DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 21    Hồ sơ số: 96
Tiêu đề:Báo cáo tổng kết công tác tài chính - KH năm 2005 phương hướng nhiệm vụ năm 2006 huyện Vũ Thư
Thời gian BĐ:
24/02/2006 Thời gian Kết thúc: 24/02/2006
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0121960104/BC-UBNDBáo cáo24/02/2006UBND huyện Vũ Thư1Báo cáo tổng kết công tác tài chính - KH năm 2005 phương hướng nhiệm vụ năm 2006 huyện Vũ Thư01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024