DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 14    Hồ sơ số: 47
Tiêu đề:Tập Báo cáo năm 2013 của Sở Tài chính Thái Bình tập 2
Thời gian BĐ:
16/07/2013 Thời gian Kết thúc: 30/10/2023
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01144701130/BC-STCBáo cáo16/07/2013Sở Tài chính1Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Quý II năm 201301 File
01144702131/BC-STCBáo cáo16/07/2013Sở Tài chính5kết quả kiểm tra thường xuyên 6 tháng đầu năm 201301 File
01144703132/BC-STCBáo cáo17/07/2013Sở Tài chính8Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01144704134/BC-STCBáo cáo19/07/2013Sở Tài chính9Tình hình sử dụng vốn tạm ứng kho bạc nhà nhước đến 30/6/201301 File
01144705135/BC-STCcông văn23/07/2013Sở Tài chính10Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Trụ sở làm việc xí nghiệp khai thác thủy lợi thành phố01 File
01144706136/BC-STCcông văn23/07/2013Sở Tài chính11Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Đông Công an bảo vệ nhà máy nhiệt điện Thái Bình01 File
01144707137/BC-STCBáo cáo23/07/2013Sở Tài chính12V/v đề nghị thu hồi, giảm trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo, nâng cấp đường 39/2 huyện Đông Hưng 01 File
01144708138/BC-STCBáo cáo23/07/2013Sở Tài chính13Báo cáo kết quả thẩm tra kế hoạch phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng trạm y tế xã năm 201301 File
01144709139/BC-STCBáo cáo26/07/2013Sở Tài chính15Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá cả tháng 7 năm 201301 File
01144710140/BC-STCcông văn26/07/2013Sở Tài chính19Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Triển khai cải tạo, nâng cấp hệ thồng chiếu sáng sd điện năng tiết kiệm 01 File
01144711141/STC-QLG$CSBáo cáo26/07/2013Sở Tài chính20V/v đề nghị gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất của dự án khu nhà ở xã hội tại phường lê Hồng Phong của Công ty Cổ phần dệt sợi DAMSAN01 File
01144712144/BC-STCBáo cáo05/08/2013Sở Tài chính23Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành đến 30/6/201301 File
01144713142/BC-STCcông văn26/07/2013Sở Tài chính25Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành xử lý khẩn cấp kè lát mái bảo vệ đê bối Tịnh Thủy01 File
01144714145/BC-STCcông văn05/08/2013Sở Tài chính26Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành tu bổ và nâng cấp đề, kè sông Trà Lý01 File
01144715146/BC-STCBáo cáo05/08/2013Sở Tài chính27Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Cống Ngũ thôn tại K7 đê biển 601 File
01144716147/BC-STCBáo cáo05/08/2013Sở Tài chính28Quá trình tổ chức thực hiện và đề nghị duyệt kết quả xác định giá trị còn lại tài sản đã đầu tư trên đất của Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Thiện Tâm01 File
01144717148/BC-STCBáo cáo08/08/2013Sở Tài chính33Hoàng trả tạm ứng ngân sách tỉnh cảu Công ty TNHH Trung Phương01 File
01144718149/BC-STCBáo cáo13/08/2013Sở Tài chính34Thu hồi các khoản vốn ngân sách nhà nước năm 2011, bố trí không đúng quy định 01 File
01144719150/BC-STCBáo cáo13/08/2013Sở Tài chính35Tình hình quản lý, sử dụng đất và những vướng mắc chủ yếu về thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai đối với doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh01 File
01144720151/BC-STCcông văn20/08/2013Sở Tài chính37Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành tin học mạng liên thông các sở, ngành và huyện01 File
01144721152/BC-STCBáo cáo26/08/2013Sở Tài chính38Kết quả xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi của Xí nghiệp Cơ khí Vĩnh Quang01 File
01144722153/BC-STCBáo cáo27/08/2013Sở Tài chính39Kết quả xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi của Công ty TNHH Trường Sơn01 File
01144723154/BC-STCBáo cáo28/08/2013Sở Tài chính40Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý tháng 8 năm 201301 File
01144724155/BC-STCBáo cáo29/08/2013Sở Tài chính44V/v đính chính số liệu quyết toán dự án Trung tâm chế biến lúa gạo chất lượng cao Cầu Nguyễn01 File
01144725156/TC-TCHCSNBáo cáo26/08/2013Sở Tài chính45Kết quả tổng kiểm tra, rà soát danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT năm 2011-201201 File
01144726157/BC-STCBáo cáo30/08/2013Sở Tài chính48V/v tham mưu, đề xuất ủy quyền thực hiên dự án BT đường trục từ huyện từ thị trấn Hưng Nhân đến thị trấn Hưng Hà huyện Hưng Hà01 File
01144727158/BC-STCcông văn05/09/2013Sở Tài chính49ết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Duy Nhất, huyện Vũ Thư01 File
01144728159/BC-STCBáo cáo10/09/2013Sở Tài chính50Giải trình việc sử dụng nguồn vốn tạm ứng kho bạc nhà nước năm 201201 File
01144729160/BC-STCBáo cáo06/09/2013Sở Tài chính51Tình hình thực hiện công tác CCHC và CCTC công tháng 9, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 201301 File
01144730162/BC-STCBáo cáo12/09/2013Sở Tài chính53Kết quả thẩm định phương án giá nước sạch năm 2013 và đề nghị điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh của Công ty TNHH MTV KD nước sạch Thái Bình01 File
01144731163/BC-STCBáo cáo16/09/2013Sở Tài chính57Sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ tài Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo 01 File
01144732164/BC-STCBáo cáo16/09/2013Sở Tài chính60tình hình sử dụng vốn tạm ứng kho bạc nhà nước đến 31/8/201301 File
01144733165/BC-STCBáo cáo17/09/2013Sở Tài chính61Kết quả xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng thương thương mại Hà Nội 01 File
01144734166/BC-STCBáo cáo12/09/2013Sở Tài chính62Giải trình ý kiến đè nghị và những đề xuất cụ thể để xử lý dứt điểm việc thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Thiện Tâm01 File
01144735167/BC-STCcông văn20/09/2013Sở Tài chính64Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trụ sở làm việc Sở Tư pháp Thái Bình01 File
01144736168/BC-STCBáo cáo24/09/2013Sở Tài chính65Báo cáo số liệu công tác tư pháp năm 201301 File
01144737169/BC-STCBáo cáo25/09/2013Sở Tài chính69Sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch hành động chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-201501 File
01144738170/BC-STCBáo cáo27/09/2013Sở Tài chính71Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 9 năm 201301 File
01144739171/BC-STCBáo cáo16/09/2013Sở Tài chính75Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước01 File
01144740172/STC-VPBáo cáo01/10/2013Sở Tài chính78Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:200801 File
01144741173/BC-STCcông văn02/10/2013Sở Tài chính79kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành xử lý khẩn cấp sạt lở kênh trạm bơm Minh Tân huyện Hưng Hà01 File
01144742174/BC-STCBáo cáo25/09/2013Sở Tài chính80Công tác thanh tra 9 thàng đầu năm 2013 phương hướng nhiệm vụ công tác thanh tra những tháng cuối năm 201301 File
01144743175/BC-STCBáo cáo30/09/2013Sở Tài chính84Đáng giá thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách theo Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII01 File
01144744176/BC-STCBáo cáo02/10/2013Sở Tài chính89kết quả thu tập, tập hợp, phân loại văn bản để rà soát01 File
01144745177/BC-STCBáo cáo04/10/2013Sở Tài chính95kết quả thanh tra, kiểm tra thường xuyên 9 tháng đầu năm 201301 File
01144746178/BC-STCcông văn04/10/2013Sở Tài chính100kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành nâng cấp đường 221B đoạn từ Cầu Hướng Tân xã Nam Hà đến nhà thờ xứ Đông Thành, xã Nam Hải, huyện Tiền Hải01 File
01144747180/BC-STCQuyết định07/10/2023Sở Tài chính101V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự huyện Kiến Xương01 File
01144748181/BC-STCQuyết định07/10/2023Sở Tài chính102kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2013 và chương trình hành động cải thiện chỉ số PCI của tỉnh Thái Bình 01 File
01144749182/BC-STCBáo cáo04/10/2023Sở Tài chính103Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư quý III năm 2013 dự án trự sở làm việc Liên sở Tài chính-Công thương tỉnh Thái Bình 01 File
01144750183/BC-STCBáo cáo08/10/2023Sở Tài chính106Tình hình thực hiện các dự án thuộc chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn, trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu sane xuất nông nghiệp quý IV năm 201301 File
01144751184/BC-STCcông văn11/10/2023Sở Tài chính107Kết quả thẩm trs quyết toán dự án hoàn thành đường Vũ Trung-Vũ Hòa, huyện Kiến Xương01 File
01144752185/BC-STCcông văn16/10/2023Sở Tài chính108V/v rà soát số báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản của tỉnh Thái Bình tính đến ngày 31/12/201101 File
01144753186/BC-STCBáo cáo16/10/2023Sở Tài chính114Kết quả đối thoại giữa hội đồng định giá tài sản đã đầu tư trên đất và các sở, ngàng với Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Thiện Tâm01 File
01144754187/BC-STCcông văn22/10/2023Sở Tài chính117V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành nhà làm việc sở chỉ huy, hệ thống cấp điện, cấp nước ngoài, Trùn đoàn 56801 File
01144755188/BC-STCcông văn23/10/2023Sở Tài chính118V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Xây dựng đơn nguyên I nhà học 4 tầng Trường THPT Đông Thụy Anh01 File
01144756189/BC-STCcông văn25/10/2023Sở Tài chính119V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành xây dựng kè và đường bờ Nam sông Kiến Giang01 File
01144757190/BC-STCcông văn25/10/2023Sở Tài chính120V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Xử lý khẩn cấp kè bãi lở đê bối Quỳnh Hoa, đê Hữu Luộc 01 File
01144758191/BC-STCcông văn25/10/2023Sở Tài chính121V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Xử lý khẩn cấp kè bãi lở đê bối xóm 8 xã Quỳnh Lâm01 File
01144759192/BC-STCcông văn29/10/2023Sở Tài chính122V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Cải tạo chống xuống cấp nhà học 4 tầng và hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh01 File
01144760193/BC-STCBáo cáo28/10/2023Sở Tài chính123Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 10 năm 201301 File
01144761194/BC-STCcông văn30/10/2023Sở Tài chính127V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Kè Nội Lang, huyện Tiền Hải01 File
01144762195/BC-STCcông văn01/11/2013Sở Tài chính128V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển số 5 huyện Tiền Hải01 File
01144763196/BC-STCcông văn04/11/2013Sở Tài chính129V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Hệ thống chiếu sáng đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình01 File
01144764197/BC-STCcông văn04/11/2013Sở Tài chính130V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư cuối đường Lê Quý Đôn kéo dài 01 File
01144765198/BC-STCcông văn04/11/2013Sở Tài chính131V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Nhà học và phục vụ học tập, trường THPT Thái Phúc01 File
01144766199/BC-STCBáo cáo04/11/2013Sở Tài chính133Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần thứ 7101 File
01144767200/BC-STCcông văn05/11/2013Sở Tài chính134V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành phòng chẩn đoán xét nghiệm, chi cục thú y01 File
01144768201/BC-STCcông văn05/11/2013Sở Tài chính135V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Xử lý khẩn cấp kè Tân Thành 3, huyện Vũ Thư01 File
01144769202/BC-STCcông văn06/11/2013Sở Tài chính136V/v báo áo tình hình nợ đọng XDCB tại các xã được tỉnh phẩn bổ vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới 01 File
01144770203/BC-STCcông văn12/11/2013Sở Tài chính151V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Nhà làm việc Bộ phận một cử liên thông và Trung tâm tư vấn xúc tiến đầu tư, Sở KHĐT01 File
01144771204/BC-STCcông văn13/11/2013Sở Tài chính152V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành nâng cấp và cải tạo Bệnh viện đa khoa tỉnh01 File
01144772205/BC-STCBáo cáo13/11/2013Sở Tài chính153kết quả xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường bộ Thái Bình01 File
01144773207/BC-STCBáo cáo05/11/2013Sở Tài chính154V/v kết quả thực hiện việc xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi của các tổ chức trên địa bàn tỉnh 01 File
01144774208/BC-STCBáo cáo14/11/2013Sở Tài chính160Kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 201301 File
01144775209/BC-STCBáo cáo14/11/2013Sở Tài chính165Kết quả kiểm tra lĩnh vực tài chính ngân sách theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 401 File
01144776210/BC-STCBáo cáo14/11/2013Sở Tài chính170Kết quả thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Thái Bình01 File
01144777211/BC-STCcông văn14/11/2013Sở Tài chính174V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Trụ sở 5 tầng, Hội nông dân tỉnh Thái Bình 01 File
01144778212/BC-STCcông văn15/11/2013Sở Tài chính175V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Đường Vũ Tiến đi chùa Keo, huyện Vũ Thư01 File
01144779213/BC-STCcông văn15/11/2013Sở Tài chính176V/v thu nộp tiên sử dụng đất dự án xây dựng khu nhà ở cán bộ công nhân viên ngành dầu khí01 File
01144780214/BC-STCcông văn18/11/2013Sở Tài chính177V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Sửa chữa khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 8 kè Hà Xá huyện Hưng Hà01 File
01144781215/BC-STCcông văn18/11/2013Sở Tài chính178V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành san lấp mặt bằng, coorngr, rào, tường dậu, nhà bảo vệ Trường trung tấp nghề số 19 Bộ Quốc phòng01 File
01144782216/BC-STCcông văn18/11/2013Sở Tài chính179V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành cải tạo, nâng cấp đường 221B đoạn từ Nam Hồng đi Nam Hải huyện Tiền Hải01 File
01144783217/BC-STCBáo cáo15/11/2013Sở Tài chính180Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 201301 File
01144784218/BC-STCBáo cáo18/11/2013Sở Tài chính182Kết quả tự kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước 01 File
01144785219/BC-STCBáo cáo19/11/2013Sở Tài chính184Tổng kết công tác baoe vệ chính trị nội bộ năm 201301 File
01144786220/BC-STCcông văn20/11/2013Sở Tài chính186V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Trụ sở Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình 01 File
01144787222BC-STCcông văn21/11/2013Sở Tài chính187V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Trung tâm điều trị và giáo dục đối tượng tệ nạn xã hội01 File
01144788223BC-STCcông văn21/11/2013Sở Tài chính188V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành nâng cấp đường 39B, đoạn từ ngã tư Hai Bà Trưng đến cầu Trắng01 File
01144789224BC-STCcông văn25/11/2013Sở Tài chính189V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Đường gom KCN Gia Lễ, huyện Đông Hưng01 File
01144790225BC-STCcông văn25/11/2013Sở Tài chính190V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Xây dựng cải tạo và mở rộng Bệnh viện đa khoa Phụ Dực01 File
01144791226BC-STCcông văn25/11/2013Sở Tài chính191V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Hạ tầng khu do tích lịch sử chùa Lạng, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư01 File
01144792227BC-STCcông văn25/11/2013Sở Tài chính192V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành xây dựng hạ tầng du lịch khu di tích lịch sử chùa Lạng 01 File
01144793228BC-STCcông văn26/11/2013Sở Tài chính193V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Nhà ở vận động viên thành tích cao-Trung tâm huấn luyện TDTT01 File
01144794229BC-STCcông văn26/11/2013Sở Tài chính194V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Nhà phục vụ học tập, TRường THPT Nam Đông Quan, huyện Đông Hưng01 File
01144795230BC-STCcông văn26/11/2013Sở Tài chính195V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Đường vào đền Tiên La, huyện Hưng Hà01 File
01144796231BC-STCcông văn26/11/2013Sở Tài chính196V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Sân lễ hội khu di tích lịch sử đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà01 File
01144797232BC-STCBáo cáo26/11/2013Sở Tài chính197Tình hình thực hiện dự án năm 2008-201301 File
01144798233BC-STCBáo cáo26/11/2013Sở Tài chính198V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Củng cố khẩn cấp hạ tầng để ổn định dân cư ngoài bãi vùng kinh tế xen sông Hóa, xã Hồng Quỳnh huyện Quỳnh Phụ 01 File
01144799234BC-STCcông văn26/11/2013Sở Tài chính199V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Nhà học, thực hành, trung tâm dạy nghề-Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình 01 File
011447100235BC-STCcông văn27/11/2013Sở Tài chính200V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Xử lý khẩn cấp kè đò Gồ đê Hữu Trà lý, huyện Kiến Xương01 File
12
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024