DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 20    Hồ sơ số: 91
Tiêu đề:Dự toán thu chi ngân sách năm 2006 các đơn vị thuộc tỉnh quản lý của UBND tỉnh Thái Bình
Thời gian BĐ:
27/12/2005 Thời gian Kết thúc: 27/12/2005
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0120910181/2005/QĐ-UBNDQuyết định27/12/2005UBND tỉnh Thái Bình1Về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2006 (các đơn vị thuộc tỉnh quản lý của UBND tỉnh Thái Bình)02 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024