DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 16    Hồ sơ số: 58
Tiêu đề:Tổng quyết toán thu NSNN tỉnh Thái Bình năm 2001 (hợp nhóm-mục) của Sở Tài Chính
Thời gian BĐ:
06/05/2002 Thời gian Kết thúc: 06/05/2002
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01165801 Quyết toán06/05/2002Sở Tài chính1Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 200101 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024