DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 04    Hồ sơ số: 15
Tiêu đề:Tập Báo cáo năm 2005 của Sở Tài chính Thái Bình tập 1
Thời gian BĐ:
05/01/2005 Thời gian Kết thúc: 10/06/2005
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0104150102BC/NSTBáo cáo05/01/2005Sở Tài Chính1Kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành dự án: xây dựng nhà nuôi dưỡng đối tượng xã hội Trung tâm bảo trợ xã hội Thái Bình01 File
0104150207/HĐ-TĐBáo cáo07/01/2005Sở Tài Chính2Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường thiệt hại GPMB 2 lô HC KCN Phúc Khánh-Thành phố Thái Bình 01 File
0104150308/HĐ-TĐBáo cáo07/01/2005Sở Tài Chính3Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường thiệt hại GPMB lô DT KCN Phúc Khánh-Thành phố Thái Bình01 File
0104150414/HĐ-TĐBáo cáo07/01/2005Sở Tài Chính4kết quả thẩm định dự toán hỗ trợ 10.000Đ/m2 đối với diện tích đất nông nghiệp 2 lúa 1 màu của các hộ dân xã Phú Xuân thuộc KCN Nguyễn Đức Cảnh-Thành phố Thái Bình 01 File
0104150515/HĐ-TĐBáo cáo11/01/2005Sở Tài Chính5kết quả thẩm định dự toán hỗ trợ 2.000Đ/m2 đất nông nghiệp phần còn lại Lô A2 khu KCN Nguyễn Đức Cảnh-Thành phố Thái Bình01 File
0104150616/HĐ-TĐBáo cáo11/01/2005Sở Tài Chính6kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường thiệt hại GPMB Lô B3 và đường bao Lô B2 khu KCN Nguyễn Đức Cảnh-Thành phố Thái Bình01 File
0104150717/HĐ-TĐBáo cáo13/01/2005Sở Tài Chính7kết quả thẩm định phương án và dự toán di chuyển mộ GPMB để xây dựng khu KCN Nguyễn Đức Cảnh-Thành phố Thái Bình01 File
0104150823/HĐ-TCBáo cáo05/01/2005Sở Tài Chính8Kết quả thu, chi ngân sách năm 200401 File
0104150924/HĐ-TĐBáo cáo17/01/2005Sở Tài Chính12Kết quả thẩm định dự toán bồi thường di chuyển đúng tiến độ dự án xây dựng: Kè và đường bở Nam sông Kiên Giang thành phố Thái Bình 01 File
0104151025/HĐ-TĐBáo cáo17/01/2005Sở Tài Chính13Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường thiệt hại GPMB làm thủ tục cho Công ty Cổ phần Công nghiệp và xây dựng Hà Nội thuê đất xây dựng Nhà máy bánh kẹo cao cấp và lắp máy công nghiệp thực phẩm địa điểm: KCN cầu Nghìn01 File
0104151135/HĐ-TĐBáo cáo20/01/2005Sở Tài Chính14Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án thi công đường Vô Hối-Diêm Điền huyện Thái Thụy địa phận xã Thụy Dương01 File
0104151236/HĐ-TĐBáo cáo20/01/2005Sở Tài Chính15Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án thi công đường Vô Hối-Diêm Điền huyện Thái Thụy địa phận xã Thụy Thanh01 File
0104151337/HĐ-TĐBáo cáo20/01/2005Sở Tài Chính16Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 1 năm 2005 của tỉnh Thái Bình 01 File
0104151459/HĐ-TĐBáo cáo25/01/2005Sở Tài Chính20Kết quả thẩm định phương án dự án dự toán bồi thường thiệt hại GPMB dự án: Lô A4 KCN Nguyễn Đức Cảnh01 File
0104151560/HĐ-TĐBáo cáo25/01/2005Sở Tài Chính21Kết quả thẩm địnhhỗ trợ dự toán 2.000đ/m2 đất ngông nghiệp phần còn lại Lô A4 KCn Nguyễn Đức Cảnh thành phố Thái Bình 01 File
0104151661/HĐ-TĐBáo cáo26/01/2005Sở Tài Chính22Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường thiệt hại GPMB dự án: xây dựng Trung tâm điều trị và giáo dục đối tượng tệ nạn xã hội 01 File
0104151762/HĐ-TĐBáo cáo26/01/2005Sở Tài Chính23Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường thiệt hại GPMB dự án: xây dựng cụm dân cư phí đông xã Tây Giang huyện Tiền Hải-tỉnh Thái Bình01 File
01041518 Báo cáo26/01/2005Sở Tài Chính24Tiến độ và kết quả thực hiện cổ phần hóa, giao bán, khoán cho thuê DNNN quý IV năm 200401 File
01041519 Báo cáo26/01/2005Sở Tài Chính26Tổng hợp kết quả sắp xếp DNNN địa phương đến cuối quý IV năm 200401 File
0104152074BC-TCBáo cáo26/01/2005Sở Tài Chính27Sử dụng tiền thu từ bán phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Quý IV năm 200401 File
0104152174BC-TCBáo cáo26/01/2005Sở Tài Chính29Tình hình xử lý tài chính trong quá trình sắp xếp DNNN Quý IV năm 200401 File
0104152292/TC-TCDNBáo cáo25/01/2005Sở Tài Chính31Kết quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần doanh nghiệp nhà nước 01 File
0104152392/BC-TCBáo cáo19/01/2005Sở Tài Chính34Tình hình quản lý và sử dụng tiền thu về cổ phần hóa 01 File
01041524107/BC-TCBáo cáo31/01/2005Sở Tài Chính36Báo cáo một số thông tin về công ty Cổ phần do UBND tỉnh Thái Bình làm đại diện chủ sở hữu 01 File
01041525123/HĐ-TĐBáo cáo03/02/2005Sở Tài Chính37Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: xây dựng công viên 30/6 khu đô thị Trần Hưng Đạo thành phố Thái Bình 01 File
01041526131/BC-TCBáo cáo14/02/2005Sở Tài Chính38Kết quả trúng đấu giá tám lô đất Trung tâm đào tạo giới thiệu việc làm 78 Nguyễn Thị Minh Khai01 File
01041527133/BC-TCBáo cáo02/02/2005Sở Tài Chính39Kết quả thẩm tra dự án quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành dự án: Trung tâm tuyên truyền rừng ngập mặn chi nhánh huyện Thái Thuy tỉnh Thái Bình 01 File
01041528137BC/TCBáo cáo20/02/2005Sở Tài Chính40Tình hình giả cả thị trường Tết Ất Dậu và công tác quản lý giá tháng 2 năm 2005 của tỉnh Thái Bình 01 File
01041529145TC/ĐTBáo cáo16/02/2005Sở Tài Chính44Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCN năm 2004 thanh toán đến 31/2/200501 File
01041530146TC/ĐTBáo cáo16/02/2005Sở Tài Chính50Báo cáo danh mục công trình hoàn thành năm 2004 thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh Thái Bình 01 File
01041531147TC/ĐTBáo cáo16/02/2005Sở Tài Chính52Báo cáo thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2005 tháng 1 năm 200501 File
01041532159/HĐ-TĐBáo cáo16/02/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB56kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: xây dựng tuyến nắn cải đường dẫn lên cầu Bo Thái Bình 01 File
01041533210TC/TĐBáo cáo07/03/2005Sở Tài Chính57Báo cáo thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 200501 File
01041534241/HĐ-TĐBáo cáo18/03/2005Sở Tài Chính59kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ bổ sung dự án: xây dựng trụ sở Sở GTVT Thái Bình 01 File
01041535242BC/TCBáo cáo21/03/2005Sở Tài Chính60Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 3 năm 2005 của tỉnh Thái Bình 01 File
01041536259/TC-TCDNBáo cáo23/03/2005Sở Tài Chính64Tổng hợp kết quả sắp xếp công ty nhà nước 01 File
01041537270/TC-BCBáo cáo23/03/2005Sở Tài Chính65Tổng hợp tình hình xử lý tài sản sung quỹ nhà nước năm 200401 File
01041538293/HĐ-TĐBáo cáo30/03/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB69kết quả thẩm định phương án và dự toán di chuyển mộ GPMB làm thủ tục giao đất cho Công ty HUD thực hiện dự án xây dựng khu đô thị Trần Hưng Đạo-thành phố Thái Bình 01 File
01041539294/HĐ-TĐBáo cáo30/03/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB70kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng: Trụ sở Bưu điện tỉnh Thái Bình 01 File
01041540295/HĐ-TĐBáo cáo30/03/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB71kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Cầu Mùa-xã Phú Xuân thành phố Thái Bình 01 File
01041541331TC/ĐTBáo cáo08/04/2005Sở Tài Chính72Tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2005 quý I 01 File
01041542332TC-ĐTBáo cáo08/04/2005Sở Tài Chính74Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB tháng 3 năm 200501 File
01041543337/HĐ-TĐBáo cáo04/04/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB76kết quả thẩm định phương án và dự toán di chuyển mộ GPMB dự án xây dựng: KCN Nguyển Đức Cảnh (bổ sung)01 File
01041544338/HĐ-TĐBáo cáo08/04/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB77kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ di chuyển 26 hộ gia đình để thực hiện dự án xây dựng KCN Phúc Khánh01 File
01041545351/HĐ-TĐBáo cáo14/04/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB78kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Trung tâm sát hạch cấp giấp phép lái xe Trường dạy nghề GTVT tỉnh Thái Bình 01 File
01041546352/HĐ-TĐBáo cáo14/04/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB79kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án xây dựng Lê Quý Đôn đoạn phường Kỳ Bá thành phố Thái Bình 01 File
01041547382BC/TCBáo cáo20/04/2005Sở Tài Chính80Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 4 năm 2005 của tỉnh Thái Bình 01 File
01041548383/HĐ-TĐBáo cáo20/04/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB84kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng: Trung tâm điều trị và giáo dục đối tượng tệ nạn xã hội đợt 201 File
01041549384/HĐ-TĐBáo cáo20/04/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB85kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án mở rộng Trường THPT Vũ Tiên-huyện Vũ Thư01 File
01041550410TC/ĐTBáo cáo15/04/2005Sở Tài Chính86Tình hình thực hiện khối lượng và cấp phát vốn quý I năm 2005 đè án nâng cấp một số Trung tâm Y tế huyện 01 File
01041551415/HĐ-TĐBáo cáo26/04/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB87kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình 01 File
01041552417/BCĐBáo cáo27/04/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB88V/v cử người quản lý phần vốn Nhà nước tại công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt 01 File
01041553424/HĐ-TĐBáo cáo27/04/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB89kết quả thẩm định phương án và dự toán di chuyển mộ GPMB tuyến nắn cải đường dẫn lên cầu Bo-thành phố Thái Bình 01 File
01041554425/BC-TCBáo cáo29/04/2005Sở Tài Chính90kết quả trúng đấu giá hai lô đất quy hoạch dân cư khu doanh trại cảnh sát PCCC cũ Công an tỉnh Thái Bình 01 File
01041555450/BC-TCBáo cáo09/05/2005Sở Tài Chính91Tình hình thu, chi ngân sách 5 năm và dự kiến phương hướng mục tiêu ngân sách 5 năm 2006-201001 File
01041556455TC-ĐTBáo cáo10/05/2005Sở Tài Chính94Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB tháng 4 năm 200501 File
01041557468/HĐ_TĐBáo cáo12/05/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB96kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Cống Ngũ thôn tại xã Lê Lợi và Hồng Thái huyện Kiến Xương01 File
01041558471/HĐ-TĐBáo cáo16/05/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB97kết quả thẩm định phương án và dự toán dịch chuyển đường điện 10 KV Lộ 971-dự án xây dựng Trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe Trường dạy nghề GTVT tỉnh Thái Bình 01 File
01041559478/CV-STCBáo cáo13/05/2005Sở Tài Chính98V/v thực hiện QĐ số 1197/QĐ-TTg ngày 05/11/2003 của Thủ tướng chính phủ về xử lý nợ đọng của HTX phi nông nghiệp 01 File
01041560485/HĐ_TĐBáo cáo18/05/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB101kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường thiệt hại GPMB dự án xây dựng: nhà máy chế biến và sản xuất gỗ cao cấp Việt Nhật địa điểm: xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 01 File
01041561489BC/TCBáo cáo20/05/2005Sở Tài Chính102Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 5 năm 2005 của tỉnh Thái Bình 01 File
01041562491/CV-TCBáo cáo20/05/2005Sở Tài Chính104V/v rà soát các khoản thu phí, lệ phí cước liên quan đến chi phí đầu vào của các đơn vị sản xuất kinh doanh01 File
01041563498/HĐ-TĐBáo cáo23/05/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB106Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng công viên 30/6 thành phố Thái Bình (Bổ sung)01 File
01041564522/BC-TCBáo cáo28/05/2005Sở Tài Chính107Tình hình tài chính-kết quả SXKD của các DNNN năm 2004 của tỉnh Thái Bình 01 File
01041565524/BC-HĐĐGĐBáo cáo30/05/2005Hội đồng đấu giá đất126kết quả tổ chức đấu giá 14 lô đất quy hoạch dân cư đội đo đạc bản đồ-Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình 01 File
01041566523/PHƯƠNG ÁN-STCBáo cáo29/05/2005Sở Tài Chính128Phương án Phòng chống lụt bão năm 200501 File
01041567549/HĐ-TĐBáo cáo06/06/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB131kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh-Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy01 File
01041568561TC-ĐTBáo cáo08/06/2005Sở Tài Chính132Báo cáo thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCb tháng 5 năm 200501 File
01041569575/HĐ-TĐBáo cáo10/06/2005Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB134Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án xây dựng Lê Quý Đôn-Đoạn phường Kỳ Bá thành phố Thái Bình 01 File
01041570579/BC-STCBáo cáo05/05/2005Sở Tài Chính135Báo cáo đăng ký thi đua công tác tổ chức nhà nước năm 200501 File
01041571612/HĐ-TĐBáo cáo Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB138Kết quả thẩm định kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ dân có đất bị thu hồi GPMB dự án xây dựng khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh-thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy01 File
01041572613/HĐ-TĐBáo cáo Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB139Kết quat thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng tuyến đường 217 huyện Quỳnh Phụ 01 File
01041573614/HĐ-TĐBáo cáo Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB140Kết quả thẩm định phương án và dự toán hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề GPMB để thực hiện dự án xây dựng công viên 30/6 khu đô thị Trần Hưng Đạo thành phố Thái Bình 01 File
01041574620Báo cáo Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB141Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm Sở Lao động TBXH tỉnh Thái Bình 01 File
01041575625BC/NSTBáo cáo Sở Tài Chính142Kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành công trình: xây dựng nhà kho và công trình phù trợ xã Quang Lịch huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình 01 File
01041576629/HĐ-TĐBáo cáo Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB143Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Tuyến nắn cải đường dẫn lên cầu Bo thành phố Thái Bình 01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024