DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 04    Hồ sơ số: 14
Tiêu đề:Sổ đăng ký công văn đi năm 2005 của Sở Tài chính
Thời gian BĐ:
01/01/2005 Thời gian Kết thúc: 01/01/2005
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01041401 Sổ01/01/2005Sở Tài chính1Sổ đăng ký công văn đi của Sở Tài chính năm 2005 (có 80 trang A3)00 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024