DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 19    Hồ sơ số: 78
Tiêu đề:Tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước Tỉnh Thái Bình 2003 của UBND Tỉnh Thái Bình
Thời gian BĐ:
01/07/2004 Thời gian Kết thúc: 01/07/2004
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01197801 Tổng quyết toán 01/07/2004Sở Tài chính Vật giá1Tổng quyết toán chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2003 (chương - loại - khoản - mục - tiểu mục)02 File
01197802 Tổng quyết toán 01/07/2004Sở Tài chính Vật giá186Tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 200301 File
01197803 Tổng quyết toán 01/07/2004Sở Tài chính Vật giá211Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2003 (chương - loại - khoản - mục - tiểu mục)01 File
01197804 Tổng quyết toán 01/07/2004Sở Tài chính Vật giá304Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2003 (chương - loại - khoản - mục - tiểu mục)01 File
01197805 Tổng quyết toán 01/07/2004Sở Tài chính Vật giá318Tổng quyết toán chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2003 (hợp nhóm - mục)01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024