DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 07    Hồ sơ số: 27
Tiêu đề:Tập Báo cáo năm 2008 của Sở Tài chính Thái Bình Tập 2
Thời gian BĐ:
27/06/2008 Thời gian Kết thúc: 30/12/2008
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01072701120/BC-HĐTĐBáo cáo07/07/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC1Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng đường từ cầu Bóng đến UBND xã Chi Lăng huyện Hưng Hà 01 File
01072702121/BC-HĐTĐBáo cáo07/07/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC2Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng đường 224 từ cầu Trạm Chay đến UBND xã Hòa Bình huyện Hưng Hà 01 File
01072703122/BC-HĐTĐBáo cáo07/07/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC3Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Nạo vét sông sa Lung Tiên Hưng địa phận huyện Đông Hưng 01 File
01072704123/BC-HĐTĐBáo cáo08/07/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC4V/v thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển số 7 đoạn từ K13-K16 và cống Thiên Kiều xã Thái Thành, Thái Thọ huyện Thái Thụy 01 File
01072705124/BC-STC.Báo cáo27/06/2008Sở Tài chính5Khảo sát chi phí và giá thành sản xuất lúa đông xuân 200801 File
01072706125/BC-HĐBáo cáo11/07/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB7Kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án RE2 đợt 1 huyện Thái Thụy 01 File
01072707126/BC-STCBáo cáo16/07/2008Sở Tài chính8Tình hình đảm bảo vốn thực hiện thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 6 năm 200801 File
01072708127/BC-STCBáo cáo16/07/2008Sở Tài chính9Báo cáo các doanh nghiệp tiêu biểu năm 200701 File
01072709128/BCĐ-GMSLHBáo cáo16/07/2008UBND tỉnh Thái Bình 10V/v tồn tại khi cổ phần hóa công ty gạch men sứ Long hầu01 File
01072710129/BC-HĐTĐBáo cáo16/07/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC15Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng KCN Gia Lễ huyện Đông Hưng 01 File
01072711130/BC-STCBáo cáo15/07/2008Sở Tài chính16Tổng kết 10 năm xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ của Sở Tài chính TB01 File
01072712131/BC-STCBáo cáo21/07/2008Sở Tài chính19Kết quả quản lý và sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2007 tỉnh TB01 File
01072713132/BC-STCBáo cáo18/07/2008Sở Tài chính22Thành tích thực hiện phép lệnh DBĐV01 File
01072714133/BC-HĐTĐBáo cáo22/07/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC24Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2008 huyện Hưng Hà 01 File
01072715134/BC-HĐTĐBáo cáo23/08/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC25Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2008 huyện Quỳnh Phụ 01 File
01072716135/BC-HĐTĐBáo cáo23/08/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC26Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2008 huyện Vũ Thư 01 File
01072717136/BC-HĐTĐBáo cáo23/07/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC27Kết quả tổng hợp kinh phí hỗ trợ hạng mục công trình xây dựng đường điện 400V khu tái định cư xã Bách Thuận GPMB phục vụ thi công cống Tân Đệ huyện Vũ Thư 01 File
01072718137/BC-HĐTĐBáo cáo28/07/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC28Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng cầu Hiệp huyện Quỳnh Phụ lần 101 File
01072719139/STC-NSNNBáo cáo28/07/2008Sở Tài chính29Quyết toán thu chi nguồn xổ số kiến thiết năm 2007 01 File
01072720142/BC-STCBáo cáo04/08/2008Sở Tài chính30Tình hình sắp xếp DNNN giai đoạn 2005-200801 File
01072721141/BC-STCBáo cáo29/07/2008Sở Tài chính32Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2008 tỉnh TB01 File
01072722143/BC-STCBáo cáo01/08/2008Sở Tài chính34Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2006-2008 Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2009-201001 File
01072723144/BC-HĐTĐBáo cáo07/08/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC40Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng KCN Gia Lễ huyện Đông Hưng 01 File
01072724145/BC-STCBáo cáo08/08/2008Sở Tài chính41Tình hình đảm bảo vốn thực hiện thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 7 năm 200801 File
01072725146/BC-HĐTĐBáo cáo08/08/2008Sở Tài chính42Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo cống và nạo vét sông Việt yên (giai đoạn I)01 File
01072726147/BC-STCBáo cáo12/08/2008Sở Tài chính43V/v điều chỉnh giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh01 File
01072727148/BC-HĐBáo cáo15/08/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC46Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển số 5 đoạn xã Nam Thịnh huyện Tiền Hải 01 File
01072728149/BC-STCBáo cáo21/08/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC47V/v phân cấp xác định giá sàn để tổ chức đấu giá QSD đất01 File
01072729150/BC-STCBáo cáo19/08/2008Sở Tài chính48V/v thảo luận dự toán ngân sách tỉnh TB năm 200901 File
01072730151/BC-HĐBáo cáo22/08/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC54Kết quả thẩm định phương án tổng thể (bổ sung) bồi thường, hỗ trợ GPMB lấy đất đắp đê quai đập neo 1 và làm đường thi công đập Thượng phúc 3 huyện Quỳnh Phụ 01 File
01072731152/BC-STCBáo cáo27/08/2008Sở Tài chính55Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 8 năm 2008 của tỉnh TB01 File
01072732153/BC-HĐBáo cáo28/08/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC58Kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB mở rộng đường tránh để thi công đập Neo I01 File
01072733155/BC-HĐTĐBáo cáo01/09/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC59Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Ký túc xá sinh viên và khu thể thao trường Đại học Y TB01 File
01072734156/BC-HĐTĐBáo cáo04/09/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC60Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thực hiện xây dựng trụ sở Công an phường Hoàng Diệu tptb 01 File
01072735157/BC-HĐBáo cáo08/09/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC61Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển số 5 xã Nam Hưng - Nam Phú huyện Tiền Hải 01 File
01072736158/BC-STCBáo cáo10/09/2008Sở Tài chính62Tình hình đảm bảo vốn thực hiện thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 8 năm 200801 File
01072737159/BC-HĐTĐBáo cáo22/09/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC63Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thực hiện di chuyển cửa hàng xăng dầu của Công ty thương mại Việt Hà phường Tiền Phong TPTB01 File
01072738160/BC-HĐTĐBáo cáo20/09/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC64Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Kè Thanh Nga - Địa điểm xã Minh Tân huyện Hưng Hà 01 File
01072739161/BC-HĐTĐBáo cáo24/09/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC65Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Xây dựng công trình quốc phòng trạm ra đa sư đoàn 363 xã Minh Hòa huyện Hưng Hà 01 File
01072740164/BC-HĐTĐBáo cáo29/09/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC66Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 39/2 địa giới huyện Đông Hưng lần 101 File
01072741164/BC-HĐTĐBáo cáo26/09/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC67Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án mở rộng sản xuất của công ty TNHH sản xuất và TM Hà Phương xã Đông Hải, xã An Vinh huyện Quỳnh Phụ 01 File
01072742165/STC-BCBáo cáo29/09/2008Sở Tài chính68Công tác phòng, chống tham nhũng01 File
01072743167/BC-STCBáo cáo30/09/2008Sở Tài chính73V/v phân cấp phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất01 File
01072744168/STC-QLGBáo cáo29/09/2008Sở Tài chính75V/v xác định giá sàn để tổ chức đấu giá QSD đất01 File
01072745169/BC-HĐTĐBáo cáo30/09/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC76Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Nạo vét các trục sông Sa Lung - Tiên Hưng đoạn từ cống Nhâm Lang đến Bình Lăng xã Tân Tiến huyện Hưng Hà 01 File
01072746170/BC-HĐTĐBáo cáo01/10/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC77Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ huyện Vũ Thư lần 101 File
01072747171/BC-HĐTĐBáo cáo02/10/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC78Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 39/2 địa giới huyện Đông Hưng lần 201 File
01072748172/BC-HĐTĐBáo cáo02/10/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC79Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng cụm công nghiệp Phong Phú, tptb01 File
01072749173/BC-HĐTĐBáo cáo03/10/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC80Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Nạo vét sông Đại Nẫm đoạn 2 từ đập Me đến đập Rồi Công huyện Quỳnh Phụ 01 File
01072750174/BC-HĐTĐBáo cáo03/10/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC81Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển số 5 đoạn xã Nam Hải huyện Tiền Hải 01 File
01072751175/BC-HĐTĐBáo cáo07/10/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC82Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 39/2 đoạn thuộc địa giới hành chính xã Đông Mỹ TPTB01 File
01072752176/BC-HĐTĐBáo cáo08/10/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC84Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án nạo vét sông trục Sa Lung - Tiên Hưng huyện Hưng Hà 01 File
01072753177/BC-STCBáo cáo09/10/2008Sở Tài chính85Tình hình đảm bảo vốn thực hiện thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 9 năm 200801 File
01072754178/BC-STCBáo cáo09/10/2008Sở Tài chính87Thuyết minh tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 200701 File
01072755179/BC-HĐTĐBáo cáo15/10/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC93Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2008 huyện Quỳnh Phụ 01 File
01072756180/BC-HĐTĐBáo cáo16/10/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC94Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án nâng cấp đê biển 6 đoạn huyện Kiến Xương 01 File
01072757181/BC-STCBáo cáo16/10/2008Sở Tài chính95V/v kết quả thẩm định bổ sung giá đất ở trên địa bàn Thành phố01 File
01072758182/BC-STCBáo cáo22/10/2008Sở Tài chính96Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính01 File
01072759183/BC-HĐTĐBáo cáo22/10/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC98Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng mở rộng trường trung cấp nghề giao thông vận tải TB01 File
01072760184/BC-STCBáo cáo24/10/2008Sở Tài chính99Về cơ chế thu tiền sử dụng hạ tầng cụm công nghiệp Phong phú01 File
01072761185/BC-HĐTĐBáo cáo31/10/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC100Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB di chuyển cửa hàng xăng dầu của công ty thương mại Việt Hà phường Tiền Phong TPTB01 File
01072762186/BC-HĐTĐBáo cáo31/10/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC101Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng công trình quốc phòng trạm Ra đa sư đoàn 366 địa điểm xã Minh Hòa huyện Hưng Hà 01 File
01072763187/BC-STCBáo cáo28/10/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC102Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2008 của tỉnh TB01 File
01072764188/BC-HĐTĐBáo cáo03/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC105Kết quả thẩm định dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợn giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 39/2 địa giới huyện Đông Hưng 01 File
01072765189/BC-HĐTĐBáo cáo04/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC106Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng mở rộng trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Thái Bình01 File
01072766190/BC-HĐTĐBáo cáo04/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC107Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường GPMB dự án xây dựng KTX sinh viên và khu thể thao trường Đại học Y TB01 File
01072767191/BC-HĐTĐBáo cáo05/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC108Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 39/2 địa giới huyện Đông Hưng lần 301 File
01072768192/BC-HĐTĐBáo cáo05/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC109Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo nâng cấp đường 39N huyện Kiến Xương lần 1701 File
01072769193/BC-HĐTĐBáo cáo05/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC110Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình đường xuống phà La Tiến xã Điệp Nông huyện Hưng Hà 01 File
01072770194/BC-HĐTĐBáo cáo05/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC111Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án công trình đường dây 220KV Nam Định - Thái Bình đoạn đi qua địa bàn xã Hồng Giang huyện Đông Hưng 01 File
01072771195/BC-HĐTĐBáo cáo05/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC112Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng trụ sở Công an phường Hoàng Diệu TPTB01 File
01072772196/BC-STCBáo cáo06/11/2008Sở Tài chính113V/v giải quyết khiếu tố của công dân01 File
01072773198/BC-STCBáo cáo10/11/2008Sở Tài chính114Tình hình đảm bảo vốn thực hiện thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 10 năm 200801 File
01072774199/BC-HĐTĐBáo cáo07/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC115Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường GPMB di chuyển cửa hàng xăng dầu của công ty thương mại Việt Hà phường Tiền Phong TPTB01 File
01072775201/BC-HĐTĐBáo cáo11/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC116Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án nâng cấp, mở rộng bệnh viện đa khoa huyện Kiến Xương 01 File
01072776202/BC-HĐTĐBáo cáo11/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC117Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 - đại giới huyện Đông Hưng 01 File
01072777203/BC-HĐTĐBáo cáo11/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC118V/v đề xuất giá đất giao cho công ty KCN TBS Sông Trà01 File
01072778204/BC-STCBáo cáo13/11/2008Sở Tài chính120Kết quả thanh tra tài chính năm 2008 và nhiệm vụ kế hoạch thanh tra tài chính năm 200901 File
01072779205/BC-STCBáo cáo12/11/2008Sở Tài chính123Kết quả thực hiện công tác năm 2008 và đăng ký chương trình công tác năm 200901 File
01072780206/BC-HĐBáo cáo14/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC126Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khoan thăm dò khí than tại huyện Đông Hưng 01 File
01072781207/BC-HĐTĐBáo cáo18/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC127Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 39/2 địa giới huyện Đông Hưng lần 401 File
01072782208/BC-HĐTĐBáo cáo17/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC128Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng cầu Hiệp huyện Quỳnh Phụ lần 201 File
01072783209/BC-HĐBáo cáo20/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC129Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê số 7 đoạn từ K13-K16 và cống Thiên Kiều xã Thái Thành, Thái Thọ huyện Thái Thụy 02 File
01072784210/BC-HĐTĐBáo cáo17/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC130Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2008 huyện Hưng Hà 01 File
01072785211/BC-HĐBáo cáo19/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC131Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Cống Tân Đệ huyện Vũ Thư lần 601 File
01072786212/BC-HĐTĐBáo cáo19/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC132Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2008 - huyện Quỳnh Phụ 01 File
01072787213/BC-HĐTĐBáo cáo21/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC133Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án nâng cấp mở rộng bệnh viện đa khoa Thái Ninh huyện Thái Thụy 01 File
01072788214/BC-STCBáo cáo10/11/2008Sở Tài chính134V/v thực hiện quyết định số 924/QĐ-UBND01 File
01072789215/BC-HĐTĐBáo cáo24/11/2008Sở Tài chính135Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 39/2 địa giới huyện Đông Hưng lần 501 File
01072790216/BC-HĐTĐBáo cáo24/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC136Kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho công ty TNHH sứ Tây Sơn thuê đất mở rộng nhà máy gạch Ceramic tại xã Tây Giang huyện Tiền Hải 01 File
01072791217/BC-HĐTĐBáo cáo26/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC137Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng KCN Gia Lễ huyện Đông Hưng lần 301 File
01072792218/BC-HĐTĐBáo cáo27/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC138Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Nhà máy sản xuất cấu kiện khung nhà thép và chế tạo một số khâu đoạn phục vụ cho ngành công nghiệp đóng tàu01 File
01072793219/BC-HĐTĐBáo cáo27/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC139Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng tổng kho hậu cần kỹ thuật trong khu vực phòng thủ của tỉnh Thái Bình01 File
01072794220/BC-HĐTĐBáo cáo28/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC140Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Nhà máy đóng tàu Diêm Điền khu đất 21Ha xã Thụy Hà huyện Thái Thụy 01 File
01072795221/BC-HĐTĐBáo cáo28/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC141Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án nạo vét sông trục Sa Lung Tiên Hưng xã Tân Lễ và thị trấn Hưng Nhân huyện Hưng Hà 01 File
01072796222/BC-HĐTĐBáo cáo28/11/2008UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC142Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 39/2 địa giới huyện Đông Hưng lần 601 File
01072797224/BC-STCBáo cáo04/12/2008Sở Tài chính143Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khoan Thăm dò khí than tại huyện Kiến Xương 01 File
01072798225/BC-STCBáo cáo04/12/2008Sở Tài chính144Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khoan thăm dò khí than tại huyện Vũ Thư 01 File
01072799226/BC-STCBáo cáo04/12/2008Sở Tài chính145Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án nâng cấp, mở rộng bệnh viện đa khoa huyện Kiến Xương 01 File
010727100228/BC-STCBáo cáo05/12/2008Sở Tài chính146Thành tích thực hiện pháp lệnh DBĐV01 File
12
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024