DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 02    Hồ sơ số: 06
Tiêu đề:Sổ đăng ký công văn đi năm 2002 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình
Thời gian BĐ:
Thời gian Kết thúc:
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01020601 Sổ Sở Tài chính1Sổ đăng ký công văn đi năm 2002 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình04 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024