DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 17    Hồ sơ số: 68
Tiêu đề:Quyết định báo cáo của UBND tỉnh Sở Tài chính về việc công khai dự toán ngân sách và phương án phân bổ cân đối ngân sách địa phương năm 2003 của Sở tài chính - Vật Giá
Thời gian BĐ:
25/09/2003 Thời gian Kết thúc: 25/09/2003
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01176801685/CV-TCVGQuyết định25/09/2003Sở Tài chính Vật giá1Về việc hướng dẫn hạch toán nguồn thu ngân sách các cấp ở địa phương 01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024