DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 20    Hồ sơ số: 88
Tiêu đề:Dự toán thu, chi ngân sách năm 2005 (Đơn vị: đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo NĐ10/2002/NĐ-CP của chính phủ của UBND tỉnh Thái Bình
Thời gian BĐ:
31/12/2004 Thời gian Kết thúc: 31/12/2004
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01208801123/2004/QĐ-UBQuyết định31/12/2004UBND tỉnh Thái Bình1Về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2005 01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024