DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 13    Hồ sơ số: 44
Tiêu đề:Tập quyết định năm 2013 của Sở Tài Chính Thái Bình(tập 1)
Thời gian BĐ:
01/04/2012 Thời gian Kết thúc: 25/07/2013
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0113440101/QĐ-STCQuyết định06/01/2013Sở Tài chính1V/v thuyên chuyển bà Nguyễn Thị Hoa đến nhận công tác tại Quỹ đất đầu tư phát triển Thái Bình01 File
0113440202/QĐ-STCQuyết định09/01/2013Sở Tài chính2v/v thành lập 2 Đoàn kiểm tra giá01 File
0113440303/QĐ-STCQuyết định14/01/2013Sở Tài chính3V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn công trình: Trung tâm Huấn luyện thuể dục thể thao Thái Bình năm 201201 File
0113440405/QĐ-STCQuyết định17/01/2013Sở Tài chính4V/v phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình Trụ sở làm việc liên sở Tài chính - Công thương tỉnh Thái Bình01 File
0113440506/QĐ-STCQuyết định22/01/2013Sở Tài chính5V/v đơn giá thuế đất đối với Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thái Bình01 File
0113440607/QĐ-STCQuyết định23/01/2013Sở Tài chính6V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Ngọc Hà01 File
0113440708/QĐ-STCQuyết định23/01/2013Sở Tài chính7V/v điều chỉnh đơn giá thuế đất đối với các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp của tỉnh01 File
0113440810/QĐ-STCQuyết định29/01/2013Sở Tài chính9V/v điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô , xe máy01 File
0113440911/QĐ-STCQuyết định30/01/2013Sở Tài chính12V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần Sao Mai01 File
0113441012/QĐ-STCQuyết định30/01/2013Sở Tài chính13V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần Thái An01 File
0113441113/QĐ-STCQuyết định01/02/2013Sở Tài chính14V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Doanh Đạt01 File
0113441214/QĐ-STCQuyết định04/02/2013Sở Tài chính15V/v bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Dung giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Taì chính doanh nghiệp - Sở Tài Chính01 File
0113441315/QĐ-STCQuyết định04/02/2013Sở Tài chính16V/v bổ nhiệm bà PhamjThij Châm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng - Sở Tài Chính01 File
0113441416/QĐ-STCQuyết định05/02/2013Sở Tài chính17V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH thương mại Thiên An01 File
0113441517/QĐ-STCQuyết định18/02/2013Sở Tài chính18V/v phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Hội hưu ngành Tài chính01 File
0113441618/QĐ-STCQuyết định25/02/2013Sở Tài chính19V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin01 File
0113441718/QĐ-STCQuyết định25/02/2013Sở Tài chính20V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin01 File
0113441819/QĐ-STCQuyết định25/02/2013Sở Tài chính21V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH may HT Song Long01 File
0113441920/QĐ-STCQuyết định27/02/2013Sở Tài chính22V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Thái An01 File
0113442021/QĐ-STCQuyết định05/03/2013Sở Tài chính23V/v thuyên chuyển bà Nguyễn Thị Bích Hồng đến nhận công tác tại Quỹ đầu tư phát triển Thái Bình01 File
0113442122/QĐ-STCQuyết định06/03/2013Sở Tài chính24V/v thanh tra tài chính tại Trung tâm Kỹ thuật địa chính - Sở Tài nguyên và Môi trường01 File
0113442223/QĐ-STCQuyết định06/03/2013Sở Tài chính25V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Thái Bình01 File
0113442324/QĐ-STCQuyết định04/03/2013Sở Tài chính26V/v thanh tra tài chính tại Trung tâm sát hạch lái xe - Sở Giao thông vận tải01 File
0113442426/QĐ-STCQuyết định06/03/2013Sở Tài chính28V/v kiện toàn Ban Quản lý dự án phát triển công nghệ thông tin của ngành Tài chính tỉnh Thái Bình01 File
0113442527/QĐ-STCQuyết định06/03/2013Sở Tài chính30V/v kiện toàn Ban điều hành dự án xây dựng công trình: Trụ sở liên Sở Tài chính - Công thương Thái Bình01 File
0113442628/QĐ-STCQuyết định04/03/2013Sở Tài chính32V/v thanh tra tài chính Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Thái Bình01 File
0113442729/QĐ-STCQuyết định11/03/2013Sở Tài chính33V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Thái Bình01 File
0113442830/QĐ-STCQuyết định12/03/2013Sở Tài chính34V/v kiểm tả Báo cáo tài chính năm 201201 File
0113442931/QĐ-STCQuyết định13/03/2013Sở Tài chính35V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Thái Bình01 File
0113443032/QĐ-STCQuyết định13/03/2013Sở Tài chính36V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn ACAVA Vina01 File
0113443133/QĐ-STCQuyết định18/03/2013Sở Tài chính37V/v ban hành Quy chế cung cấp thông tin phát bản tin "Tài chính - Thị trường"01 File
0113443233/QĐ-STCQuyết định18/03/2013Sở Tài chính41V/v ban hành Quy chế cung cấp thông tin phát bản tin "Tài chính - Thị trường"01 File
0113443334/QĐ-STCQuyết định04/02/2013Sở Tài chính45V/v phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình Trụ sở làm việc liên sở Sở Tài chính - Công thương tỉnh Thái Bình01 File
0113443435/QĐ-STCQuyết định26/03/2013Sở Tài chính46V/v điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy01 File
0113443536/QĐ-STCQuyết định29/03/2013Sở Tài chính48V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch tỉnh Thái bình01 File
0113443637/QĐ-STCQuyết định01/04/2012Sở Tài chính50V/v ông Phạm Thanh Phúc nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH01 File
0113443738/QĐ-STCQuyết định03/04/2013BCĐ CPH xí nghiệp in Thái Bình51V/v thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Xí nghiệp in Thái Bình01 File
0113443839/QĐ-STCQuyết định04/04/2013Sở Tài chính52V/v phê duyệt quyết toán công trình Xây dựng công trình vệ sinh 10 trường tiểu học năm 200901 File
0113443940/QĐ-STCQuyết định04/04/2013Sở Tài chính53V/v phê duyệt quyết toán công trình Vệ sinh nước sạch trường học năm 201001 File
0113444041/QĐ-STCQuyết định04/04/2013Sở Tài chính54V/v phê duyệt quyết toán công trình Vệ sinh nước sạch các trường tiểu học năm 2010 - Sở Giáo dục và đạo tạo tỉnh Thái Bình01 File
0113444142/QĐ-STCQuyết định04/04/2013Sở Tài chính55V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH may xuất khẩu Bình Lan01 File
0113444243/QĐ-STCQuyết định09/04/2013Sở Tài chính56V/v thanh tra quản lý ngân sách Nhà nước tại địa bàn huyện Quỳnh Phụ01 File
0113444344/QĐ-STCQuyết định10/04/2013Sở Tài chính58V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Vinh Tho01 File
0113444445/QĐ-STCQuyết định10/04/2013Sở Tài chính59V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần lương thực Thái Đan01 File
0113444546/QĐ-STCQuyết định10/04/2013Sở Tài chính60V/v thành lập Nhóm nghiên cứu để tài khoa học và công nghệ năm 201301 File
0113444647/QĐ-STCQuyết định11/04/2013Sở Tài chính61V/v thành lập Hội đồng khoa học công nghệ cấp ngành thẩm định thuyết minh đề tài KHCN năm 201301 File
0113444748QĐ-STCQuyết định15/04/2013Sở Tài chính62V/v phê duyệt quyết toán công trình: Bệnh viện đa khoa Phụ Dực Thái Bình năm 201201 File
0113444849/QĐ-STCQuyết định15/04/2013Sở Tài chính63V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn công trình: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Bình năm 201201 File
0113444950/QĐ-STCQuyết định15/04/2013Sở Tài chính64V/v phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án năm 200901 File
0113445051/QĐ-STCQuyết định15/04/2013Sở Tài chính65V/v phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án năm 201001 File
0113445152/QĐ-STCQuyết định17/04/2013Sở Tài chính66V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Thịnh Hà01 File
0113445253/QĐ-STCQuyết định22/04/2013Sở Tài chính67V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn công trình: Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thái Bình năm 201101 File
0113445354/QĐ-STCQuyết định22/04/2013Sở Tài chính68V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa công trình: Bệnh viện đa khoa Phụ Dực Thái Bình năm 201201 File
0113445455/QĐ-STCQuyết định23/04/2013Sở Tài chính69V/v phê duyệt quyết toán dự án Đầu tư xây dựng công trình đường An Bồi huyện Kiến Xương thuộc dự án GTNT3 01 File
0113445556/QĐ-STCQuyết định23/04/2013Sở Tài chính70V/v phê duyệt quyết toán dự án Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch thái Cồn Vành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải01 File
0113445657/QĐ-STCQuyết định23/04/2013Sở Tài chính71V/v phê duyệt quyết toán dự án Đầu tư xây dựng công trình đường Thụy Duyên huyện Thái Thụy thuộc dự án GTNT301 File
0113445758/QĐ-STCQuyết định23/04/2013Sở Tài chính72V/v phê duyệt quyết toán dự án Đầu tư xây dựng công trình đường Thụy Việt huyện Thái Thụy thuộc dự án GTNT301 File
0113445859/QĐ-STCQuyết định24/04/2013Sở Tài chính73V/v phê duyệt quyết toán dự án Đầu tư xây dựng công trình đường Tây Lương huyện Tiền Hải thuộc dự án GTNT301 File
0113445960/QĐ-STCQuyết định24/04/2013Sở Tài chính74V/v phê duyệt quyết toán dự án Đầu tư xây dựng công trình đường Thị trấn - Minh Khai huyện Hưng Hà thuộc dự án GTNT301 File
0113446061/QĐ-STCQuyết định24/04/2013Sở Tài chính75V/v phê duyệt quyết toán dự án Đầu tư xây dựng công trình Cầu Đông Huy huyện Đông Hưng thuộc dự án GTNT301 File
0113446162/QĐ-STCQuyết định24/04/2013Sở Tài chính76V/v phê duyệt quyết toán dự án Đầu tư xây dựng công trình đường Phú Châu huyện Đông Hưng thuộc dự án GTNT301 File
0113446263/QĐ-STCQuyết định24/04/2013Sở Tài chính77V/v phê duyệt quyết toán dự án Đầu tư xây dựng công trình đường 225 huyện Hưng Hà thuộc dự án GTNT301 File
0113446364/QĐ-STCQuyết định26/04/2013Sở Tài chính78V/v điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy01 File
0113446465/QĐ-STCQuyết định26/04/2013Sở Tài chính79V/v phê duyệt quyết toán dự án. Duy tu, bảo dưỡng đường huyện - Chương trình năm thứ 2 thuộc dự án GTNT301 File
0113446566/QĐ-STCQuyết định26/04/2013Sở Tài chính80V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin01 File
0113446667/QĐ-STCQuyết định04/05/2013Sở Tài chính81V/v kiện toàn Ban phòng chống lụt, bão sở Tài chính Thái Bình01 File
0113446768/QĐ-STCQuyết định04/05/2013Sở Tài chính83V/v phê duyệt quyết toán dự án Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch sinh thái Cồn Đen, huyện Thái Thụy01 File
0113446869/QĐ-STCQuyết định03/05/2013Sở Tài chính84V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần Trang trại Hoàng Thái01 File
0113446970/QĐ-STCQuyết định03/05/2013Sở Tài chính85V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa công trình: Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 201201 File
0113447071/QĐ-STCQuyết định07/05/2013Sở Tài chính86V/v phê duyệt quyết toán công trình: Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình (hạng mục: Nhà thí nghiệm thực hành 3 tầng và cải tạo nhà hội trường)01 File
0113447172/QĐ-STCQuyết định07/05/2013Sở Tài chính87V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn công trình: Bệnh viện đa khoa Phụ Dực Thái Bình năm 201201 File
0113447273/QĐ-STCQuyết định08/05/2013Sở Tài chính88V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Thái An01 File
0113447374/QĐ-STCQuyết định09/05/2013Sở Tài chính89V/v phê duyệt quyết toán dự án Quy hoạch phát triển giống thủy sản Thái Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 202001 File
0113447475/QĐ-STCQuyết định13/05/2013Sở Tài chính90V/v phê duyệt quyết toán công trình: Đường ĐH 93A, huyện Thái Thụy01 File
0113447576/QĐ-STCQuyết định13/05/2013Sở Tài chính91V/v phê duyệt quyết toán công trình: Đường nối từ đường 39 đến đường làng nghề xã Thái Xuyên01 File
0113447677/QĐ-STCQuyết định14/05/2013Sở Tài chính92V/v kiểm tra báo cáo tài chính năm 2011-2012 Quỹ tín dụng nhân dân Xã Liên Giang01 File
0113447778/QĐ-STCQuyết định14/05/2013Sở Tài chính93V/v kiểm tra báo cáo tài chính năm 2011-2012 Quỹ tín dụng nhân dân Xã Đông Giang01 File
0113447879/QĐ-STCQuyết định09/05/2013Sở Tài chính94V/v đơn giá thuê đất đối với Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sen01 File
0113447980/QĐ-STCQuyết định14/05/2013Sở Tài chính95V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với các tổ chức đã hết thời hạn ổn định đơn giá thuê đất của 51 tổ chức kinh tế01 File
0113448080/QĐ-STCQuyết định14/05/2013Sở Tài chính97V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với các tổ chức đã hết thời hạn ổn định đơn giá thuê đất của 51 tổ chức kinh tế01 File
0113448181/QĐ-STCQuyết định10/05/2013Sở Tài chính99V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH chế biến thủy sản Thụy Hải01 File
0113448282/QĐ-STCQuyết định22/05/2013Sở Tài chính100V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Thái Bình01 File
0113448383/QĐ-STCQuyết định22/05/2013Sở Tài chính101V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình01 File
0113448484/QĐ-STCQuyết định23/05/2013Sở Tài chính102V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Sông Diêm101 File
0113448585/QĐ-STCQuyết định23/05/2013Sở Tài chính103V/v phê duyệt dự toán(phần kế hoạch năm 2013), thuộc dự án Phát triển công nghệ thông tin trong ngành Tài chính tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 202001 File
0113448686/QĐ-STCQuyết định27/05/2013Sở Tài chính104V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 10/QĐ-STC ngày 01/01/2011 của Sở Tài chính về việc Ban hành Quy chế chỉ tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công của Sở Tài Chính01 File
0113448787/QĐ-STCQuyết định28/05/2013Sở Tài chính106V/v điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy01 File
0113448888/QĐ-STCQuyết định31/05/2013Sở Tài chính108V/v ông Nguyễn Hữu Khiết nghỉ việc hưởng chế độ BHXH01 File
0113448989/QĐ-STCQuyết định29/05/2013Sở Tài chính109V/v Thành lập Ban triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Tài chính01 File
0113449090/QĐ-STCQuyết định31/05/2013Sở Tài chính115V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận Khang01 File
0113449191/QĐ-STCQuyết định31/05/2013Sở Tài chính116V/v đơn giá thuê đất đối với Viễn thông Thái Bình01 File
0113449292/QĐ-STCQuyết định31/05/2013Sở Tài chính117V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn đấu thầu gói số 1, thuộc dự án Phát triển công nghệ thông tin trong ngành Tài chính tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020, phần kế hoạch năm 201301 File
0113449393/QĐ-STCQuyết định04/06/2013Sở Tài chính119V/v thành lập Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ yêu cầu và báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất, thầu gói số 1 và số 2, thuộc dự án Phát triển công nghệ thông tin trong ngành Tài chính tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020, phần kế hoạch năm 201301 File
0113449494/QĐ-STCQuyết định05/06/2013Sở Tài chính120V/v phê duyệt hồ sơ yêu cầu, gói thầu số 1: cung cấp, lắp đặt thiết bị tin học văn phòng, phần kế hoạch năm 201301 File
0113449595/QĐ-STCQuyết định04/06/2013Sở Tài chính121V/v phê duyệt quyết toán công trình: Nhà tưởng niệm Liệt sỹ Thái Bình tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9, tỉnh Quảng Trị01 File
0113449696/QĐ-STCQuyết định04/06/2013Sở Tài chính122V/v phê duyệt quyết toán hạng mục công trình: Hệ thống tiêu thoát nước, thuộc dự án, Tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử nhà Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà01 File
0113449797/QĐ-STCQuyết định04/06/2013Sở Tài chính123V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Hợp Vương01 File
0113449898/QĐ-STCQuyết định04/06/2013Sở Tài chính124V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần may Việt Hưng01 File
0113449999/QĐ-STCQuyết định06/06/2013Sở Tài chính125V/v điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Sông Diêm01 File
011344100100/QĐ-STCQuyết định07/06/2013Sở Tài chính126V/v đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH nghêu Thái Bình01 File
12
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024