DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 17    Hồ sơ số: 67
Tiêu đề:Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2003 của UBND tỉnh Thái Bình
Thời gian BĐ:
22/01/2003 Thời gian Kết thúc: 22/01/2003
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0117670105/2003/QĐ-UBQuyết định22/01/2003UBND tỉnh Thái Bình1Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 200302 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024