DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 18    Hồ sơ số: 71
Tiêu đề:Hồ sơ phân bổ kinh phí thực hiện đề án tin học hóa quản lí hành chính nhà nước của tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2003 của Ban điều hành đề án 112
Thời gian BĐ:
10/10/2003 Thời gian Kết thúc: 10/10/2003
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
011871012650/QĐ-UBQuyết định10/10/2003UBND tỉnh Thái Bình1V/v phân bổ chỉ tiêu kinh phí chương trình Tin học hóa hệ thống quản lý của Tỉnh ủy và đề án 11201 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024