DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 14    Hồ sơ số: 48
Tiêu đề:Tập Quyết định năm 2014 của Sở Tài chính Thái Bình tập 1
Thời gian BĐ:
02/01/2014 Thời gian Kết thúc: 27/06/2014
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
011448011/QĐ-STCQuyết định02/01/2014Sở Tài chính1V/v phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch phòng chống lũ chi tiết sông Hồng, tỉnh Thái Bình 01 File
011448022/QĐ-STCQuyết định02/01/2014Sở Tài chính2V/v phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch phòng chống lũ chi tiết sông Luộc và sông Hóa, tỉnh Thái Bình 01 File
011448033/QĐ-STCQuyết định02/01/2014Sở Tài chính3V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH công nghệ gốm sứ OHIO01 File
011448044/QĐ-STCQuyết định02/01/2014Sở Tài chính4Đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Minh Long01 File
011448055/QĐ-STCQuyết định03/01/2014Sở Tài chính5V/v phê duyệt quyết toán công trình cải tạo, sửa chữa nhà ở và nhà làm việc của diễn viên và nhạc công Nhà hát chèo Thái Bình01 File
011448066/QĐ-STCQuyết định03/01/2014Sở Tài chính6V/v giao dự toán ngân sách năm 201401 File
011448077/QĐ-STCQuyết định06/01/2014Sở Tài chính9V/v tiếp nhận ông Tô Quang Hiếu đến nhận công tác tại Phòng Tài chính doang nghiệp, Sở Tài Chính01 File
011448088/QĐ-STCQuyết định07/01/2014Sở Tài chính10V/v điều động, biệt phái bà Nguyễn Thị Phương đi thực tế tại UBND xã Đông Phong, huyện Tiền Hải trong thời gian 6 tháng01 File
011448099/QĐ-STCQuyết định07/01/2014Sở Tài chính11V/v điều động, biệt phái ông Vũ Văn Dực đi thực tế tại UBND xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà trong thời gian 6 tháng 01 File
0114481010/QĐ-STCQuyết định07/01/2014Sở Tài chính12V/v điều động, biệt phái bà Phạm Thị Phương Thảo đi thực tế tại UBND xã Tây An, huyện Tiền Hải trong thời gian 6 tháng 01 File
0114481111/QĐ-STCQuyết định07/01/2014Sở Tài chính13V/v điều động, biệt phái bà Nguyễn Thị Huế đi thực tế tại UBND xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ trong thời gian 6 tháng01 File
0114481212/QĐ-STCQuyết định07/01/2014Sở Tài chính14V/v điều động, biệt phái ông Tô Thanh Tùng đi thưc tế tại UBND xã Đông Trà, huyện Tiền Hải trong thời gian 6 tháng01 File
0114481313/QĐ-STCQuyết định07/01/2014Sở Tài chính15V/v điều động, biệt phái bà Vũ Thị Minh đi thực tế tại UBND xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ trong thời gian 6 tháng01 File
0114481414/QĐ-STCQuyết định07/01/2014Sở Tài chính16V/v điều động, biệt phái bà Nguyễn Thu Huyền đi thực tế tại UBND xã Minh Hưng, huyện Kiến Xương trong thời gian 6 tháng01 File
0114481515/QĐ-STCQuyết định07/01/2014Sở Tài chính17V/v điều động, biệt phái ông Vũ Trường Long đi thực tế tại UBND xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải trong thời gian 6 tháng01 File
0114481616/QĐ-STCQuyết định07/01/2014Sở Tài chính18V/v điều động, biệt phái ông Trần Anh Tài đi thực tế tại UBND xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà trong thời gian 6 tháng01 File
0114481717/QĐ-STCQuyết định07/01/2014Sở Tài chính19V/v điều động, biệt phái bà Bùi Thị Hằng đi thực tế tại UBND xã Đông Hà, huyện Đông Hưng trong thời gian 6 tháng01 File
0114481818/QĐ-STCQuyết định07/01/2014Sở Tài chính20V/v điều động, biệt phái bà Nguyễn Thị Thu Hương đi thực tế tại UBND xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ trong thời gian 6 tháng01 File
0114481919/QĐ-STCQuyết định07/01/2014Sở Tài chính21V/v điều động, biệt phái ông Hoàng Đức Linh đi thực tế tại UBND xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư trong thời gian 6 tháng01 File
0114482020/QĐ-STCQuyết định07/01/2014Sở Tài chính22V/v điều động, biệt phái bà Phạm Thị Hằng đi thực tế tại UBND Đông Giang, huyện Đông Hưng trong thời gian 6 tháng01 File
0114482121/QĐ-STCQuyết định07/01/2014Sở Tài chính23V/v thành lập đoàn kiểm tra giá01 File
0114482222/QĐ-STCQuyết định08/01/2014Sở Tài chính24V/v đơn giá thuê đất đối vơi Công ty thương mại và xây dựng công trình Đăng Minh01 File
0114482323/QĐ-STCQuyết định08/01/2014Sở Tài chính25V/v đơn giá thuê đất đối vơi Công ty TNHH may Bình Minh ATC01 File
0114482424/QĐ-STCQuyết định09/01/2014Sở Tài chính26V/v phê duyệt quyết toán công trình cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, kho Lưu trữ-Chi cục Văn thư Lưu Trữ, Sở Nội Vụ01 File
0114482525/QĐ-STCQuyết định09/01/2014Sở Tài chính27V/v phê duyệt dự toán thay thế, sửa chữa xe ô tô biên kiểm soát 17B-278901 File
0114482626/QĐ-STCQuyết định09/01/2014Sở Tài chính28V/v lựa chon đơn vị sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô kiểm soát 17B-578901 File
0114482727/QĐ-STCQuyết định13/01/2014Sở Tài chính29V/v đơn giá thuê đất đối với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Bình 01 File
0114482828/QĐ-STCQuyết định13/01/2014Sở Tài chính30V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Đức Hạnh 01 File
0114482929/QĐ-STCQuyết định13/01/2014Sở Tài chính31V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Nam Long01 File
0114483030/QĐ-STCQuyết định15/01/2014Sở Tài chính32V/v kiện toàn BQL dự án phát triển CNTT của ngành Tài chính tỉnh Thái Bình 01 File
0114483131/BCĐCPHQuyết định17/01/2014BCĐ cổ phần hóa xí nghiệp in Thái Bình33V/v ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần của Xí nghiệp in Thái Bình giữa các nhà đầu tư chiến lược01 File
0114483232/QĐ-STCQuyết định17/01/2014Sở Tài chính37V/v đơn giá thuê đất với Công ty Cổ phần khoáng sản Tây Bắc01 File
0114483333/QĐ-STCQuyết định21/01/2014Sở Tài chính38V/v thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài chính01 File
0114483434/QĐ-STCQuyết định23/01/2014Sở Tài chính39V/v thuê đất đoií với Công ty cổ phần giống cây trồng Hưng Hà01 File
0114483535/QĐ-STCQuyết định23/01/2014Sở Tài chính40V/v đơn giá thuê đất đối với Chi nhánh Ngân hàng NNvaPTNT huyện Đông Hưng 01 File
0114483636/QĐ-STCQuyết định24/01/2014Sở Tài chính41V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Thanh tra viên01 File
0114483737/QĐ-STCQuyết định24/01/2014Sở Tài chính42V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Đặng Thị Lan Anh, Thanh tra viên01 File
0114483838/QĐ-STCQuyết định27/01/2014Sở Tài chính43V/v điều chỉnh, bổ sung Bảng gái tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy01 File
0114483939/QĐ-STCQuyết định07/02/2014Sở Tài chính46V/v phê duyệt quyết toán Công trình đường làng nghề xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy 01 File
0114484040/QĐ-STCQuyết định08/02/2014Sở Tài chính47V/v phê duyệt quyết toán công trình Nhà tập thể Cầu lông Sở VHTT và Du Lịch Thái Bình01 File
0114484141/QĐ-STCQuyết định27/01/2014Sở Tài chính48V/v nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH đối với ông Hà Trọng Mậm xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng 01 File
0114484242/QĐ-STCQuyết định27/01/2014Sở Tài chính49V/v nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH đối với bà Nguyễn Kim Chi xã Tán Thuật, huyện Kiến Xương 01 File
0114484343/QĐ-STCQuyết định08/02/2014Sở Tài chính50V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Kè Việt Yên đoạn K14+100 đến K14+200 đê Hữu Luộc, huyện Hưng Hà 01 File
0114484444/QĐ-STCQuyết định10/02/2014Sở Tài chính51V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn công trình: Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình năm 201301 File
0114484545/QĐ-STCQuyết định10/02/2014Sở Tài chính52V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn công trình: Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình năm 2013 (Khắc phục hậu quả cơn bão số 8)01 File
0114484646/QĐ-STCQuyết định10/02/2014Sở Tài chính53V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn công trình: Ban Tôn giáo-Sở Nội tỉnh Thái Bình năm 201301 File
0114484747/QĐ-STCQuyết định10/02/2014Sở Tài chính54V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn công trình: Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Thái Bình năm 201301 File
0114484850/QĐ-STCQuyết định10/02/2014Sở Tài chính55V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn công trình: Chi cục nuôi trồng thủy sản tỉnh Thái Bình năm 201301 File
0114484951/QĐ-STCQuyết định12/02/2014Sở Tài chính56V/v phê duyệt quyết toán công trình: Đường từ cầu Bóng đến UBND xã Chi Lăng 01 File
0114485052/QĐ-STCQuyết định12/02/2014Sở Tài chính57V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn công trình: Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ, huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình năm 201301 File
0114485153/QĐ-STCQuyết định12/02/2014Sở Tài chính58V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH vận tải thương mại tổng hợp Minh Đức01 File
0114485254/QĐ-STCQuyết định13/02/2014Sở Tài chính59V/v công nhận hết thời gian tập sự đối với bà Nguyễn Thị Thúy Dơn phòng Ngân sách nhà nước01 File
0114485355/QĐ-STCQuyết định24/02/2014Sở Tài chính60V/v phê duyệt quyết toán công trình: Cải tạo, nâng cấp Chợ Đông Hồ, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy 01 File
0114485456/QĐ-STCQuyết định24/02/2014Sở Tài chính61V/v lựa chọn đơn vị sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô kiêm soát 17B-165701 File
0114485557/QĐ-STCQuyết định24/02/2014Sở Tài chính62V/v phê duyệt dự toán thay thế, sửa chữa xe ô tô kiêm soát 17B-165701 File
0114485658/QĐ-STCQuyết định26/02/2014Sở Tài chính64V/v thành lập Ban kiểm tra, sát hạch 01 File
0114485759/QĐ-STCQuyết định28/02/2014Sở Tài chính66V/v phê duyệt quyết toán dự án Lập quy hoạch Quảng Trường 14/10 thành phố Thái Bình 01 File
0114485860/QĐ-STCQuyết định03/03/2014Sở Tài chính67V/v kiên toàn Hội đồng thanh lý bán đấu giá tài sản là nhà cửa vật kiến trức thuộc Trụ sở Sở Công thương thái Bình và chi cục quản lý thị trường 01 File
0114485961/QĐ-STCQuyết định28/02/2014Sở Tài chính68V/v điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy01 File
0114486062/QĐ-STCQuyết định04/03/2014Sở Tài chính72V/v phê duyệt quyết toán công trình: Sửa chữa làm lại nhà kho, máy phát điện thuộc Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Thái Bình 01 File
0114486163/QĐ-STCQuyết định04/03/2014Sở Tài chính73V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thấu số 2: Cung cấp và thi công hạng mục PCCC thuộ dự án đầu tư xây dựng : Trụ sở làm việc liên sở Tài chính-Công thương tỉnh Thái Bình 01 File
0114486264/QĐ-STCQuyết định06/03/2014Sở Tài chính73V/v thanh tra tài chính Sở KHCN và các đơn vị trực thuộc01 File
0114486365/QĐ-STCQuyết định06/03/2014Sở Tài chính74V/v thanh tra tài chính Sở Thông tin Truyền thông01 File
0114486466/QĐ-STCQuyết định06/03/2014Sở Tài chính75V/v phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội xây dựng thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy và vùng phụ cận trở thành đô thị lọa IV, giai đoạn 2009-2020, tầm nhìn đến năm 202501 File
0114486567/QĐ-STCQuyết định06/03/2014Sở Tài chính76V/v phê duyệt quyết toán công trình: Đường Quỳnh Khê-Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ 01 File
0114486668/QĐ-STCQuyết định06/03/2014Sở Tài chính77V/v phê duyệt quyết toán công trình: Đường từ Quốc lộ 10 đi xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ 01 File
0114486769/QĐ-STCQuyết định06/03/2014Sở Tài chính78V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH giống thủy sản Hải Long01 File
0114486870/QĐ-STCQuyết định10/03/2014Sở Tài chính79V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần kỹ thương Thiên Hoàng01 File
0114486971/QĐ-STCQuyết định10/03/2014Sở Tài chính80V/v đơn giá thuê đất đối với Chi nhánh Công ty Xi măng Hải phòng tại Thái Bình01 File
0114487073/QĐ-STCQuyết định12/03/2014Sở Tài chính81V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Thái Bình01 File
0114487174/QĐ-STCQuyết định17/03/2014Sở Tài chính82V/v phê duyệt quyết toán Công trình: Đê biển số 6 đoạn từ K9+800 đến L10+300, huyện Tiền Hải 01 File
0114487275/QĐ-STCQuyết định17/03/2014Sở Tài chính83V/v phê duyệt quyết toán Công trình: Đường Lương Mỹ-An Vinh, huyện Quỳnh Phụ 01 File
0114487376/QĐ-STCQuyết định17/03/2014Sở Tài chính84V/v phê duyệt quyết toán Công trình: Đê biển số 6 đoạn từ K11+500 đến K11+800. huyện Tiền Hải 01 File
0114487477/QĐ-STCQuyết định17/03/2014Sở Tài chính85V/v xét chọn đơn vị thực hiện phá dỡ cổng, tường rào trụ sở Sở Công thương và Chi cục Quản lý thị trường01 File
0114487578/QĐ-STCQuyết định18/03/2014Sở Tài chính86V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành kè Tịnh Thủy, huyện Hưng Hà 01 File
0114487679/QĐ-STCQuyết định20/03/2014Sở Tài chính87V/v phê duyệt quyết toán công trình: Sửa chữa khắc phục thiệt hại tường dậu thoáng phân cách các khu Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Thái Bình năm 201301 File
0114487780/QĐ-STCQuyết định21/03/2014Sở Tài chính88V/v phê duyệt quyết toán công trình: xây dựng nhà để xe cho cán bộ công chức, viên chức Sở Khoa học Công nghệ Thái Bình năm 201301 File
0114487881/QĐ-STCQuyết định25/03/2014Sở Tài chính89V/v đơn giá thuê đất đối với Xí nghiệp Đông Thắng01 File
0114487982/QĐ-STCQuyết định25/03/2014Sở Tài chính90V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Lê Quý Đôn01 File
0114488083/QĐ-STCQuyết định31/03/2014Sở Tài chính91V/v điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy01 File
0114488184/QĐ-STCQuyết định01/04/2014Sở Tài chính94V/v cuwe cán bộ đi học lớp nghiệp vụ thanh tra viên chính01 File
0114488285/QĐ-STCQuyết định02/04/2014Sở Tài chính95V/v kiện toàn Ban điều hành dự án xây dựng công trình: Trụ sở liên Sở Tài chính-Công thương Thái Bình01 File
0114488386/QĐ-STCQuyết định02/04/2014Sở Tài chính96V/v kiện toán Ban Thanh lý tài sản cơ quan01 File
0114488487/QĐ-STCQuyết định02/04/2014Sở Tài chính97V/v thanh tra tài chính Trung tâm khảo nghiệm Khuyến nông01 File
0114488588/QĐ-STCQuyết định03/04/2014Sở Tài chính98V/v phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài Chính năm 201401 File
0114488689/QĐ-STCQuyết định03/04/2014Sở Tài chính100V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Quốc tế Minh Long01 File
0114488790/QĐ-STCQuyết định04/04/2014Sở Tài chính101V/v tuyển dụng vào viên chức ông Đặng Thái Linh đến nhận hợp đồng làm việc tại Trung tâm Tư vấn dịch vụ Tài chính01 File
0114488891/QĐ-STCQuyết định04/04/2014Sở Tài chính102V/v tuyển dụng vào viên chức bà Hà Thị Xuyền đến nhận hợp đồng làm việc tại Trung tâm Tư vấn dịch vụ Tài chính01 File
0114488992/QĐ-STCQuyết định04/04/2014Sở Tài chính103V/v chấm dứt hợp đồng lao động ký ngày 01/7/2012 giữa Sơ Tài chính và ông Đặng Thái Linh01 File
0114489093/QĐ-STCQuyết định07/04/2014Sở Tài chính104V/v phê duyệt quyết toán công trình: Nhà vệ sinh công cộng tại 03 xã: Việt Thuận, Nguyên Xá huyện Vũ Thư và xã Đông Minh huyện Tiền Hải thuộc dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn vay vốn Ngân hàng thế giới01 File
0114489194/QĐ-STCQuyết định07/04/2014Sở Tài chính105V/v phê duyệt quyết toán công trình: Nhà vệ sinh công cộng tại 03 xã: Vũ Tây, Bình Nguyên huyện Kiến Xương, xã Thụy Quỳnh huyện Thái Thụy thuộc dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn vay vốn Ngân hàng thế giới01 File
0114489295/QĐ-STCQuyết định08/04/2014Sở Tài chính106V/v đơn giá thuê đất đối với doanh nghiệp tư nhân Xuân Lan01 File
0114489396/QĐ-STCQuyết định08/04/2014Sở Tài chính107V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần An Huy01 File
0114489497/QĐ-STCQuyết định08/04/2014Sở Tài chính108V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần Japfa Comfeed Việt Nam01 File
0114489598/QĐ-STCQuyết định08/04/2014Sở Tài chính109V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn công trình: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình năm 201301 File
0114489699/QĐ-STCQuyết định08/04/2014Sở Tài chính110V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn công trình: Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ, huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình năm 201301 File
01144897100/QĐ-HĐĐGQuyết định11/04/2014Sở Tài chính111V/v thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thực hiện việc định giá 01 Tê giác trắng Nam Phi01 File
01144898101/QĐ-STCQuyết định15/04/2014Sở Tài chính112V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH PLUMMY GARMENT Việt Nam01 File
01144899102/QĐ-STCQuyết định15/04/2014Sở Tài chính113V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH 27-7 Tiền Phong01 File
011448100103/QĐ-STCQuyết định15/04/2014Sở Tài chính114V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn công trình: Sở Thông tin Truyền thông, tỉnh Thái Bình năm 201201 File
12
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024