DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 02    Hồ sơ số: 08
Tiêu đề:Tập Báo cáo năm 2003 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình tập 1
Thời gian BĐ:
06/01/2003 Thời gian Kết thúc: 25/05/2003
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0102080120/HĐ-TĐBáo cáo10/01/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB1Tổng hợp kết quả thẩm định dự toán dịch chuyển đường ống dẫn khí để GPMB nâng cấp đường Đồng Châu huyện Tiền Hải 01 File
0102080224/HĐ-TĐBáo cáo10/01/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB2Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB lô A2 KCN Nguyễn Đức Cảnh làm thủ tục cho công ty Đại Cường thuê đất01 File
0102080325/HĐ-TĐBáo cáo10/01/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB3Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB lô D 5Ha KCN Phúc Khánh làm thủ tục cho Xí nghiệp Hồng Quân thuê đất01 File
0102080434 BC/TC-VGBáo cáo20/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá4Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 01 năm 2003 của tỉnh01 File
0102080536/HĐ-TĐBáo cáo20/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá6Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thi công đường vào cầu Mỹ Hà huyện Quỳnh Phụ01 File
0102080637/HĐ-TĐBáo cáo20/01/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB7Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để làm thủ tục cho công ty cổ phần Hải Gang thuê đất xây dựng Nhà máy sản xuất các sản phẩm Sứ01 File
0102080738/HĐ-TĐBáo cáo20/01/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB8Kết quả thẩm định dự toán kinh phí đo đạc giải thửa địa chính để phục vụ công tác bồi thường thiệt hại GPMB01 File
0102080845 BC/TCVGBáo cáo15/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá9Phương án phân bổ cân đối ngân sách địa phương năm 200301 File
0102080954/HĐ-TĐBáo cáo24/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá58Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để nâng cấp đường 222 từ Km số 19 đến Km số 22 huyện Kiến Xương 01 File
0102081055/HĐ-TĐBáo cáo24/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá59Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để giao đất cho công ty Tài chính và phát triển doanh nghiệp FBS01 File
0102081163/TCVG-QLCSBáo cáo24/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá60V/v bồi thường thiệt hại đất và tài sản trên đất thực hiện dự án mở rộng sản xuất của Công ty gạch ốp lát 01 File
0102081269 TCVG/ĐTBáo cáo06/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá61Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2002 tháng 12 (6 tờ a3)02 File
0102081370 TCVG/ĐTBáo cáo12/02/2003Sở Tài chính - Vật Giá67Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2002 đến tháng 11/2003 (5 tờ a3)01 File
0102081471 TCVG/ĐTBáo cáo12/02/2003Sở Tài chính - Vật Giá72Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2003 tháng 11 (2 tờ a3)01 File
0102081572 TCVG/ĐTBáo cáo13/02/2003Sở Tài chính - Vật Giá74Tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2002 (2 tờ a3)01 File
0102081674/TC-VGBáo cáo18/02/2003Sở Tài chính - Vật Giá76V/v kiểm tra giá bán xăng dầu và thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh01 File
0102081776 BC/TC-VGBáo cáo19/02/2003Sở Tài chính - Vật Giá77Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 02 năm 200301 File
0102081877/HĐ-TĐBáo cáo20/02/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB81Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB dự án xây dựng trường công nhân kỹ thuật TB01 File
0102081983 BC/TCVGBáo cáo21/02/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB82Tình hình thực hiện các chế độ chính sách do địa phương ban hình01 File
0102082089/HĐ-TĐBáo cáo28/02/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB83Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để đắp tôn cao áp trúc đê 8 từ K15 + 680 đến K20+180 huyện Thái Thụy 01 File
0102082190/HĐ-TĐBáo cáo28/02/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB84Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng Nhà máy sứ cao cấp Hoàng Lâm01 File
0102082291/HĐ-TĐBáo cáo28/02/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB85Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để mở rộng sản xuất Nhà máy gạch Granite Coseveco Long Hầu thuộc công ty Đầu tư và xây dựng Phương Bắc01 File
0102082393 TCVG/ĐTBáo cáo28/02/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB86Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2003 tháng 2 (2 tờ a3)01 File
01020824103/HĐ-TĐBáo cáo10/03/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB88Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để làm thủ tục cho Công ty TNHH Tân An Bình thuê đất tại xã Minh Quang huyện Vũ Thư 01 File
01020825104/HĐ-TĐBáo cáo10/03/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB89Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng công ty XNK thủ công mỹ nghệ TB01 File
01020826111/BC-TCVGBáo cáo12/03/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB90Kết quả 5 năm thực hiện công tác quản lý tài sản công (1998-2002)01 File
01020827127 BC/TCVGBáo cáo20/03/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB97V/v triển khai công văn số 576/UB-TM ngày 11/3/2003 của UBND tỉnh01 File
01020828129 TCVG/ĐTBáo cáo04/03/2003Sở Tài chính - Vật Giá98Danh mục công trình (hạng mục công trình) hoàn thành năm 2002 (2 tờ a3)01 File
01020829131/BC-TCVGBáo cáo20/03/2003Sở Tài chính - Vật Giá100Tình hình công tác tháng 3 và quí I/200301 File
01020830158/TCDNBáo cáo25/03/2003Sở Tài chính - Vật Giá104V/v thẩm định số liệu thưởng theo kim ngạch xuất khẩu năm 2002 của công ty thực phẩm nông sản TB01 File
01020831141/HĐ-TĐBáo cáo25/03/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB110Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án Cồn Vành (đợt 2)01 File
01020832143/TCDNBáo cáo26/03/2003Sở Tài chính - Vật Giá111V/v thẩm định số liệu thưởng theo kim ngạch xuất khẩu năm 2002 của công ty XNK thực phẩm TB01 File
01020834144/TCDNBáo cáo26/03/2003Sở Tài chính - Vật Giá112V/v thẩm định số liệu thưởng theo kim ngạch xuất khẩu năm 2002 của công ty XNK thủ công mỹ nghệ TB01 File
01020835130 BC/TCVGBáo cáo15/01/2003Sở Tài chính - Vật Giá113Tổng kết công tác XSKT năm 2002 phương hướng nhiệm vụ năm 200301 File
01020836153/HĐ-TĐBáo cáo28/03/2003Sở Tài chính - Vật Giá124Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án mở rộng CSSX Công ty XNK Hương Sen01 File
01020837154/HĐ-TĐBáo cáo28/03/2003Sở Tài chính - Vật Giá125Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng Xí nghiệp thực phẩm TB thuộc Khu đô thị mới Trần Hưng Đạo01 File
01020838158/TCDNBáo cáo28/03/2003Sở Tài chính - Vật Giá126V/v thẩm định số liệu thưởng theo kim ngạch xuất khẩu năm 2002 của công ty TNHH Long Vân01 File
01020839169/HĐ-TĐBáo cáo01/04/2003Sở Tài chính - Vật Giá127Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng đường vào khu dân cư xóm 2 xã Phú Xuân 01 File
01020840171/HĐ-TĐBáo cáo02/04/2003Sở Tài chính - Vật Giá128Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Long hầu GPI thực hiện dự án xây dựng Nhà máy sản xuất xi măng trắng01 File
01020841181/HĐ-TĐBáo cáo03/04/2003Sở Tài chính - Vật Giá129Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để nâng cấp tuyến đường từ cống Ngoại Trình đến cảng cá Tân Sơn thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy 02 File
01020842176 BC/TCVGBáo cáo01/04/2003Sở Tài chính - Vật Giá130Tổng kết công tác quản lý tài chính - ngân sách xã năm 2002 phương hướng, nhiệm vụ năm 200301 File
01020843180/HĐ-TĐBáo cáo01/04/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB149Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối và hệ thống Trạm bơm Hệ đại phận huyện Thái Thụy 01 File
01020844194TC/TTrBáo cáo06/04/2003Sở Tài chính - Vật Giá150Kết quả công tác tổ chức tiếp công dân trong 5 năm 1998-200301 File
01020845197 TCVG/ĐTBáo cáo08/04/2003Sở Tài chính - Vật Giá153Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2003 tháng 3 (3 tờ a3)01 File
01020846222/BC-TCVGBáo cáo15/04/2003Sở Tài chính - Vật Giá156V/v xác định giá trị tài sản của trường PTTH Dân lập Nguyễn Công Trứ để làm thủ tục bàn giao cho trường Cao đẳng KTKT TB01 File
01020847225/HĐ-TĐBáo cáo14/04/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB157Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng trường THPT bán công Nam Tiền Hải01 File
01020848226/HĐ-TĐBáo cáo01/04/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB158Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để giao đất cho Công ty FBS xây dựng Khu đô thị mới Trần Hưng Đạo01 File
01020849230 BC/TC-VGBáo cáo20/04/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB159Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 4 năm 2003 của tỉnh01 File
01020850231/HĐ-TĐBáo cáo18/04/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB161Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thi công đường 39B cầu Trà Lý địa phận huyện Thái Thụy 01 File
01020851244 /BC-TCVGBáo cáo25/04/2003Sở Tài chính - Vật Giá162Tình hình công tác tháng 4/200301 File
01020852225/HĐ-TĐBáo cáo02/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá166Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại tài sản trên đất của công ty thực phẩm TB GPMB để xây dựng KCN Phúc Khánh01 File
01020853271 TCVG/ĐTBáo cáo07/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá167Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2003 tháng 4 (2 tờ a3)01 File
01020854276/HĐ-TĐBáo cáo08/05/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB169Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để mở rộng bãi chứa vật liệu thuộc Công ty quản lý đường bộ TB01 File
01020855287/HĐ-TĐBáo cáo12/05/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB170Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để mở rộng Công ty sản xuất và dịch vụ Rạng Đông01 File
01020856298/HĐ-TĐBáo cáo15/05/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB171Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thi công tuyến đường số 6 KCN Nguyễn Đức Cảnh01 File
01020857302/BC-TCVGBáo cáo15/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá172Tiến độ và kết quả thực hiện cổ phần hóa, giao bán, khoán cho thuê DNNN quý I/2003 (tờ a3)01 File
01020858303/BC-TCVGBáo cáo05/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá173Tình hình tài chính - kết quả kinh doanh DNNN năm 2002 tỉnh TB01 File
01020859306/HĐ-TĐBáo cáo15/05/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB183Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thi công công trình đường và kè bờ Nam sông Kiên Giang địa phận thị xã TB01 File
01020860309/HĐ-TĐBáo cáo19/05/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB184Kết quả thẩm định dự toán bồi thường di chuyển mộ GPMB để xây dựng Trường công nhân kỹ thuật TB01 File
01020861310 BC/NSTBáo cáo15/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá185Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành vốn chương trình mục tiêu Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 200201 File
01020862315/BC-TCVGBáo cáo15/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá187Công nợ và tài sản không cần dùng loại ra khỏi GTDN khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN01 File
01020863320 BC/TCVGBáo cáo19/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá189Kết quả bàn giao và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn (1 tờ a3)01 File
01020864323/YCDNBáo cáo16/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá193V/v thẩm định số liệu thưởng theo kim ngạch xuất khẩu năm 2002 của công ty SX-XNK Minh Khai01 File
01020865327 BC/TC-VGBáo cáo20/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá196Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 5 năm 2003 của tỉnh01 File
01020866339/BC-TCVGBáo cáo24/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá198Kết quả lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về kinh tế - tài chính01 File
01020867347/BC-TCVGBáo cáo25/05/2003Sở Tài chính - Vật Giá200Tình hình công tác tháng 5/200301 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024