DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 21    Hồ sơ số: 93
Tiêu đề:Tổng hợp quyết toán thu ngân sách nhà nước theo nội dung kinh tế, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ năm 2005 của Phòng Tài Chính - kế hoạch - UBND huyện Quỳnh Phụ
Thời gian BĐ:
10/05/2006 Thời gian Kết thúc: 10/05/2006
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01219301 Quyết định10/05/2006Phòng Tài chính - KH huyện Quỳnh Phụ1Tổng hợp quyết toán thu ngân sách nhà nước theo nội dung kinh tế, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ năm 2005 01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024