DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 01    Hồ sơ số: 03
Tiêu đề:Tập Báo cáo năm 2002 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình tập 1
Thời gian BĐ:
03/01/2002 Thời gian Kết thúc: 19/06/2002
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0101030102/HĐ-TĐBáo cáo03/01/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB1Kết quả thẩm định bồi thường thiệt hại GPMB trên đất quy hoạch cho công ty Sứ Đông Lâm thuê tại xã Tây Giang huyện Tiền Hải 01 File
0101030203/HĐ-TĐBáo cáo03/01/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB2Kết quả thẩm định bồi thường thiệt hại GPMB trên đất quy hoạch cho công ty Gạch men sứ Thanh Hải thuê tại xã Đông Cơ huyện Tiền Hải01 File
0101030304/HĐ-TĐBáo cáo03/01/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB3Kết quả thẩm định bồi thường thiệt hại GPMB trên đất quy hoạch cho công ty kinh doanh chế biến vật liệu và sản xuất Sứ Tây Sơn thuê tại xã Tây Giang huyện Tiền Hải01 File
0101030405/HĐ-TĐBáo cáo03/01/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB4Kết quả thẩm định bồi thường thiệt hại GPMB trên đất quy hoạch cho công ty THNN Vân Thiên thuê tại xã Tây Giang huyện Tiền Hải 01 File
0101030506 BC/TCVGBáo cáo04/01/2002Sở Tài chính - Vật Giá5V/v thực hiện Thông tư 03 TT-LB ngày 27/7/1996 của Liên bộ: Ban Vật giá Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ xây dựng01 File
0101030611/HĐ-TĐBáo cáo09/01/2002Sở Tài chính - Vật Giá8Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB để xây dựng trường THPT Dân Lập01 File
0101030714/BC-TCVGBáo cáo09/01/2002Sở Tài chính - Vật Giá9Tiến độ và Kết quả thực hiện cổ phần hóa, giao, bán , khoán cho thuê DNNN quý IV/2001 (kèm 1 a3)01 File
0101030815/TCVG-TCHCBáo cáo08/01/2002Sở Tài chính - Vật Giá12Kết quả mở lớp bồi dưỡng cán bộ công chức năm 200101 File
0101030931/HĐ-TĐBáo cáo17/01/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB14Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB trên đất xí nghiệp dầu khí TB xin thuê khoan khai thác khí01 File
0101031033BC/TCVGBáo cáo18/01/2002Sở Tài chính - Vật Giá15Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 01 năm 2002 01 File
0101031138/TCVG-TCHCBáo cáo05/01/2002Sở Tài chính - Vật Giá17Tổng kết phong trào thi đua năm 200101 File
0101031246/HĐ-TĐBáo cáo23/01/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB27Kết quả thẩm định dự toán dịch chuyển đường dây 35KV lộ 373-A36 đoạn đi qua trường THPT Vũ Quý 01 File
0101031354/BC-TCVGBáo cáo28/01/2002Sở Tài chính - Vật Giá28V/v thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 17/UBTH và công văn 18/UB-TH01 File
0101031462/HĐ-TĐBáo cáo30/01/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB31Kết quả thẩm định bồi thường thiệt hại GPMB trên đất quy hoạch cho công ty THNN Thái Hà thuê tại xã Đông Cơ huyện Tiền Hải01 File
0101031563/HĐ-TĐBáo cáo30/01/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB32Kết quả thẩm định bồi thường thiệt hại GPMB trên đất quy hoạch cho công ty THNN Phú Hải thuê tại xã Đông Cường huyện Tiền Hải 01 File
0101031666 BC/TCVGBáo cáo05/02/2002Sở Tài chính - Vật Giá33Giá cả thị trường và lực lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Ngọ 2002 của tỉnh01 File
0101031782/HĐ-TĐBáo cáo07/02/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB35Kết quả thẩm định sự toán bồi thường GPMB dự án đường 39B Trà Lý Hồng Quỳnh xã Thái Hòa huyện Thái Thụy01 File
0101031886 TCVG/ĐTBáo cáo07/02/2002Sở Tài chính - Vật Giá37Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2001 thanh toán đến hết 31/01/2002 (tờ a3)01 File
0101031990 BC/TC-VGBáo cáo25/02/2002Sở Tài chính - Vật Giá38Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 02 năm 2002 của tỉnh01 File
01010320101/HĐ-TĐBáo cáo01/03/2002Sở Tài chính - Vật Giá42Kết quả thẩm định Dự toán bồi thường GPMB để thi công công trình kè bảo vệ bờ và khu nước cảng Diêm Điền02 File
01010321110/HĐ-TĐBáo cáo05/03/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB43Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB cho công ty Mauren & prom thuê đất tại xã Thụy Xuân, Thụy Trường huyện Thái Thụy01 File
01010322113 2002/TCDNBáo cáo Sở Tài chính - Vật Giá45Thẩm định số liệu thưởng theo kim ngạch xuất khẩu 6 tháng cuối năm 200101 File
01010323114 TC-TCVGBáo cáo Sở Tài chính - Vật Giá52Thẩm định số liệu thưởng theo kim ngạch xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2001 của công ty thực phẩm nông sản TB01 File
01010324136/HĐ-TĐBáo cáo15/03/2002Sở Tài chính - Vật Giá55Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB trên đất quy hoạch chia lô để di chuyển 4 hộ dân tổ 16 phường Phúc Khánh GPMB đường KCN phía tây thị xã01 File
01010325137/HĐ-TĐBáo cáo15/03/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB56Kết quả tổng hợp kinh phí bồi thường GPMB để thi công công trình đập Cổ Rồng kênh Tiêu hoàng môn thuộc dự án sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Thống nhất huyện Tiền Hải 01 File
01010326150 BC/TC-VGBáo cáo27/03/2002Sở Tài chính - Vật Giá57Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 3 và quí I năm 2002 của tỉnh01 File
01010327160/ TC-TTrBáo cáo29/03/2002Sở Tài chính - Vật Giá60Kết quả kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thuộc tỉnh01 File
01010328161/TCVG-QLCSBáo cáo29/03/2002Sở Tài chính - Vật Giá69Tổng hợp tình hình sử dụng xe mô tô hai bánh tỉnh TB01 File
01010329 Báo cáo29/03/2002Sở Tài chính - Vật Giá70Tổng hợp tình hình trang bị xe ô tô con, trang cấp điện thoại di động cho cán bộ, sử dụng trụ sở01 File
01010330162 BC/TCVGBáo cáo29/03/2002Sở Tài chính - Vật Giá87Kết quả triển khai thực hiện chế độ kế toán Ngân sách và tài chính xã01 File
01010331168/HĐ-TĐBáo cáo03/04/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB89Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB công trình xây dựng trạm biến áp 220KV tại xã Nguyên Xá huyện Đông Hưng01 File
01010332169/HĐ-TĐBáo cáo03/04/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB90Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải và chế biến phân bón01 File
01010333170/HĐ-TĐBáo cáo03/04/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB91Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB công trình kè hộ bờ và khu nước trước bến cảng Diêm Điền huyện Thái Thụy01 File
01010334179 TCVG/ĐTBáo cáo05/04/2002Sở Tài chính - Vật Giá92Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2002 (2tờ a3)01 File
01010335180/HĐ-TĐBáo cáo03/04/2002Sở Tài chính - Vật Giá94Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB xây dựng tuyến đường trục dọc nối từ đường Nguyễn Đức Cảnh đến đường 30/601 File
01010336192/HĐ-TĐBáo cáo12/04/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB95Kết quả thẩm định bổ sung dự toán bồi thường GPMB công trình đường vào cảng Diêm Điền01 File
01010337227/HĐ-TĐBáo cáo26/04/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB96Kết quả thẩm định dự toán bồi thường GPMB để xây dựng trạm xá, khu để xe, khu luyện tập của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh01 File
01010338237 BC/TCVGBáo cáo03/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá97Về một số nội dung trong thanh toán công nợ tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh01 File
01010339238/HĐ-TĐBáo cáo06/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá118Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB xây dựng đoạn 4 sông Bồ Xuyên 01 File
01010340241/BC-TCVGBáo cáo06/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá119Kết quả thẩm định giá trị tài sản trên đất của hợp tác xã Toàn Thắng01 File
01010341242/BC-TCVGBáo cáo05/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá121Tình hình tài chính - kết qủa kinh doanh DNNN năm 200101 File
01010342249 BC/TCVGBáo cáo13/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá141Tình hình quản lý giá của tỉnh01 File
01010343255 TCVG/ĐTBáo cáo13/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá142Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2001 tháng 4 (tờ a3)01 File
01010344273 bc/tc-vgBáo cáo23/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá144Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 5 năm 2002 của tỉnh01 File
01010345280/HĐ-TĐBáo cáo27/05/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB148Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB đất và tài sản trên đất quy hoạch xí nghiệp SXKD Kim khí thuộc công ty thương nghiệp tổng hợp01 File
01010346281/HĐ-TĐBáo cáo27/05/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB149Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB đất và tài sản trên đất quy hoạch xây dựng công ty giấy Nam Sơn tại xã Tiền Phong01 File
01010347283/HĐ-TĐBáo cáo28/05/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB150Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để phục vụ thi công bể lắng mở rộng luồng khu Ngư nghiệp Tân Sơn huyện Thái Thụy01 File
01010348285/HĐ-TĐBáo cáo28/05/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB151Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng 2 tuyến đường KCN Phúc Khánh01 File
01010349286/HĐ-TĐBáo cáo03/06/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB152Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB xây dựng công trình kênh tiêu Cổ rồng hoàng môn huyện Tiền Hải 01 File
01010350291/BC-TCVGBáo cáo03/06/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB153Về giá đất quy hoạch dân cư khu hành chính HTX Cộng lực thị xã TB01 File
01010351301 TCVG/ĐTBáo cáo03/06/2002Sở Tài chính - Vật Giá154Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2001 tháng 5 (2tờ a3)01 File
01010352 Báo cáo19/06/2002Sở Tài chính - Vật Giá156Kết quả sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước tỉnh (1 tờ a3)01 File
01010353330 BC/TCVGBáo cáo14/06/2002Sở Tài chính - Vật Giá161V/v xin tiếp tục thực hiện kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp01 File
01010354331 BC/TC-VGBáo cáo14/06/2002Sở Tài chính - Vật Giá164Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 6 năm 2002 của tỉnh01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024