DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 17    Hồ sơ số: 60
Tiêu đề:Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2001 của Sở Tài Chính
Thời gian BĐ:
08/07/2002 Thời gian Kết thúc: 08/07/2002
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01176001364/BC-TCVGBáo cáo08/07/2002Sở Tài chính Vật giá1Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 200101 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024