DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 17    Hồ sơ số: 61
Tiêu đề:Báo cáo quyết toán chi ngân sách trung ương năm 2002 của Kho bạc nhà nước Thái Bình (32 tờ A3)
Thời gian BĐ:
08/07/2002 Thời gian Kết thúc: 08/07/2002
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01176101 Báo cáo08/07/2002Sở Tài chính Vật giá1Báo cáo quyết toán chi ngân sách trung ương năm 200201 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024