DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 01    Hồ sơ số: 02
Tiêu đề:Tập Báo cáo năm 2001 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình
Thời gian BĐ:
14/09/2001 Thời gian Kết thúc: 31/12/2001
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01010201428/BC/TCVGBáo cáo14/09/2001Sở tài chính-vất giá1Báo cáo Tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 9 năm 2001 01 File
01010202441 BC/TCVGBáo cáo14/09/2001Sở tài chính-vất giá5Báo cáo giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 9 năm 2001 của tỉnh Thái Bình 01 File
01010203449 BC/TCVGBáo cáo26/09/2001Sở tài chính-vất giá7Báo cáo tình hình và kết quả cuộc vận động ngày vì người nghèo 01 File
01010204455 BC/NSTBáo cáo28/09/2001Sở tài chính-vất giá8Báo cáo Kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành cải tạo nhà làm việc Uỷ ban dân số KHH gia đình tỉnh Thái Bình Kinh phí chương trình mục tiêu 01 File
01010205473 TCVG/ĐTBáo cáo08/10/2001Sở tài chính-vất giá10Báo cáo thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB hàng tháng 9 năm 2001 (3tờ A3) 01 File
01010206474/HĐ-TĐBáo cáo09/10/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định13Báo cáo Kết quả thẩm định bồi thường thiệt hại GPMB công trình xây dựng cống Tân Lập thuộc huyện Kiến Xương, Tiền Hải 01 File
01010207493 BC/TCVGBáo cáo24/10/2001Sở Tài chính - Vật Giá14Báo cáo giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2001 của tỉnh Thái Bình 01 File
01010208496/HĐ-TĐBáo cáo24/10/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB18Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án nạo vét luồng và mở rộng vùng quay tàu cảng Diêm Điền 01 File
01010209499/BC-TCVGBáo cáo15/10/2001Sở Tài chính - Vật Giá19Báo cáo kết quả sắp xếp DNNN tỉnh Thái Bình đến cuối quý III/2001 (kèm A3) 01 File
01010210511/HĐ-TĐBáo cáo30/10/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB22Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án xây dựng Nhà máy may xuất khẩu huyện Tiền Hải 01 File
01010211516/HĐ-TĐBáo cáo30/10/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB23Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án mở rộng trường THPT Phụ Dực huyện Quỳnh Phụ (giai đoạn I) 01 File
01010212517 BC/TCVGBáo cáo01/11/2001Sở Tài chính - Vật Giá24Báo cáo Tình hình lưu thông và giá bán lẻ thuốc lá bao trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01 File
01010213519/HĐ-TĐBáo cáo05/11/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB26Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án xây dựng cầu Mỹ hà huyện Quỳnh Phụ (Giai đoạn I) 01 File
01010214520 BC/TC-NSTBáo cáo30/10/2001Sở Tài chính - Vật Giá27Báo cáo Tình hình triển khai, sử dụng hệ thống mạng và chương trình ứng dụng tin học 01 File
01010215528/HĐ-TĐBáo cáo07/11/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB29Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án đường vào cảng Diêm Điền huyện Thái Thụy 01 File
01010216529/HĐ-TĐBáo cáo07/11/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB30Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Thái Bình 01 File
01010217540 TCVG/ĐTBáo cáo07/11/2001Sở Tài chính - Vật Giá31Báo cáo thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB hàng tháng tháng 10 năm 2001 (2tờ A3) 01 File
01010218551/BC-TCVGBáo cáo07/11/2001Sở Tài chính - Vật Giá33Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 02 và Quyết định số 03 của Chính phủ 01 File
01010219554 BC/TCVGBáo cáo18/11/2001Sở Tài chính - Vật Giá35Báo cáo Gía cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 11 năm 2001 của tỉnh Thái Bình 01 File
01010220568/HĐ-TĐBáo cáo21/11/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB37Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án đường vào KCN Phúc Khánh thị xã Thái Bình (Đợt 1) 01 File
01010221569 BC/TCVGBáo cáo20/11/2001Sở Tài chính - Vật Giá38Báo cáo Cơ chế tài chính phần vốn tín dụng dự án sau thu hoạch 01 File
01010222580/HĐ-TĐBáo cáo23/11/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB41Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án đường vào KCN Phúc Khánh thị xã Thái Bình (Đợt II) 01 File
01010223585/HĐ-TĐBáo cáo26/11/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB42Báo cáo Kết quả thẩm định mức hỗ trợ tiền điện bơm nước phục vụ sản xuất do ảnh hưởng thi công cống Tân Lập 01 File
01010224586/BC-TCVGBáo cáo23/11/2001Sở Tài chính - Vật Giá43Báo cáo Về việc thẩm định dự toán đền bù GPMB 2 tuyến đường KCN Phúc Khánh 01 File
01010225590/TCHC-TCVGBáo cáo11/11/2001Sở Tài chính - Vật Giá45Báo cáo Công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2001 01 File
01010226595/HĐ-TĐBáo cáo23/11/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB49Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB công trình XD Nhà máy xử lý rác và chế biến phân bón tại thị xã Thái Bình 01 File
01010227603/HĐ-TĐBáo cáo03/12/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB50Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB thi công công trình kênh tiêu Cổ Rồng Hoàng Môn huyện Tiền Hải (Đợt I) 01 File
01010228606 BC/TCVGBáo cáo06/12/2001Sở Tài chính - Vật Giá51Báo cáo Công tác thanh tra giá năm 2001 của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Thái Bình 01 File
01010229611/BC-TCVGBáo cáo29/10/2001Sở Tài chính - Vật Giá53Báo cáo Về một số khoản nợ của UBND xã, phường, thị trấn trong xây dựng cơ sở hạ tầng 01 File
01010230615/BC-TCVGBáo cáo10/12/2001Sở Tài chính - Vật Giá58Báo cáo Tổng kết thi đua năm 2001 của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Thái Bình 01 File
01010231614 BC/TCVGBáo cáo10/12/2001Sở Tài chính - Vật Giá65Báo cáo Tổng kết thực hiện công tác quản lý giá cả năm 2001 và Phương hướng nhiệm vụ công tác giá cả năm 2002 của tỉnh Thái Bình 01 File
01010232609 TCVG/ĐTBáo cáo05/12/2001Sở Tài chính - Vật Giá72Báo cáo Thực hiện vốn đầu tư XDCB hàng tháng tháng 11 năm 2001 (2tờ A3) 01 File
01010233647 BC/TCVGBáo cáo18/11/2001Sở Tài chính - Vật Giá74Báo cáo Gía cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 12 năm 2001 của tỉnh Thái Bình 01 File
01010234663/HĐ-TĐBáo cáo21/12/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB76Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB công trình cống Đồng Nhân huyện Hưng Hà 01 File
01010235680/BC-TCVGBáo cáo30/10/2001Sở Tài chính - Vật Giá77Báo cáo Về một số khoản nợ của UBND xã, phường, thị trấn trong xây dựng cơ sở hạ tầng 01 File
01010236685/BC-TCVGBáo cáo24/12/2001Sở Tài chính - Vật Giá78Báo cáo Kết quả thẩm định việc bổ sung kinh phí GPMB hạng mục Nạo vét cảng Diêm Điền năm 2001 01 File
01010237685/BC-TCVGBáo cáo26/12/2001Sở Tài chính - Vật Giá79Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện khai thác hải sản xa bờ (1997 - 2001) 01 File
01010238686/BC-TCVGBáo cáo24/12/2001Sở Tài chính - Vật Giá89Báo cáo Kết quả thẩm định việc bổ sung kinh phí tổ chức cưỡng chế GPMB xây dựng Nhà triển lãm thông tin 01 File
01010239689/HĐ-TĐBáo cáo26/12/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB90Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB xây dựng tuyến đường trục dọc từ đường Nguyễn Đức Cảnh đến đường 30/6 thị xã Thái Bình 01 File
01010240700/HĐ-TĐBáo cáo28/12/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB91Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB xây dựng công trình cầu Trà Lý - đường 39B huyện Tiền Hải 01 File
01010241701/HĐ-TĐBáo cáo28/12/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB93Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB mở rộng tuyến đường 220B (La Uyên - Chùa Keo) huyện Vũ Thư 01 File
01010242708/HĐ-TĐBáo cáo31/12/2001UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB94Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB công trình mở rộng Trường THPT Vũ Qúi huyện Kiến Xương 01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024