 01010226595/HĐ-TĐBáo cáo23/11/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB49Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB công trình XD Nhà máy xử lý rác và chế biến phân bón tại thị xã Thái Bình 01 File
28 01010227603/HĐ-TĐBáo cáo03/12/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB50Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB thi công công trình kênh tiêu Cổ Rồng Hoàng Môn huyện Tiền Hải (Đợt I) 01 File
29 01010228606 BC/TCVGBáo cáo06/12/2001Sở Tài chính - Vật Giá51Báo cáo Công tác thanh tra giá năm 2001 của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Thái Bình 01 File
30 01010229611/BC-TCVGBáo cáo29/10/2001Sở Tài chính - Vật Giá53Báo cáo Về một số khoản nợ của UBND xã, phường, thị trấn trong xây dựng cơ sở hạ tầng 01 File
31 01010230615/BC-TCVGBáo cáo10/12/2001Sở Tài chính - Vật Giá58Báo cáo Tổng kết thi đua năm 2001 của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Thái Bình 01 File
32 01010231614 BC/TCVGBáo cáo10/12/2001Sở Tài chính - Vật Giá65Báo cáo Tổng kết thực hiện công tác quản lý giá cả năm 2001 và Phương hướng nhiệm vụ công tác giá cả năm 2002 của tỉnh Thái Bình 01 File
33 01010232609 TCVG/ĐTBáo cáo05/12/2001Sở Tài chính - Vật Giá72Báo cáo Thực hiện vốn đầu tư XDCB hàng tháng tháng 11 năm 2001 (2tờ A3) 01 File
34 01010233647 BC/TCVGBáo cáo18/11/2001Sở Tài chính - Vật Giá74Báo cáo Gía cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 12 năm 2001 của tỉnh Thái Bình 01 File
35 01010234663/HĐ-TĐBáo cáo21/12/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB76Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB công trình cống Đồng Nhân huyện Hưng Hà 01 File
36 01010235680/BC-TCVGBáo cáo30/10/2001Sở Tài chính - Vật Giá77Báo cáo Về một số khoản nợ của UBND xã, phường, thị trấn trong xây dựng cơ sở hạ tầng 01 File
37 01010236685/BC-TCVGBáo cáo24/12/2001Sở Tài chính - Vật Giá78Báo cáo Kết quả thẩm định việc bổ sung kinh phí GPMB hạng mục Nạo vét cảng Diêm Điền năm 2001 01 File
38 01010237685/BC-TCVGBáo cáo26/12/2001Sở Tài chính - Vật Giá79Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện khai thác hải sản xa bờ (1997 - 2001) 01 File
39 01010238686/BC-TCVGBáo cáo24/12/2001Sở Tài chính - Vật Giá89Báo cáo Kết quả thẩm định việc bổ sung kinh phí tổ chức cưỡng chế GPMB xây dựng Nhà triển lãm thông tin 01 File
40 01010239689/HĐ-TĐBáo cáo26/12/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB90Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB xây dựng tuyến đường trục dọc từ đường Nguyễn Đức Cảnh đến đường 30/6 thị xã Thái Bình 01 File
41 01010240700/HĐ-TĐBáo cáo28/12/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB91Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB xây dựng công trình cầu Trà Lý - đường 39B huyện Tiền Hải 01 File
42 01010241701/HĐ-TĐBáo cáo28/12/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB93Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB mở rộng tuyến đường 220B (La Uyên - Chùa Keo) huyện Vũ Thư 01 File
43 01010242708/HĐ-TĐBáo cáo31/12/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB94Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB công trình mở rộng Trường THPT Vũ Qúi huyện Kiến Xương 01 File
44 0101030102/HĐ-TĐBáo cáo03/01/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB1Kết quả thẩm định bồi thường thiệt hại GPMB trên đất quy hoạch cho công ty Sứ Đông Lâm thuê tại xã Tây Giang huyện Tiền Hải 01 File
45 0101030203/HĐ-TĐBáo cáo03/01/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB2Kết quả thẩm định bồi thường thiệt hại GPMB trên đất quy hoạch cho công ty Gạch men sứ Thanh Hải thuê tại xã Đông Cơ huyện Tiền Hải01 File
46 0101030304/HĐ-TĐBáo cáo03/01/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB3Kết quả thẩm định bồi thường thiệt hại GPMB trên đất quy hoạch cho công ty kinh doanh chế biến vật liệu và sản xuất Sứ Tây Sơn thuê tại xã Tây Giang huyện Tiền Hải01 File
47 0101030405/HĐ-TĐBáo cáo03/01/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB4Kết quả thẩm định bồi thường thiệt hại GPMB trên đất quy hoạch cho công ty THNN Vân Thiên thuê tại xã Tây Giang huyện Tiền Hải 01 File
48 0101030506 BC/TCVGBáo cáo04/01/2002Sở Tài chính - Vật Giá5V/v thực hiện Thông tư 03 TT-LB ngày 27/7/1996 của Liên bộ: Ban Vật giá Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ xây dựng01 File
49 0101030611/HĐ-TĐBáo cáo09/01/2002Sở Tài chính - Vật Giá8Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB để xây dựng trường THPT Dân Lập01 File
50 0101030714/BC-TCVGBáo cáo09/01/2002Sở Tài chính - Vật Giá9Tiến độ và Kết quả thực hiện cổ phần hóa, giao, bán , khoán cho thuê DNNN quý IV/2001 (kèm 1 a3)01 File
51 0101030815/TCVG-TCHCBáo cáo08/01/2002Sở Tài chính - Vật Giá12Kết quả mở lớp bồi dưỡng cán bộ công chức năm 200101 File
52 0101030931/HĐ-TĐBáo cáo17/01/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB14Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB trên đất xí nghiệp dầu khí TB xin thuê khoan khai thác khí01 File
53 0101031033BC/TCVGBáo cáo18/01/2002Sở Tài chính - Vật Giá15Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 01 năm 2002 01 File
54 0101031138/TCVG-TCHCBáo cáo05/01/2002Sở Tài chính - Vật Giá17Tổng kết phong trào thi đua năm 200101 File
55 0101031246/HĐ-TĐBáo cáo23/01/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB27Kết quả thẩm định dự toán dịch chuyển đường dây 35KV lộ 373-A36 đoạn đi qua trường THPT Vũ Quý 01 File
56 0101031354/BC-TCVGBáo cáo28/01/2002Sở Tài chính - Vật Giá28V/v thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 17/UBTH và công văn 18/UB-TH01 File
57 0101031462/HĐ-TĐBáo cáo30/01/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB31Kết quả thẩm định bồi thường thiệt hại GPMB trên đất quy hoạch cho công ty THNN Thái Hà thuê tại xã Đông Cơ huyện Tiền Hải01 File
58 0101031563/HĐ-TĐBáo cáo30/01/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB32Kết quả thẩm định bồi thường thiệt hại GPMB trên đất quy hoạch cho công ty THNN Phú Hải thuê tại xã Đông Cường huyện Tiền Hải 01 File
59 0101031666 BC/TCVGBáo cáo05/02/2002Sở Tài chính - Vật Giá33Giá cả thị trường và lực lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Ngọ 2002 của tỉnh01 File
60 0101031782/HĐ-TĐBáo cáo07/02/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB35Kết quả thẩm định sự toán bồi thường GPMB dự án đường 39B Trà Lý Hồng Quỳnh xã Thái Hòa huyện Thái Thụy01 File
61 0101031886 TCVG/ĐTBáo cáo07/02/2002Sở Tài chính - Vật Giá37Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2001 thanh toán đến hết 31/01/2002 (tờ a3)01 File
62 0101031990 BC/TC-VGBáo cáo25/02/2002Sở Tài chính - Vật Giá38Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 02 năm 2002 của tỉnh01 File
63 01010320101/HĐ-TĐBáo cáo01/03/2002Sở Tài chính - Vật Giá42Kết quả thẩm định Dự toán bồi thường GPMB để thi công công trình kè bảo vệ bờ và khu nước cảng Diêm Điền02 File
64 01010321110/HĐ-TĐBáo cáo05/03/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB43Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB cho công ty Mauren & prom thuê đất tại xã Thụy Xuân, Thụy Trường huyện Thái Thụy01 File
65 01010322113 2002/TCDNBáo cáo Sở Tài chính - Vật Giá45Thẩm định số liệu thưởng theo kim ngạch xuất khẩu 6 tháng cuối năm 200101 File
66 01010323114 TC-TCVGBáo cáo Sở Tài chính - Vật Giá52Thẩm định số liệu thưởng theo kim ngạch xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2001 của công ty thực phẩm nông sản TB01 File
67 01010324136/HĐ-TĐBáo cáo15/03/2002Sở Tài chính - Vật Giá55Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB trên đất quy hoạch chia lô để di chuyển 4 hộ dân tổ 16 phường Phúc Khánh GPMB đường KCN phía tây thị xã01 File
68 01010325137/HĐ-TĐBáo cáo15/03/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB56Kết quả tổng hợp kinh phí bồi thường GPMB để thi công công trình đập Cổ Rồng kênh Tiêu hoàng môn thuộc dự án sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Thống nhất huyện Tiền Hải 01 File
69 01010326150 BC/TC-VGBáo cáo27/03/2002Sở Tài chính - Vật Giá57Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 3 và quí I năm 2002 của tỉnh01 File
70 01010327160/ TC-TTrBáo cáo29/03/2002Sở Tài chính - Vật Giá60Kết quả kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thuộc tỉnh01 File
71 01010328161/TCVG-QLCSBáo cáo29/03/2002Sở Tài chính - Vật Giá69Tổng hợp tình hình sử dụng xe mô tô hai bánh tỉnh TB01 File
72 01010329 Báo cáo29/03/2002Sở Tài chính - Vật Giá70Tổng hợp tình hình trang bị xe ô tô con, trang cấp điện thoại di động cho cán bộ, sử dụng trụ sở01 File
73 01010330162 BC/TCVGBáo cáo29/03/2002Sở Tài chính - Vật Giá87Kết quả triển khai thực hiện chế độ kế toán Ngân sách và tài chính xã01 File
74 01010331168/HĐ-TĐBáo cáo03/04/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB89Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB công trình xây dựng trạm biến áp 220KV tại xã Nguyên Xá huyện Đông Hưng01 File
75 01010332169/HĐ-TĐBáo cáo03/04/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB90Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải và chế biến phân bón01 File
76 01010333170/HĐ-TĐBáo cáo03/04/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB91Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB công trình kè hộ bờ và khu nước trước bến cảng Diêm Điền huyện Thái Thụy01 File
77 01010334179 TCVG/ĐTBáo cáo05/04/2002Sở Tài chính - Vật Giá92Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2002 (2tờ a3)01 File
78 01010335180/HĐ-TĐBáo cáo03/04/2002Sở Tài chính - Vật Giá94Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB xây dựng tuyến đường trục dọc nối từ đường Nguyễn Đức Cảnh đến đường 30/601 File
79 01010336192/HĐ-TĐBáo cáo12/04/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB95Kết quả thẩm định bổ sung dự toán bồi thường GPMB công trình đường vào cảng Diêm Điền01 File
80 01010337227/HĐ-TĐBáo cáo26/04/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB96Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB để xây dựng trạm xá, khu để xe, khu luyện tập của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh01 File
81 01010338237 BC/TCVGBáo cáo03/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá97Về một số nội dung trong thanh toán công nợ tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh01 File
82 01010339238/HĐ-TĐBáo cáo06/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá118Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB xây dựng đoạn 4 sông Bồ Xuyên 01 File
83 01010340241/BC-TCVGBáo cáo06/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá119Kết quả thẩm định giá trị tài sản trên đất của hợp tác xã Toàn Thắng01 File
84 01010341242/BC-TCVGBáo cáo05/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá121Tình hình tài chính - kết qủa kinh doanh DNNN năm 200101 File
85 01010342249 BC/TCVGBáo cáo13/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá141Tình hình quản lý giá của tỉnh01 File
86 01010343255 TCVG/ĐTBáo cáo13/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá142Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2001 tháng 4 (tờ a3)01 File
87 01010344273 bc/tc-vgBáo cáo23/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá144Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 5 năm 2002 của tỉnh01 File
88 01010345280/HĐ-TĐBáo cáo27/05/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB148Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB đất và tài sản trên đất quy hoạch xí nghiệp SXKD Kim khí thuộc công ty thương nghiệp tổng hợp01 File
89 01010346281/HĐ-TĐBáo cáo27/05/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB149Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB đất và tài sản trên đất quy hoạch xây dựng công ty giấy Nam Sơn tại xã Tiền Phong01 File
90 01010347283/HĐ-TĐBáo cáo28/05/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB150Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để phục vụ thi công bể lắng mở rộng luồng khu Ngư nghiệp Tân Sơn huyện Thái Thụy01 File
91 01010348285/HĐ-TĐBáo cáo28/05/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB151Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng 2 tuyến đường KCN Phúc Khánh01 File
92 01010349286/HĐ-TĐBáo cáo03/06/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB152Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB xây dựng công trình kênh tiêu Cổ rồng hoàng môn huyện Tiền Hải 01 File
93 01010350291/BC-TCVGBáo cáo03/06/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB153Về giá đất quy hoạch dân cư khu hành chính HTX Cộng lực thị xã TB01 File
94 01010351301 TCVG/ĐTBáo cáo03/06/2002Sở Tài chính - Vật Giá154Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2001 tháng 5 (2tờ a3)01 File
95 01010352 Báo cáo19/06/2002Sở Tài chính - Vật Giá156Kết quả sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước tỉnh (1 tờ a3)01 File
96 01010353330 BC/TCVGBáo cáo14/06/2002Sở Tài chính - Vật Giá161V/v xin tiếp tục thực hiện kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp01 File
97 01010354331 BC/TC-VGBáo cáo14/06/2002Sở Tài chính - Vật Giá164Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 6 năm 2002 của tỉnh01 File
98 01010401335/HĐ-TĐBáo cáo02/07/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB1Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB mở rộng trường THCS Kỳ Bá thị xã Thái Bình 01 File
99 01010402348/HĐ-TĐBáo cáo01/07/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB2Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại tài sản của Công ty thực phẩm Thái Bình GPMB 2 tuyến đường KCN Phúc Khánh01 File
100 01010403360Báo cáo01/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá3Tình hình hoạt động SXKD của các DNNN trung ương trên địa bàn 6 tháng năm 200201 File
Tổng số bản ghi: 100/1,000 bản ghi!
12345678910
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024