DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 17    Hồ sơ số: 64
Tiêu đề:Tổng quyết toán chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2002 (cấp- chương - loại - khoản - mục)
Thời gian BĐ:
05/05/2003 Thời gian Kết thúc: 05/05/2003
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01176401 Báo cáo05/05/2003Sở Tài chính Vật giá1Tổng quyết toán chi ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Bình Năm 2002 (Cấp - chương - loại- khoản - mục)01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024