DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 16    Hồ sơ số: 53
Tiêu đề:Dự toán thu-chi ngân sách nhà nước 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Thời gian BĐ:
28/02/2001 Thời gian Kết thúc: 28/02/2001
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01165301118/2001/QĐ-UBQuyết định28/02/2001UBND tỉnh Thái Bình1V/v giao dự toán thu, chi ngân sách năm 200103 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024