DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 21    Hồ sơ số: 94
Tiêu đề:Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2005 của Sở Tài chính
Thời gian BĐ:
25/09/2006 Thời gian Kết thúc: 25/09/2006
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01219401 Quyết định25/09/2006Sở Tài chính1Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2005 của Sở Tài chính01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024