DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 19    Hồ sơ số: 81
Tiêu đề:Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2004 (chương-loại-khoản-mục-TM)
Thời gian BĐ:
06/09/2005 Thời gian Kết thúc: 06/09/2005
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01198101 Tổng quyết toán06/09/2005Sở Tài chính1Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2004 (chương-loại-khoản-mục-TM)03 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024