DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 21    Hồ sơ số: 100
Tiêu đề:Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010 của Huyện Ủy Đông Hưng
Thời gian BĐ:
28/02/2006 Thời gian Kết thúc: 28/02/2006
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
012110001 Tổng quyết toán28/02/2006Sở Tài chính1Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010 của Huyện Ủy Đông Hưng01 File
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024