DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 19    Hồ sơ số: 82
Tiêu đề:Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2004 (cấp-nhóm-tiểu nhóm-mục-TM) của Sở Tài Chính
Thời gian BĐ:
06/09/2005 Thời gian Kết thúc: 06/09/2005
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01198201 Tổng quyết toán06/09/2005Sở Tài chính1Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2004 (cấp-nhóm-tiểu nhóm-mục-TM) của Sở Tài Chính01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024