DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 21    Hồ sơ số: 97
Tiêu đề:Báo cáo quyết toán vốn chương trình mục tiêu có tính chất đầu tư ngân sách địa phương kế hoạch năm 2005 của KBNN Thái Bình (Có A3)
Thời gian BĐ:
24/05/2006 Thời gian Kết thúc: 24/05/2006
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01219701 Báo cáo24/05/2006UBND huyện Vũ Thư1Báo cáo quyết toán vốn chương trình mục tiêu có tính chất đầu tư ngân sách địa phương kế hoạch năm 2005 của KBNN Thái Bình (08 tờ A3)01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024