DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 01    Hồ sơ số: 04
Tiêu đề:Tập Báo cáo năm 2002 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình tập 2
Thời gian BĐ:
01/07/2002 Thời gian Kết thúc: 31/12/2002
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01010401335/HĐ-TĐBáo cáo02/07/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB1Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB mở rộng trường THCS Kỳ Bá thị xã Thái Bình 01 File
01010402348/HĐ-TĐBáo cáo01/07/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB2Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại tài sản của Công ty thực phẩm Thái Bình GPMB 2 tuyến đường KCN Phúc Khánh01 File
01010403360Báo cáo01/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá3Tình hình hoạt động SXKD của các DNNN trung ương trên địa bàn 6 tháng năm 200201 File
01010404364/BC-TCVGBáo cáo08/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá5Tổng Quyết toán ngân sách nhà nước năm 201101 File
01010405365/BC-TCVGBáo cáo08/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá18Tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến khả năng ngân sách năm 200200 File
01010406366/HĐ-TĐBáo cáo08/07/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB31Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB tài sản trên đất thu hồi của xí nghiệp thực phẩm và hội làm vườn thuộc KCN Phúc Khánh thị xã Thái Bình (Đợt 1)01 File
01010407373/BC-TCVGBáo cáo08/07/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB32Về giá đất quy hoạch dân cư khu hành chính Hợp tác xã Cộng lực thị xã Thái Bình01 File
01010408375 TCVG/ĐTBáo cáo05/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá33Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2002 (4tờ A3)01 File
01010409376 TCVG-ĐTBáo cáo05/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá37Tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2002 (tờ A3)01 File
01010410388 BC/TCVGBáo cáo05/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá38Tình hình triển khai Pháp lệnh giá của tỉnh Thái Bình01 File
01010411389/HĐ-TĐBáo cáo16/07/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB39 Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng trường bán công huyện Hưng Hà01 File
01010412396 BC/TC-VGBáo cáo19/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá40Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 7 năm 2002 của tỉnh Thái Bình01 File
01010413402/HĐ-TĐBáo cáo26/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá44Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thi công 2 tuyến đường ngang KCN Phúc Khánh01 File
01010414434 BC/TCVGBáo cáo08/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá45Công tác thanh tra, kiểm tra giá01 File
01010415437/HĐ-TĐBáo cáo08/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá46Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để XD tuyến đường từ cống ngoại trình đến cảng cá Tân Sơn01 File
01010416438/HĐ-TĐBáo cáo08/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá47Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB tài sản sân kho Bô Xuyên để làm thủ tục giao đất cho các hộ thuộc công ty Xây lắp01 File
01010417444/2002/TCDNBáo cáo12/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá48Thẩm định số liệu thưởng theo kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2002 của Công ty xuất nhập khẩu thực phẩm Thái Bình01 File
01010418447 BC/TC-VGBáo cáo12/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá49Kiểm tra giá bán sách giáo khoa năm học 2002-2003 tại Thái Bình01 File
01010419452 BC/TC-VGBáo cáo12/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá50Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 8/2002 tỉnh Thái Bình01 File
01010420456/HĐ-TĐBáo cáo12/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá52Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB xây dựng 2 tuyến đường ngang số 1,2 và trạm cấp nước KCN Phúc Khánh - Thái Bình01 File
01010421457/HĐ-TĐBáo cáo12/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá53Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng đoạn 4 sông Bồ Xuyên01 File
01010422458/HĐ-TĐBáo cáo22/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá54Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB xây dựng tuyến đường dọc từ đường Nguyễn Đức Cảnh đến đường 30/601 File
01010423459/HĐ-TĐBáo cáo22/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá55Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng tuyến đường từ cầu mùa đến quốc lộ 10 - KCN Phúc Khánh 01 File
01010424460/HĐ-TĐBáo cáo22/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá56Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB khu đất HTX Chiến Thắng phường Quang Trung để di chuyển các hộ dân phục vụ công tác GPMB KCN Phúc Khánh01 File
01010425461/HĐ-TĐBáo cáo22/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá57Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB khu ao xóm 2 xã Phú Xuân - quy hoạch dân cư để di chuyển các hộ dân thuộc diện phải GPMB để xây dựng KCN Phúc Khánh01 File
01010426465/HĐ-TĐBáo cáo22/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá58Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng kè và đường bờ nam sông Kiến Giang địa phận huyện Vũ Thư01 File
01010427480/HĐ-TĐBáo cáo28/08/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB59Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB và san bằng lấp trũng khu đất làm địa điểm di chuyển các hộ dân trên đất thu hồi để xây dựng cống đồng nhân huyện Hưng Hà01 File
01010428482/HĐ-TĐBáo cáo28/08/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB60Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB mở rộng nghĩa trang Minh Công xã Phú Xuân - Thái Bình01 File
01010429490 BC/TCVGBáo cáo29/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá61Tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương cho công tác an ninh -quốc phòng trên đại bàn Thái Bình 2000-200201 File
01010430494 TCVG/ĐTBáo cáo06/09/2002Sở Tài chính - Vật Giá66Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2002 (2tờ A3)01 File
01010431495/TC-VGBáo cáo10/09/2002Sở Tài chính - Vật Giá68Về cước vận tải hàng hóa01 File
01010432497/HĐ-TĐBáo cáo10/09/2002Sở Tài chính - Vật Giá69Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB đất thu hồi xây dựng nhà máy Tuynel xã Thái thọ huyện Thái Thụy01 File
01010433504/HĐ-TĐBáo cáo10/09/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB70Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng khu ký túc xá trường cao đảng sư phạm TB01 File
01010434513 BC/TCVGBáo cáo10/09/2002Sở Tài chính - Vật Giá71Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 9 năm 2002 Thái Bình01 File
01010435522 TCVG/DTTBáo cáo18/09/2002Sở Tài chính - Vật Giá73Tình hình thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương các huyện02 File
01010436531 TC/VGBáo cáo18/09/2002Sở Tài chính - Vật Giá74Kết quả triển khai thực hiện nghị định số 10/NĐ-CP của Chính Phủ và thông tư số 25/TT-BTC Bộ Tài Chính tại tỉnh Thái Bình01 File
01010437548/HĐ-TĐBáo cáo01/10/2002Sở Tài chính - Vật Giá80Kết quả thẩm định dự toán bồi thường về di chuyển mộ để GPMB diện tích 18,6 Ha tại KCN Phúc Khánh 01 File
01010438549/HĐ-TĐBáo cáo30/09/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB81Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng bệnh viện điều dưỡng hồi phục chức năng Thái Bình01 File
01010439550/HĐ-TĐBáo cáo01/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB82Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm bộ CHQS01 File
01010440556/HĐ-TĐBáo cáo01/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB83Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để nâng cấp tuyến đường 223 từ Km 25-35 địa phận Hưng Hà01 File
01010441557 BC/TC-VGBáo cáo01/10/2002Sở Tài chính - Vật Giá84Tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo nghị định của Chính phủ "Qui định khung giá các loại đất và nguyên tắc, phương pháp xác định các loại đấy"01 File
01010442558/HĐ-TĐBáo cáo01/10/2002Sở Tài chính - Vật Giá86Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB công trình trạm bơm Tiêu Hà huyện Hưng Hà01 File
01010443565 TCVG/ĐTBáo cáo08/10/2002Sở Tài chính - Vật Giá87Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDC năm 2002 (5tờ A3)01 File
01010444596/BC-TCVGBáo cáo08/10/2002Sở Tài chính - Vật Giá92Tiến độ và Kết quả thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, khoán cho thuê DNNN quý III/2002 (tờ A3)01 File
01010445577/HĐ-TĐBáo cáo08/10/2002Sở Tài chính - Vật Giá93Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để nâng cấp tuyến đường từ Vô Hối đi Diêm Điền huyện Thái Thụy01 File
01010446581 Bc/TC-VGBáo cáo20/10/2002Sở Tài chính - Vật Giá94Tình Hình giá cả thị trường và công tác quả lý giá tháng 10 năm 200201 File
01010447582/HĐ-TĐBáo cáo17/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB98Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB mở rộng trường xây dựng 01 File
01010448583/HĐ-TĐBáo cáo17/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB99Kết quả thẩm định dự toán bồi thường khu quy hoạch dân cư phục vụ công tác di chuyển GPMB dự án xây dựng đường và kè sông Kiến Giang địa phận thị xã Thái Bình01 File
01010449586/HĐ-TĐBáo cáo17/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB100Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để làm thủ tục cho công ty Kỹ thương Thiên Hoàng thuê đất01 File
01010450588/HĐ-TĐBáo cáo18/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB101Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB xây dựng đường gom KCN Nguyễn Đức Cảnh 01 File
01010451589/HĐ-TĐBáo cáo18/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB102Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng đường gom KCN Nguyễn Đức Cảnh01 File
01010452594/HĐ-TĐBáo cáo18/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB103Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để mở đường khu 4 thị trấn Tiền Hải01 File
01010453606/HĐ-TĐBáo cáo25/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB104Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng đường và kè sông Kiến Giang01 File
01010454607/HĐ-TĐBáo cáo24/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB105Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB dự án nạo vét sông Sành huyện Quỳnh Phụ01 File
01010455608/HĐ-TĐBáo cáo24/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB106Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB sự án xử lý cải tạo bãi rác hồ Chiến Thắng - phường Quang Trung01 File
01010456609/HĐ-TĐBáo cáo24/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB107Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng nhà máy Liên Hợp sợi bông tổng hợp thuộc công ty Hợp Thành01 File
01010457614/HĐ-TĐBáo cáo25/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB108Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB dự án Cồn Vành01 File
01010458615/HĐ-TĐBáo cáo28/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB109Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB mở rộng nghĩa tranh nhân dân01 File
01010459616/HĐ-TĐBáo cáo29/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB110Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để nâng cấp đường 223 huyện Vũ Thư01 File
01010460617/HĐ-TĐBáo cáo29/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB111Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng trung tâm thương mại Đài Loan 01 File
01010461618/HĐ-TĐBáo cáo30/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB112Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB xây dựng khu dịch vụ bốc xếp phân phối container (ICD)01 File
01010462622/HĐ-TĐBáo cáo30/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB113Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB diện tích 18,56 ha KCN Nguyễn Đức Cảnh01 File
01010463623/HĐ-TĐBáo cáo30/10/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB114Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB khu đất QH xây dựng trụ sở sở thủy sản và chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản01 File
01010464625/HĐ-TĐBáo cáo01/11/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB115Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để nâng cấp tuyến đường 223 thị xã Thái Bình01 File
01010465628/HĐ-TĐBáo cáo01/11/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB116Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB khu đất quy hoạch xây dựng trụ sở Chi cục hải quan 01 File
01010466631/BC-TCVGBáo cáo01/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá117Sơ kết 3 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 01 File
01010467643/HĐ-TĐBáo cáo01/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá120Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng đường vào trường PTTH Chuyên01 File
01010468644/HĐ-TĐBáo cáo01/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá121Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB khu 26,8ha +7,3ha xây dựng KCN Phúc Khánh01 File
01010469646/HĐ-TĐBáo cáo01/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá122Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB thi công công trình cải tạo sông Nguyễn Đức Cảnh - thị trấn Diêm Điền01 File
01010470662/TCVG-TCHCBáo cáo13/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá123Công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 200201 File
01010471663 TCVG/ĐTBáo cáo06/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá129Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2002 (2tờ a3)01 File
01010472672 BC/TC-VGBáo cáo20/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá131Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 11 năm 200201 File
01010473686/HĐ-TĐBáo cáo19/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá135Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB nâng cấp tuyến đường 39B địa phận xã Phú Thọ huyện Thái Thụy01 File
01010474687/HĐ-TĐBáo cáo19/11/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB136Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để mở rộng trung tâm dịch vụ việc làm thuộc liên đoàn lao động tỉnh01 File
01010475694/HĐ-TĐBáo cáo21/11/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB137Kết quả thẩm định dự toán bổ sung bồi thường thiệt hại GPMB xây dựng Cống Đồng nhân huyện Hưng Hà01 File
01010476695/TC-QLCSBáo cáo21/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá138Kết quả thẩm định dự toán bồi thường do cưỡng chế GPMB để xây dựng đường vào KCN Phúc Khánh và đường nối từ đường Nguyễn Đức Cảnh đến đường 30/601 File
01010477714/HĐ-TĐBáo cáo27/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá139Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB bổ sung tài sản xí nghiệp thực phẩm, hội làm vườn để xây dựng KCN Phúc Khánh01 File
01010478715/HĐ-TĐBáo cáo27/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá140Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB khu 26,8ha để xây dựng KCN PhÚc Khánh01 File
01010479716/HĐ-TĐBáo cáo27/11/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB141Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để làm thủ tục cho công ty nước giải khát Thành Công thuê đất Xây dựng nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu01 File
01010480717/HĐ-TĐBáo cáo27/11/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB142Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB làm thủ tục cho công ty Hà Thái thuê đất xây dựng nhà máy Fritmen Sư xây dựng và Sứ mỹ nghệ tại KCN Tiền Hải01 File
01010481727/HĐ-TĐBáo cáo29/11/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB143Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB dự án Cồn Vành01 File
01010482739 BC/TCVGBáo cáo29/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá144Tổng hợp báo cáo một số chỉ tiêu tài chính quý II năm 202201 File
01010483749 BC/TCVGBáo cáo06/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá146Tổng kết thực hiện công tác quản lý giá cả năm 2002 và phương hướng nhiệm vụ công tác giá cả năm 200301 File
01010484760/HĐ-TĐBáo cáo06/12/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB154Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để giao đất quy hoạch dân cư và mở rộng UBND huyện Tiền Hải01 File
01010485768 TCVG/ĐTBáo cáo09/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá155Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2002 (2tờ a3)01 File
01010486760/HĐ-TĐBáo cáo06/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá157Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để giao đất quy hoạch dân cư và mở rộng UBND huyện Tiền Hải01 File
01010487779/HĐ-TĐBáo cáo16/12/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB158Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB dự án kè và xây dựng đường bờ Nam sông Kiên Giang - Vũ Thư01 File
01010488780/HĐ-TĐBáo cáo16/12/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB159Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB KCN Nguyễn Đức Cảnh - dự án SAE-A Vina Hàn Quốc diện tích 4,99ha01 File
01010489791/HĐ-TĐBáo cáo17/12/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB160Kết quả thẩm định dự toán bồi thường di chuyển mộ lô A2 KCN Nguyễn Đức Cảnh 01 File
01010490792/HĐ-TĐBáo cáo17/12/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB161Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng đoạn 4 sông Bồ Xuyên và bổ sung tuyến đường ngang KCN Phúc KHánh01 File
01010491793 BC/TC-VGBáo cáo19/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá162Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 12 năm 200201 File
01010492806/HĐ-TĐBáo cáo20/12/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB166Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB dự án sửa chữa nâng cấp công trình đầu mối và hệ thống kênh trạm bơm hệ đại phận huyện Quỳnh Phụ01 File
01010493823/HĐ-TĐBáo cáo20/12/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB167Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB bổ xung để nâng cấp tuyến đường 223 địa phận huyện Hưng Hà01 File
01010494824/HĐ-TĐBáo cáo20/12/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB168Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB bổ xung để nâng cấp tuyến đường 223 địa phận huyện Vũ Thư01 File
01010495825/HĐ-TĐBáo cáo20/12/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB169Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để nâng cấp tuyến đường 217 huyện Quỳnh Phụ 01 File
01010496826/HĐ-TĐBáo cáo25/12/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB170Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để nâng cấp tuyến đường Đồng Chây huyện Tiền Hải 01 File
01010497827/HĐ-TĐBáo cáo25/12/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB171Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng trung tâm thương mại Đài Loan01 File
01010498828/HĐ-TĐBáo cáo25/12/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB172Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng kè và đường bờ Nam sông Kiến Giang địa phận thị xã01 File
01010499831/HĐ-TĐBáo cáo27/12/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB173Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng kè và đường bờ Nam sông Kiến Giang địa phận Vũ Thư01 File
010104100835/HĐ-TĐBáo cáo25/12/2002UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB174Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB di chuyển mồ mả nằm trong diện tích 18,56ha KCN Nguyễn Đức Cảnh 01 File
12
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024