DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 19    Hồ sơ số: 80
Tiêu đề:Tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2004 của UBND tỉnh Thái Bình
Thời gian BĐ:
10/09/2005 Thời gian Kết thúc: 10/09/2005
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01198001 Tổng quyết toán 10/09/2005UBND tỉnh Thái Bình1Tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2004 của UBND tỉnh Thái Bình01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024