DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 18    Hồ sơ số: 73
Tiêu đề:Hồ sơ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004 của các đơn vị hành chính tỉnh Thái Bình
Thời gian BĐ:
31/12/2003 Thời gian Kết thúc: 31/12/2003
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01187301405/2003/QĐ-UBQuyết định31/12/2003UBND tỉnh Thái Bình1Quyết định của UBND tỉnh về giao dự toán thu, chi NSNN năm 200401 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024