DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 20    Hồ sơ số: 90
Tiêu đề:Hồ sơ về việc báo cáo dự toán ngân sách năm 2005 đã được HĐND tỉnh thông qua của UBND tỉnh Thái Bình
Thời gian BĐ:
31/01/2005 Thời gian Kết thúc: 31/01/2005
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0120900102/BC-UBBáo cáo31/01/2005UBND tỉnh Thái Bình1Báo cáo dự toán ngân sách năm 2005 đã được HĐND tỉnh thông qua của UBND tỉnh Thái Bình01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024