DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 18    Hồ sơ số: 75
Tiêu đề:Tập báo cáo ngân sách 2004 của Kho bạc Tỉnh Thái Bình (Khổ A3)
Thời gian BĐ:
31/12/2004 Thời gian Kết thúc: 31/12/2004
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01187501 Báo cáo31/12/2004Kho bạc Nhà nước Thái Bình 1Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã; huyện, tỉnh; Báo cáo quyết toán thu ngân sách Nhà nước; chi ngân sách trung ương năm 2003 (A3)05 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024