DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 17    Hồ sơ số: 66
Tiêu đề:Tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2002
Thời gian BĐ:
05/05/2003 Thời gian Kết thúc: 05/05/2003
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01176601 Báo cáo05/05/2003Sở Tài chính Vật giá1Tổng quyết toán thu, chi NSNN tỉnh Thái Bình năm 200201 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024