DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 17    Hồ sơ số: 63
Tiêu đề:Tổng quyết toán chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2002 (hợp nhóm - mục)
Thời gian BĐ:
25/07/2003 Thời gian Kết thúc: 25/07/2003
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01176301 Báo cáo25/07/2003Sở Tài chính Vật giá1Tổng quyết toán chi NSNN tỉnh Thái Bình Năm 2002 (hợp nhóm-mục)01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024