DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 05    Hồ sơ số: 19
Tiêu đề:Tập Quyết định năm 2006 của Sở Tài chính Thái Bình
Thời gian BĐ:
01/01/2006 Thời gian Kết thúc: 30/12/2006
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0105190109/ QĐ-STCQuyết Định06/01/2006Sở Tài Chính1V/v điều động cán bộ: Nguyễn Đăng Ngải - giữ chức Chánh thanh tra Tài chính01 File
0105190223/TC-QĐGDTQuyết Định09/01/2006Sở Tài Chính2V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Đường làng nghề Quỳnh Hội 01 File
0105190322/TC-QĐGDTQuyết Định09/01/2006Sở Tài Chính4V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Xây dựng hạ tầng du lịch Đền Đồng Bằng01 File
0105190437/ QĐ-STCQuyết Định01/01/2006Sở Tài Chính6V/v bổ nhiệm cán bộ : Nguyễn Thị Hải Yến - Kế toán trưởng Sở Tài Chính01 File
0105190541/TC-QĐGDTQuyết Định10/01/2006Sở Tài Chính7V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Trung tâm điều dưỡng người có công Thái Bình01 File
0105190642/TC-QĐGDTQuyết Định10/01/2006Sở Tài Chính8V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Phòng Hạ tầng Kinh tế Huyện Hưng Hà01 File
0105190743/TC-QĐGDTQuyết Định10/01/2006Sở Tài Chính9V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Trường THPT Phụ Dực01 File
0105190844/TC-QĐGDTQuyết Định10/01/2006Sở Tài Chính10V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư :Nuôi trồng thủy sản Bách Thuận01 File
0105190945/TC-QĐGDTQuyết Định10/01/2006Sở Tài Chính11V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Trung Tâm Y tế Huyện Thái Thụy01 File
0105191049/TC-QĐGDTQuyết Định16/01/2006Sở Tài Chính12V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Trường THPT Bắc Đông Quan01 File
0105191148 TC/NSNNQuyết Định13/01/2006Sở Tài Chính14V/v xây dựng giải phân cách cứng các tuyến đường trong thành phố Thái Bình01 File
0105191250/ QĐ-STCQuyết Định16/01/2006Sở Tài Chính15V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Trung tam nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Thái Bình01 File
0105191353/TC-QĐGDTQuyết Định16/01/2006Sở Tài Chính17V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Đường giao thông làng nghề xã Thái Xuyên01 File
0105191454/TC-QĐGDTQuyết Định16/01/2006Sở Tài Chính18V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Phòng Công thương huyện Tiền Hải Thái Bình01 File
0105191555/TC-QĐGDTQuyết Định16/01/2006Sở Tài Chính19V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: UBND phường Kỳ Bá Thành phố Thái Bình01 File
0105191659/TC-QĐGDTQuyết Định18/01/2006Sở Tài Chính20V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Ban quản lý bến cá Cửa Lân xã Nam Thịnh01 File
0105191760/TC-QĐGDTQuyết Định18/01/2006Sở Tài Chính21V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Ban quản lý dự án chương trình phát triển Thủy sán huyện Thái Thụy01 File
0105191861/TC-QĐGDTQuyết Định18/01/2006Sở Tài Chính22V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Ban quản lý dự án Thủy lợi Thủy sản huyện Vũ Thư01 File
0105191968/BCĐQuyết Định13/01/2006Công ty lương thực Thái Đan23V/v thành lập Hội đồng bán đấu giá bán cổ phần Công ty lương thực Thái Đan01 File
0105192066/CV- STC-DNCông văn13/01/2006Sở Tài Chính28V/v xin giảm vốn NN của Công ty Cổ phần XD thủy lợi Thái Bình01 File
0105192171/ QĐ-STCQuyết Định20/01/2006Sở Tài Chính30V/v khen thưởng thi đua năm 200501 File
0105192273/TC-QĐGDTQuyết Định20/01/2006Sở Tài Chính33V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Xử lý khắc phục hậu quả bão số 7 huyện Tiền Hải01 File
0105192377/TC-QĐGDTQuyết Định19/01/2006Sở Tài Chính35V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Trung tâm điều trị và giáo dục đối tượng tệ nạn xã hội 01 File
0105192478/TC-QĐGDTQuyết Định19/01/2006Sở Tài Chính37V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Trường THPT Nguyễn Du01 File
0105192580/TC-QĐGDTQuyết Định23/01/2006Sở Tài Chính39V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Bệnh viện Y học cổ truyền01 File
0105192687/TC-QĐGDTQuyết Định24/01/2006Sở Tài Chính41V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Ban quản lý xây dựng công trình xử lý khẩn cấp đê, kè bị sạt lở sau bão số 7 huyện Kiến Xương01 File
0105192788/TC-QĐGDTQuyết Định24/01/2006Sở Tài Chính42V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Ban quản lý dự án chương trình Thủy sản huyện Tiền Hải01 File
0105192889/TC-QĐGDTQuyết Định24/01/2006Sở Tài Chính43V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Trường Trung học Sư phạm mầm non Thái Bình01 File
0105192990/TC-QĐGDTQuyết Định24/01/2006Sở Tài Chính44V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình01 File
0105193091/TC-QĐGDTQuyết Định24/01/2006Sở Tài Chính45V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Sở Thương mai Du lịch Thái Bình01 File
0105193192/TC-QĐGDTQuyết Định24/01/2006Sở Tài Chính46V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng01 File
01051932100/TC-QĐGDTQuyết Định26/01/2006Sở Tài Chính47V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Sở giáo dục và Đào tạo Thái Bình01 File
01051933101/QĐ-STCQuyết Định25/01/2006Sở Tài Chính49V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức: Thái Thị Thu Thường01 File
01051934102/QĐ-STCQuyết Định25/01/2006Sở Tài Chính50V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Trường Sư phạm mầm non Thái Bình01 File
01051935128/TC-QĐGDTQuyết Định13/02/2006Sở Tài Chính52V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Ban quản lý công trình xử lý khắc phục hậu quả bão số 7 huyện Thái Thụy01 File
01051936129/QĐ-STCQuyết Định14/02/2006Sở Tài Chính53V/v bổ nhiệm cán bộ: Đinh Thị Quỳnh Hương - Phó trưởng phòng quản lý giá Sở Tài Chính01 File
01051937130/QĐ-STCQuyết Định14/02/2006Sở Tài Chính54V/v bổ nhiệm cán bộ: Vũ Thị Kim Tuyến - Trưởng phòng quản lý giá 01 File
01051938131/QĐ-STCQuyết Định14/02/2006Sở Tài Chính55V/v bổ nhiệm cán bộ: Thái Thị Thu Hường - phó phòng Ngân sách01 File
01051939132/QĐ-STCQuyết Định14/02/2006Sở Tài Chính56V/v điều động cán bộ: Hoàng Thị Vịnh - Trưởng phòng Tài chính01 File
01051940133/QĐ-STCQuyết Định14/02/2006Sở Tài Chính57V.v điều động cán bộ và bổ nhiệm chánh Văn phòng Sở : Vi Văn Đại01 File
01051941134/QĐ-STCQuyết Định14/02/2006Sở Tài Chính58V/v bổ nhiệm cán bộ: Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Hành chính sự nghiệp01 File
01051942160/TC-QĐGDTQuyết Định24/02/2006Sở Tài Chính59V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Ban quản lý giao thông sở Giao thông vận tải01 File
01051943161/TC-QĐGDTQuyết Định24/02/2006Sở Tài Chính60V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư:Tru sở HĐND, UBND , Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình01 File
01051944180/TC-QĐGDTQuyết Định02/03/2006Sở Tài Chính61V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Ban quản lý dự án Thủy lợi hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản An Bài - An Thanh - An Mỹ 01 File
01051945185/QĐ-STCQuyết Định02/03/2006Sở Tài Chính63V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan Sở Tài Chính01 File
01051946189/QĐ- STCQuyết Định03/03/2006Sở Tài Chính65V/v bổ nhiệm cán bộ: Hoàng Thị Thúy - Kế toán Trung tâm dịch vụ Thẩmđịnh giá tài sản01 File
01051947208/QĐ- STCQuyết Định09/03/2006Sở Tài Chính66V/v cử đào cán bộ đi công tác , nghiên cứu tại các tỉnh phía nam và thành phố Thái Bình01 File
01051948251/TC-QĐGDTQuyết Định23/03/2006Sở Tài Chính67V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Đài phát thanh và truyền hình Thái Bình01 File
01051949269/QĐ- STCQuyết Định29/03/2006Sở Tài Chính69V/v tiếp nhận chờ thi tuyển công chức: Nguyễn Xuân Long01 File
01051950270/QĐ- STCQuyết Định29/03/2006Sở Tài Chính70V/v tiếp nhận chờ thi tuyển công chức: Hoàng Minh Tiến01 File
01051951271/QĐ- STCQuyết Định29/03/2006Sở Tài Chính71V/v tiếp nhận chờ thi tuyển công chức: Nguyễn Hồng Việt01 File
01051952272/QĐ- STCQuyết Định29/03/2006Sở Tài Chính72V/v tiếp nhận chờ thi tuyển công chức: Trịnh Đức Thiện01 File
01051953273/QĐ- STCQuyết Định29/03/2006Sở Tài Chính73V/v tiếp nhận chờ thi tuyển công chức: Phạm Thị Kim Oanh01 File
01051954274/TC-QĐGDTQuyết Định30/03/2006Sở Tài Chính74V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Dự án Trung tâm cai nghiện và đào tạo nghề sau cai nghiện01 File
01051955275/TCVG-QĐGDTQuyết Định30/03/2006Sở Tài Chính76V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng cơ sỏ hạ tầng huyện Thái Thụy01 File
01051956276/TC-QĐGDQuyết Định30/03/2006Sở Tài Chính78V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Trường THPT Bắc Duyên Hà01 File
01051957303/TC-QĐGDQuyết Định10/04/2006Sở Tài Chính80V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Sở Tài Nguyên và Môi Trường01 File
01051958310/QĐ- STCQuyết Định11/04/2006Sở Tài Chính81V/v thành lập Hội đồng lương Sở Tài Chính01 File
01051959311/QĐ- STCQuyết Định11/04/2006Sở Tài Chính82V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức: Trần Cao Thắng01 File
01051960345/TC-QĐGDQuyết Định28/04/2006Sở Tài Chính83V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng01 File
01051961355/TC-QĐGDQuyết Định03/05/2006Sở Tài Chính84V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Nhà thi đấu đa năng thuộc Khu liên hợp Thể thao Thái Bình01 File
01051962374/QĐ- STCQuyết Định09/05/2006Sở Tài Chính85V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức: Phạm Bích Ngà01 File
01051963375/QĐ- STCQuyết Định09/05/2006Sở Tài Chính86V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức: Nguyễn Thị Mỹ Dung01 File
01051964376/QĐ- STCQuyết Định09/05/2006Sở Tài Chính87V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức: Phạm Bá Hùng01 File
01051965378/QĐ- STCQuyết Định09/05/2006Sở Tài Chính88V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức: Hoàng Thị Thúy01 File
01051966413/QĐ- STCQuyết Định18/05/2006Sở Tài Chính89V/v ban hành quy định quản lý sử dụng điện trong cơ quan Sở Tài Chính01 File
01051967425/TC-QĐGDTQuyết Định22/05/2006Sở Tài Chính91V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Bình01 File
01051968443/TC-QĐGDTQuyết Định29/05/2006Sở Tài Chính92V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Ban quản lý dự án - Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Bình01 File
01051969444/TC-QĐGDTQuyết Định29/05/2006Sở Tài Chính94V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Bệnh viên đa khoa tỉnh Thái Bình01 File
01051970445/TC-QĐGDTQuyết Định29/05/2006Sở Tài Chính96V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản01 File
01051971446/TC-QĐGDTQuyết Định29/05/2006Sở Tài Chính98V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Bệnh viện phụ sản tỉnh Thái Bình01 File
01051972471/QĐ- STCQuyết Định01/06/2006Sở Tài Chính100V/v cử đoàn cán bộ đi công tác, nghiên cứu tại các tỉnh phía Bắc01 File
01051973501/TC-QĐGDTQuyết Định16/06/2006Sở Tài Chính101V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: UBND huyện Kiến Xương01 File
01051974502/TC-QĐGDTQuyết Định15/06/2006Sở Tài Chính102V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thành phố Thái Bình01 File
01051975515/TC-QĐGDTQuyết Định21/06/2006Sở Tài Chính103V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ01 File
01051976527/TC-QĐGDTQuyết Định22/06/2006Sở Tài Chính105V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng công trình cải tạo nâng cấp trạm bơ xóm 1 xã Hoàng Diệu - thành phố Thái Bình 01 File
01051977528/TC-QĐGDTQuyết Định22/06/2006Sở Tài Chính106V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng đường ra vùng nuôi trồng thủy sản mặn lợ xã Bình Thanh01 File
01051978438/QĐ- STCQuyết Định26/06/2006Sở Tài Chính107v/v tiếp nhận cán bộ, công chức : Nguyễn Tiến Lương01 File
01051979577/QĐ- STCQuyết Định11/07/2006Sở Tài Chính108V/v kiện toàn Ban thanh lý tài sản cơ quan Sở Tài Chính01 File
01051980595/QĐ- STCQuyết Định19/07/2006Sở Tài Chính109V/v cử đoàn cán bộ đi công tác, nghiên cứu tại các tỉnh miền trung 01 File
01051981596/QĐ- STCQuyết Định19/07/2006Sở Tài Chính110V/v nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội: Bùi Văn Dòng01 File
01051982612/QĐ-HĐQuyết Định21/07/2006Hội đồng đấu giá QSD đất112V/v ban hành quy chế đấu giá QSD lô đất LĐLĐ tỉnh Thái Bình01 File
01051983620/QĐ- STCQuyết Định21/07/2006Sở Tài Chính114V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: UBND Huyện Kiến Xương ( Ban quản lý cải tạo nâng cấp đường làng nghề xã Thượng Hiền)01 File
01051984621/QĐ- STCQuyết Định21/07/2006Sở Tài Chính115V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: UBND Huyện Kiến Xương ( Ban quản lý dự án đường từ cầu Đồng Xâm đến đền thờ Đức Bà xã Hồng Thái)01 File
01051985631/QĐ- STCQuyết Định21/07/2006Sở Tài Chính116V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Trường Trung học Y tế Tỉnh01 File
01051986648/QĐ- STCQuyết Định04/08/2006Sở Tài Chính117V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Trung tâm y tế huyện Thái Thụy01 File
01051987662/QĐ- STCQuyết Định10/08/2006Sở Tài Chính119V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Xây dựng nhà làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư01 File
01051988663/QĐ- STCQuyết Định10/08/2006Sở Tài Chính121V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng công trình đê Hồng Tiến01 File
01051989683/QĐ- STCQuyết Định18/08/2006Sở Tài Chính122v/v tiếp nhận cán bộ, công chức : Đỗ Văn Thuấn01 File
01051990696/QĐ- STCQuyết Định18/08/2006Sở Tài Chính123V/v thành lập Ban quản lý dự án tin học Sở Tài chính Tài Chính01 File
01051991701/QĐ- STCQuyết Định25/08/2006Sở Tài Chính124V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Trường PTTH Bắc Kiến Xương01 File
01051992702/QĐ- STCQuyết Định25/08/2006Sở Tài Chính125V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp 01 File
01051993725/QĐ- STCQuyết Định25/08/2006Sở Tài Chính126V/v ban hành chương trình hành động thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí01 File
01051994732/QĐ- STCQuyết Định06/09/2006Sở Tài Chính129V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thái Bình ( Tu bổ tôn tạo di tích Đình An cố xã Thụy An - Thái Thụy)01 File
01051995733/QĐ- STCQuyết Định06/09/2006Sở Tài Chính130V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thái Bình ( Tu bổ chùa Keo)01 File
01051996734/QĐ- STCQuyết Định06/09/2006Sở Tài Chính131V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thái Bình (Tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thái sư Trần Thủ Độ, linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung) 01 File
01051997751/QĐ- STCQuyết Định12/09/2006Sở Tài Chính132V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Trường THPT bán công Nam Tiền Hải01 File
01051998759/QĐ- STCQuyết Định13/09/2006Sở Tài Chính133V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Công an Tỉnh (Trạm CSGT Cầu Nghìn)01 File
01051999760/QĐ- STCQuyết Định13/09/2006Sở Tài Chính135V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Công an Tỉnh (Phòng cháy chữa cháy)01 File
010519100762/QĐ- STCQuyết Định13/09/2006Sở Tài Chính137V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Công an Tỉnh (Trạm CSGT Tân Đệ) 01 File
12
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024