DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 21    Hồ sơ số: 95
Tiêu đề:Tổng hợp ngân sách năm 2006 của Phòng tài chính - KH - UBND huyện Hưng Hà (Có A3)
Thời gian BĐ:
06/02/2006 Thời gian Kết thúc: 06/02/2006
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0121950146/QĐ-UBNDQuyết định06/02/2006UBND huyện Hưng Hà1Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2006 (06 tờ A3)02 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024