DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 13    Hồ sơ số: 46
Tiêu đề:Tập báo cáo năm 2013 của Sở Tài Chính Thái Bình(tập 1)
Thời gian BĐ:
03/01/2012 Thời gian Kết thúc: 11/07/2013
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0113460101/BC-STCBáo cáo03/01/2012Sở Tài chính1V/v tình hình thực hiện thanh toán các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 của Tỉnh Thái Bình01 File
0113460202/BC-STCBáo cáo04/01/2012Sở Tài chính2V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113460303/BC-STCBáo cáo08/01/2012Sở Tài chính3Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư năm 2012. Tên dự án: Trụ sở làm việc Liên sở Tài chính - Công thương tỉnh Thái Bình01 File
0113460404/BC-STCBáo cáo14/01/2012Sở Tài chính6V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113460504/BC-STCBáo cáo15/01/2013Sở Tài chính7Kết quả kiểm tra giá theo Công văn số 7039/BTC- QLG ngày 25/5/2012 V/v thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá và QĐ số 1418/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh Thái Bình01 File
0113460605/BC-STCBáo cáo14/01/2013Sở Tài chính13Kết quả thẩm định kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB QL 39/2 đối với hộ ông Đặng Đình Lạc xã Đông Á huyện Đông Hưng. Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL 39/2 huyện Đông Hưng - lần 6901 File
0113460706/BC-STCBáo cáo22/01/2013Sở Tài chính14V/v bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước01 File
0113460807/BC-STCBáo cáo21/01/2013Sở Tài chính15V/v hỗ trợ kinh phí01 File
0113460908/BC-STCBáo cáo21/01/2013Sở Tài chính16V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113461011/BC-STCBáo cáo28/01/2013Sở Tài chính17V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113461112/BC-STCBáo cáo28/01/2013Sở Tài chính18V/v tình hình giá cả thị trường và công tác Quản lý giá tháng 1 năm 201301 File
0113461213/BC-STCBáo cáo25/01/2013Sở Tài chính21Báo cáo thành tích đề nghị bộ y tế tặng bằng khen01 File
0113461314/BC-STCBáo cáo30/01/2013Sở Tài chính24V/v báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành(đến 31 tháng 12 năm 2012)01 File
0113461415/BC-STCBáo cáo28/01/2013Sở Tài chính26Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quản lý Nhà nước về Công tác Thanh niên năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 201301 File
0113461516/BC-STCBáo cáo05/02/2013Sở Tài chính28V/v tình hình giá cả thị trường trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ trên địa bàn tỉnh Thái Bình01 File
0113461617/BC-STCBáo cáo15/01/2013Sở Tài chính31Kết quả công tác thanh tra năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thanh tra năm 201301 File
0113461718/BC-STCBáo cáo15/01/2013Sở Tài chính34Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 201201 File
0113461819/BC-STCBáo cáo21/02/2013Sở Tài chính38V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113461920/BC-STCBáo cáo26/02/2013Sở Tài chính39V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113462021/BC-STCBáo cáo27/02/2013Sở Tài chính40V/v báo cáo về tình hình thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa01 File
0113462122/BC-STCBáo cáo28/02/2013Sở Tài chính42Tình hình giá cả thị trường và công tác Q"uản lý giá tháng 2 năm 201301 File
0113462223/BC-STCBáo cáo06/03/2013Sở Tài chính46Kết quả thẩm định kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB QL 39/2 đối với hộ ông Đặng Đình Lạc xã Đông Á huyện Đông Hưng. Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL 39/2 huyện Đông Hưng - lần 6901 File
0113462324/BC-STCBáo cáo07/03/2013Sở Tài chính47Kết quả triển khai thực hiện Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình01 File
0113462426/BC-STCBáo cáo15/03/2013Sở Tài chính49V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113462527/BC-STCBáo cáo13/03/2013Sở Tài chính51V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113462628/BC-STCBáo cáo17/03/2013Sở Tài chính52Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 201201 File
0113462729/BC-STCBáo cáo22/03/2013Sở Tài chính64V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113462830/BC-STCBáo cáo22/03/2013Sở Tài chính65V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN quý I/2013 và khả năng thực hiện NSNN cả năm 201301 File
0113462931/BC-STCBáo cáo27/03/2013Sở Tài chính68Tình hình giá cả thị trường và công tác Quản lý giá tháng 3 năm 201301 File
0113463032/BC-STCBáo cáo28/03/2013Sở Tài chính72V/v báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quý I/201301 File
0113463133/BC-STCBáo cáo27/03/2013Sở Tài chính75v/v triển khai QĐ số 2304/QĐ-UBND ngày 01/10/2012 của UBND tỉnh thu hồi đất đối với Công ty TNHH thương mại và xây dựng công trình Đăng Minh01 File
0113463234/BC-STCBáo cáo28/03/2013Sở Tài chính76V/v báo cáo kết quả thực hiện các dự án hoàn thành trong năm 2012 của tỉnh Thái Bình01 File
0113463335/BC-STCBáo cáo03/04/2013Sở Tài chính78V/v thống kê tình hình tuyển dụng và nhu cầu tuyển dụng nhân lực01 File
0113463436/BC-STCBáo cáo02/04/2013Sở Tài chính80V/v giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư quý I/2013. Tên dự án: Trụ sở làm việc Liên sở Tài chính - Công thương tỉnh Thái Bình01 File
0113463537/BC-STCBáo cáo04/04/2013Sở Tài chính83Báo cáo tình hình nợ vốn đầu tư XDCB các dự án hoàn thành đến năm 2013 của tỉnh Thái Bình01 File
0113463638/BC-STCBáo cáo05/04/2013Sở Tài chính85Báo cáo số lượng văn bản đã phát hành và nhận được của cơ quan Quý I/201301 File
0113463740/BC-STCBáo cáo09/04/2013Sở Tài chính87V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113463841/BC-STCBáo cáo09/04/2013Sở Tài chính88V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113463942/BC-STCBáo cáo08/04/2013Sở Tài chính89V/v báo cáo số liệu đánh giá chấm điểm, xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 201201 File
0113464043/BC-STCBáo cáo05/04/2013Sở Tài chính90V/v kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chưc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI)01 File
0113464144/BC-STCBáo cáo29/03/2013Sở Tài chính97Kết quả thực hiện những giải pháp của chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững01 File
0113464245/BC-STCBáo cáo08/04/2013Sở Tài chính101V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước01 File
0113464348/BC-STCBáo cáo15/04/2013Sở Tài chính103Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 201301 File
0113464449/BC-STCBáo cáo10/04/2013Sở Tài chính109Tổng kết tình hình thực hiện Thông tư số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT của Liên bộ Tài chính - GTVT01 File
0113464550/BC-STCBáo cáo22/04/2013Sở Tài chính111V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113464651/BC-STCBáo cáo22/04/2013Sở Tài chính112V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113464752/BC-STCBáo cáo22/04/2013Sở Tài chính113V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113464853/BC-STCBáo cáo18/04/2013Sở Tài chính115V/v kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên về quản lý tài chính ngân sách năm 201301 File
0113464954/BC-STCBáo cáo23/04/2013Sở Tài chính118V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113465055/BC-STCBáo cáo23/04/2013Sở Tài chính119V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113465156/BC-STCBáo cáo23/04/2013Sở Tài chính120V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113465257/BC-STCBáo cáo23/04/2013Sở Tài chính121V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113465358/BC-STCBáo cáo24/04/2013Sở Tài chính122V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113465459/BC-STCBáo cáo24/04/2013Sở Tài chính123V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113465560/BC-STCBáo cáo24/04/2013Sở Tài chính125V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113465661/BC-STCBáo cáo24/04/2013Sở Tài chính126V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113465762/BC-STCBáo cáo24/04/2013Sở Tài chính127Tình hình giá cả thị trường và công tác Quản lý giá tháng 4 năm 201301 File
0113465863/BC-STCBáo cáo25/04/2013Sở Tài chính131Thanh toán các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 tỉnh Thái Bình01 File
0113465964/BC-STCBáo cáo25/04/2013Sở Tài chính132V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức năm 201401 File
0113466066/BC-STCBáo cáo04/05/2013Sở Tài chính140V/v cung cấp số liệu về lực lượng tham gia, vật tư và phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn năm 201301 File
0113466167/BC-STCBáo cáo06/05/2013Sở Tài chính141V/v báo cáo định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương01 File
0113466268/BC-STCBáo cáo07/05/2013Sở Tài chính146V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113466369/BC-STCBáo cáo09/05/2013Sở Tài chính147V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113466470/BC-STCBáo cáo13/05/2013Sở Tài chính148V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113466571/BC-STCBáo cáo14/05/2013Sở Tài chính149V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113466672/BC-STCBáo cáo15/05/2013Sở Tài chính150V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113466773/BC-STCBáo cáo20/05/2013Sở Tài chính151V/v tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2012 nguồn vốn NSTW và TPCP tỉnh Thái Bình01 File
0113466874/BC-STCBáo cáo21/05/2013Sở Tài chính155V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113466975/BC-STCBáo cáo21/05/2013Sở Tài chính156V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113467076/BC-STCBáo cáo21/05/2013Sở Tài chính157V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113467180/BC-STCBáo cáo23/05/2013Sở Tài chính158V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113467277/BC-STCBáo cáo21/05/2013Sở Tài chính159V/v giải trình mua sắm xe ô tô cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh01 File
0113467379/BC-STCBáo cáo23/05/2013Sở Tài chính160V/v báo cáo Tình hình thực hiện thanh toán các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 của Tỉnh Thái Bình01 File
0113467481/BC-STCBáo cáo25/05/2013Sở Tài chính161V/v tình hình sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước01 File
0113467582/BC-STCBáo cáo27/05/2013Sở Tài chính164V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113467683/BC-STCBáo cáo27/05/2013Sở Tài chính165V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113467785/BC-STCBáo cáo30/05/2013Sở Tài chính167V/v giải quyết những tồn tại ở Xí nghiệp In Thái Bình01 File
0113467884/BC-STCBáo cáo27/05/2013Sở Tài chính168Tình hình giá cả thị trường và công tác Quản lý giá tháng 5 năm 201301 File
0113467986/BC-STCBáo cáo31/05/2013Sở Tài chính172V/v phương án thu hồi vốn đầu tư thực hiện dự án Năng lượng nông thôn II trên địa bàn tỉnh Thái Bình01 File
0113468087/BC-STCBáo cáo30/05/2013Sở Tài chính177V/v kết quả xác định giá trị còn lại của tài sản đã đâu tư trên đất thu hồi của Công ty vật liệu chất đốt Thái Bình tại xã Đông La huyện Đông Hưng 01 File
0113468188/BC-STCBáo cáo30/05/2013Sở Tài chính178V/v kết quả xác định giá trị còn lại của tài sản đã đâu tư trên đất thu hồi của Công ty cổ phần Hải Sản Thái Bình tại xã Thụy Trường huyện Thái Thụy01 File
0113468289/BC-STCBáo cáo30/05/2013Sở Tài chính179V/v kết quả xác định giá trị còn lại của tài sản đã đâu tư trên đất thu hồi của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình01 File
0113468390/BC-STCBáo cáo31/05/2013Sở Tài chính180V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113468493/BC-STCBáo cáo04/06/2013Sở Tài chính181Tình hình thực hiện công tác cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 201301 File
0113468594/BC-STCBáo cáo04/06/2013Sở Tài chính183V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113468695/BC-STCBáo cáo04/06/2013Sở Tài chính184V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
0113468796/BC-STCBáo cáo31/05/2013Sở Tài chính185vV/v kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tại Công văn số 942/UBND-NN ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh Thái Bình01 File
0113468897/BC-STCBáo cáo31/05/2013Sở Tài chính186V/v kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tại Công văn số 1147/UBND-NN ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh Thái Bình01 File
0113468998/BC-STCBáo cáo04/06/2013Sở Tài chính187V/v tổng kết việc chuyển đổi và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước01 File
0113469099/BC-STCBáo cáo10/06/2013Sở Tài chính190V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01134691100/BC-STCBáo cáo10/06/2013Sở Tài chính191V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01134692101/BC-STCBáo cáo10/06/2013Sở Tài chính192V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01134693102/BC-STCBáo cáo12/06/2013Sở Tài chính193V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 201301 File
01134694103/BC-STCBáo cáo12/06/2013Sở Tài chính201V/v công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 201301 File
01134695104/BC-STCBáo cáo12/06/2013Sở Tài chính203V/v công tác phổ biến pháp luật 6 tháng năm 201301 File
01134696105/BC-STCBáo cáo13/06/2013Sở Tài chính206V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
01134697106/BC-STCBáo cáo14/06/2013Sở Tài chính207V/v báo cáo tình hình giải ngân thu hồi vốn ngân sách trung ương năm 201101 File
01134698107/BC-STCBáo cáo17/06/2013Sở Tài chính208V/v báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2013 về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại01 File
01134699108/BC-STCBáo cáo18/06/2013Sở Tài chính209V/v báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành01 File
011346100109/BC-STCBáo cáo18/06/2013Sở Tài chính210V/v kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 về chương trình hành động cải thiện chỉ số PCI của tỉnh Thái Bình01 File
12
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024