DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 17    Hồ sơ số: 62
Tiêu đề:Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2002 của Sở Tài chính
Thời gian BĐ:
25/07/2003 Thời gian Kết thúc: 25/07/2003
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01176201482/BC-TCBáo cáo25/07/2003Sở Tài chính Vật giá1Báo cáo tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 200201 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024