DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 20    Hồ sơ số: 85
Tiêu đề:Tổng hợp báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2004, năm 2005 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
Thời gian BĐ:
01/09/2005 Thời gian Kết thúc: 01/09/2005
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
012085011442/UBND-TMTổng quyết toán01/09/2005Sở Tài chính1Tổng hợp báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2004, năm 2005 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024