DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 18    Hồ sơ số: 76
Tiêu đề:Tập dự toán chi tài chính - hành chính sự nghiệp đơn vị chưa và đã được giao quyền tự chủ 2004 của Sở Tài Chính
Thời gian BĐ:
01/01/2004 Thời gian Kết thúc: 01/01/2004
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01187601 Dự toán01/01/2004Sở Tài chính1Dự toán chi tài chính - HCSN đơn vị chưa giao quyền tự chủ năm 200401 File
01187602 Dự toán01/01/2004Sở Tài chính100Dự toán chi tài chính - HCSN đơn vị đã giao quyền tự chủ năm 200401 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024