DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 02    Hồ sơ số: 05
Tiêu đề:Tập Quyết định năm 2002 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình
Thời gian BĐ:
25/01/2002 Thời gian Kết thúc: 30/12/2002
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0102050150/QĐ-TCVGQuyết định25/01/2002Sở Tài chính - Vật Giá1V/v thành lập tổ chuyên gia xét thầu, gói thầu xây lắp công trình Chống lún, cải tạo nâng cấp nhà làm việc sở TCVG01 File
01020502119/QĐ-TCVGQuyết định27/02/2002Sở Tài chính - Vật Giá2V/v khen thưởng thi đua năm 200101 File
01020503204/TCVG-QĐGDTQuyết định16/04/2002Sở Tài chính - Vật Giá7V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư01 File
01020504212/ QĐ-TCVGQuyết định16/04/2002Sở Tài chính - Vật Giá9V/v nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bà Đoàn Thị Sam - Sở TCVG01 File
01020505263/QĐ-TCVGQuyết định16/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá10V/v bổ nhiệm lại cán bộ Nguyễn Hữu Khiết - Phó trưởng phòng Vật giá01 File
01020506264/QĐ-TCVGQuyết định16/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá11V/v bổ nhiệm lại cán bộ Nguyễn Thị Minh - Phó trưởng phòng Tài chính-hành chính 01 File
01020507265/QĐ-TCVGQuyết định16/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá12V/v bổ nhiệm lại cán bộ Ngô Viết Lãm - Phó Chánh thanh tra Tài chính01 File
01020508266/QĐ-TCVGQuyết định16/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá13V/v bổ nhiệm lại cán bộ Phạm Hữu Điền - Phó trưởng phòng Quản lý ngân sách xã01 File
01020509267/QĐ-TCVGQuyết định16/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá14V/v bổ nhiệm lại cán bộ Phạm Thị Nga - Phó trưởng phòng Quản lý ngân sách xã01 File
01020510287/QĐ-TCVGQuyết định16/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá15V/v bổ nhiệm lại cán bộ Hà Tiến Thanh - trưởng phòng vật giá01 File
01020511288/HĐ-TĐQuyết định16/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá16V/v bổ nhiệm lại cán bộ Nguyễn Đăng Ngải - trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp01 File
01020512289/QĐ-TCVGQuyết định16/05/2002Sở Tài chính - Vật Giá17V/v bổ nhiệm lại cán bộ TRịnh Đình Thư- trưởng phòng Quản lý Công sản01 File
01020513323/TCVG-QĐGDTQuyết định10/06/2002Sở Tài chính - Vật Giá18V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư01 File
01020514329/TCVG-QĐGDTQuyết định17/06/2002Sở Tài chính - Vật Giá20V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án xây dựng csht thị xã Thái Bình01 File
01020515339/TCVG-QĐGDTQuyết định17/06/2002Sở Tài chính - Vật Giá22V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trường THPT Bắc Đông quan01 File
01020516340/TCVG-QĐGDTQuyết định17/06/2002Sở Tài chính - Vật Giá24V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trường THPT Tây Thụy Anh01 File
01020517369/TCVG-QĐGDTQuyết định17/06/2002Sở Tài chính - Vật Giá26V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trường học sư phạm mầm non01 File
01020518380/QĐ-TCVGQuyết định09/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá28V/v thành lập ban quản lý dự án đầu tư sửa chữa nhà làm việc sở TCVG01 File
01020519382/TCVG-QĐGDTQuyết định09/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá29V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trường học phổ thông Vũ Quý01 File
01020520383/TCVG-QĐGDTQuyết định10/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá31V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án giao thông tỉnh TB01 File
01020521391/TCVG-QĐGDTQuyết định10/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá33V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án xây dựng CSHT Thái Thụy01 File
01020522393/QĐ-TCVGQuyết định15/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá35V/v bổ nhiệm lại cán bộ Tạ Ngọc Giáo - trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện Thái Thụy01 File
01020523401/TCVG-QĐGDTQuyết định10/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá36V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án phát triển và chế biến lúa gạo sau thu hoạch01 File
01020524404/TCVG-QĐGDTQuyết định25/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá38V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trường THCS Phúc Khánh01 File
01020525405/TCVG-QĐGDTQuyết định25/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá40V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Bệnh viện Phụ sản Thái Bình01 File
01020526406/TCVG-QĐGDTQuyết định25/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá42V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trường THPT Bắc Duyên Hà01 File
01020527414/TCVG-QĐGDTQuyết định26/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá44V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản - Sở xây dựng TB01 File
01020528415/TCVG-QĐGDTQuyết định26/07/2002Sở Tài chính - Vật Giá46V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Sở thể dục thể thao TB01 File
01020529423/TCVG-QĐGDTQuyết định01/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá48V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Sở Công nghiệp TB01 File
01020530424/TCVG-QĐGDTQuyết định01/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá50V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban chấp hành liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình01 File
01020531425/TCVG-QĐGDTQuyết định01/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá53V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trường THPT Thái Ninh01 File
01020532426/TCVG-QĐGDTQuyết định01/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá55V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trường THPT THái Phúc01 File
01020533427/TCVG-QĐGDTQuyết định01/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá57V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban quản lý cảng Diêm Điền - Sở giao thông vận tải Thái Bình01 File
01020534467 QĐ/TCVGQuyết định26/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá60V/v kiểm tra báo cáo tài chính năm 2001 của DNNN01 File
01020535468/TCVG-QĐGDTQuyết định21/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá61V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT01 File
01020536469/TCVG-QĐGDTQuyết định21/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá63V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án xây dựng - Sở Y tế 01 File
01020537470/TCVG-QĐGDTQuyết định21/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá64V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án KCKM huyện Vũ Thư 01 File
01020538471/TCVG-QĐGDTQuyết định21/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá65V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư UBND huyện Hưng Hà 01 File
01020539472/TCVG-QĐGDTQuyết định21/08/2002Sở Tài chính - Vật Giá66V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư công ty Giống chăn nuôi TB01 File
01020540525/TCVG-QĐGDTQuyết định23/09/2002Sở Tài chính - Vật Giá68V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án xây dựng CSHT Thái Thụy01 File
01020541526/TCVG-QĐGDTQuyết định23/09/2002Sở Tài chính - Vật Giá69V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Xí nghiệp quản lý khai thác công trình thủy nông Tiền Hải01 File
01020542527/TCVG-QĐGDTQuyết định23/09/2002Sở Tài chính - Vật Giá71V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư UBND huyện Tiền Hải 01 File
01020543528/TCVG-QĐGDTQuyết định23/09/2002Sở Tài chính - Vật Giá73V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh TB01 File
01020544529/TCVG-QĐGDTQuyết định23/09/2002Sở Tài chính - Vật Giá75V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng 01 File
01020545535/TCVG-QĐGDTQuyết định25/09/2002Sở Tài chính - Vật Giá77V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trường Xây dựng TB01 File
01020546563/TCVG-QĐGDTQuyết định04/10/2002Sở Tài chính - Vật Giá79V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng TB01 File
01020547598/TCVG-QĐGDTQuyết định18/10/2002Sở Tài chính - Vật Giá80V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp thị xã01 File
01020548597/TCVG-QĐGDTQuyết định18/10/2002Sở Tài chính - Vật Giá82V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Công ty giống cây trồng TB01 File
01020549651/TCVG-QĐGDTQuyết định18/10/2002Sở Tài chính - Vật Giá84V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa tỉnh TB01 File
01020550652/TCVG-QĐGDTQuyết định18/10/2002Sở Tài chính - Vật Giá86V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Công an tỉnh TB01 File
01020551654/TCVG-QĐGDTQuyết định18/10/2002Sở Tài chính - Vật Giá88V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Đài phát thanh và truyền hình tỉnh TB01 File
01020552653/TCVG-QĐGDTQuyết định18/10/2002Sở Tài chính - Vật Giá90V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trung tâm y tế huyện Kiến Xương 01 File
01020553655/TCVG-QĐGDTQuyết định18/10/2002Sở Tài chính - Vật Giá92V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư UBND huyện Tiền Hải 01 File
01020554665/TCVG-QĐGDTQuyết định13/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá94V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Nhà máy nước huyện Tiền Hải 01 File
01020555681/TCVG-QĐGDTQuyết định20/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá98V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà 01 File
01020556682/TCVG-QĐGDTQuyết định20/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá100V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Câu lạc bộ Lê Quý Đôn01 File
01020557683/TCVG-QĐGDTQuyết định20/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá102V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư BQL công trình kè sử lý bãi lở đê bối xã Quỳnh lâm huyện Quỳnh Phụ 01 File
01020558684/TCVG-QĐGDTQuyết định20/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá103V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình01 File
01020559685/TCVG-QĐGDTQuyết định20/11/2002Sở Tài chính - Vật Giá105V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư BCH bộ đội biên phòng TB01 File
01020560710/QĐ-TCVGQuyết định25/10/2002Sở Tài chính - Vật Giá107V/v nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội Tạ Thị Chanh phòng ngân sách tỉnh Sở TCVG01 File
01020561764/TCVG-QĐGDTQuyết định10/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá108V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư UBND huyện Kiến Xương 01 File
01020562765/TCVG-QĐGDTQuyết định12/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá109V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư UBND huyện Kiến Xương 01 File
01020563766/TCVG-QĐGDTQuyết định01/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá111V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư UBND huyện Hưng Hà 01 File
01020564767/TCVG-QĐGDTQuyết định01/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá113V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trường THCS Minh Thành01 File
01020565783/TCVG-QĐGDTQuyết định16/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá115V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư TRường THPT Bắc Thư Trì01 File
01020566784/TCVG-QĐGDTQuyết định16/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá117V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trường THPT Nam Duyên Hà01 File
01020567785/TCVG-QĐGDTQuyết định16/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá118V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh01 File
01020568794/TCVG-QĐGDTQuyết định17/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá120V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư UBND huyện Kiến Xương 01 File
01020569795/TCVG-QĐGDTQuyết định17/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá122V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Sở Công nghiệp TB01 File
01020570796/TCVG-QĐGDTQuyết định17/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá124V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Sở Công nghiệp TB01 File
01020571797/TCVG-QĐGDTQuyết định17/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá126V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Sở Công nghiệp TB01 File
01020572785/TCVG-QĐGDTQuyết định17/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá128V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Sở văn hóa thông tin TB01 File
01020573799/TCVG-QĐGDTQuyết định18/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá130V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Sở văn hóa thông tin TB01 File
01020574800/TCVG-QĐGDTQuyết định18/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá132V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư 01 File
01020575802/TCVG-QĐGDTQuyết định18/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá134V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban chỉ huy quân sự huyện Thái Thụy 01 File
01020576801/TCVG-QĐGDTQuyết định18/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá136V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Bộ chỉ huy quân sự tỉnh TB01 File
01020577803/TCVG-QĐGDTQuyết định18/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá138V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư UBND phường Trần Lãm01 File
01020578815/TCVG-QĐGDTQuyết định23/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá140V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Sở Văn hóa thông tin TB01 File
01020579818/QT-TCVGQuyết định20/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá142V/v giải quyết chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động tham gia đóng BHXH01 File
01020580829/TCVG-QĐGDTQuyết định24/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá143V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Khu an dưỡng lao động thương binh xã hội TB01 File
01020581842/TCVG-QĐGDTQuyết định30/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá145V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư UBND huyện Vũ Thư 01 File
01020582843/TCVG-QĐGDTQuyết định30/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá147V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình01 File
01020583844/TCVG-QĐGDTQuyết định30/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá149V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ TB01 File
01020584845/TCVG-QĐGDTQuyết định30/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá151V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Trường THPT Bắc Kiến Xương TB01 File
01020585846/TCVG-QĐGDTQuyết định30/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá153V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án phát triển và chế biến lúa gạo sau thu hoạch TB01 File
01020586848/TCVG-QĐGDTQuyết định30/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá154V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thái Thụy 01 File
01020587849/TCVG-QĐGDTQuyết định30/12/2002Sở Tài chính - Vật Giá156V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư UBND huyện Quỳnh Phụ 01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024