DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 16    Hồ sơ số: 55
Tiêu đề:Tổng quyết toán thu NSNN tỉnh Thái Bình năm 2001 của Sở tài chính vật giá
Thời gian BĐ:
06/05/2002 Thời gian Kết thúc: 06/05/2002
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01165501 Quyết toán06/05/2002Sở Tài chính1Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024