DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 09    Hồ sơ số: 33
Tiêu đề:Tập Quyết định năm 2010 của Sở Tài chính Thái Bình
Thời gian BĐ:
01/10/2002 Thời gian Kết thúc: 28/12/2010
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0109330114/QĐ-STCQuyết định09/03/2010Sở Tài chính1Điều chỉnh đơn giá thuê đất theo Thông tư 141/2007/TT-BTC của Bộ Tài CHính01 File
0109330221/QĐ-STCQuyết định09/03/2010Sở Tài chính2Đơn giá thuê đất đối với công ty cổ phần dược Ánh Dương01 File
0109330322/QĐ-STCQuyết định27/04/2010Sở Tài chính3V/v trưng dụng cán bộ tham gia đội văn nghệ, thể thao ngành Tài chính TB01 File
0109330423/QĐ-STCQuyết định30/04/2010Sở Tài chính7V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu cải tạo, sửa chữa công trình nhà Hội trường Sở Tài chính01 File
0109330524/QĐ-STCQuyết định30/04/2010Sở Tài chính8V/v kiện toàn ban quản lý dự án cải tạo sửa chữa nhà hội trường Sở Tài chính Thái Bình01 File
0109330625/QĐ-STCQuyết định04/05/2010Sở Tài chính9Đơn giá thuê đất đối với công ty cổ phần xây dựng và cơ khí Đức Nhật01 File
0109330726/QĐ-STCQuyết định04/05/2010Sở Tài chính10Đơn giá thuê đất đối với công ty TNHH Duy Tiến01 File
0109330827/QĐ-STCQuyết định04/05/2010Sở Tài chính11Đơn giá thuê đất đối với công ty TNHH thương mại tổng hợp Thảo Bẩy01 File
0109330928/QĐ-STCQuyết định04/05/2010Sở Tài chính12Đơn giá thuê đất đối với công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Liên Thắng01 File
0109331029/QĐ-STCQuyết định06/04/2010Sở Tài chính13V/v lựa chọn công ty sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô01 File
0109331130/QĐ-STCQuyết định07/05/2010Sở Tài chính14V/v xét chọn nhà cung cấp thiết bị tin học01 File
0109331231/QĐ-STCQuyết định07/05/2010Sở Tài chính15Đơn giá thuê đất đối với công ty TNHH Ngọc Huyền 01 File
0109331332/QĐ-STCQuyết định18/05/2010Sở Tài chính16Đơn giá thuê đất đối với công ty cổ phần Liên Bảo Thành01 File
0109331433/QĐ-STCQuyết định18/05/2010Sở Tài chính17Đơn giá thuê đất đối với công ty cổ phần Giống và công nghệ nông nghiệp Việt Nam01 File
0109331534/QĐ-STCQuyết định21/04/2010Sở Tài chính18Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu: Công trình cải tạo, sửa chữa nhà hội trường Sở tài chính01 File
0109331635/QĐ-STCQuyết định03/06/2010Sở Tài chính19V/v điều động và bổ nhiệm cán bộ Vũ Văn Tháp - Thanh tra tài chính01 File
0109331736/QĐ-STCQuyết định31/05/2010Sở Tài chính20V/v giải quyết đơn thôi việc tự nguyện Đinh Thị Quỳnh Hương - phòng Quản lý giá01 File
0109331839/QĐ-STCQuyết định07/06/2010Sở Tài chính21Đơn giá thuê đất đối với công ty cổ phần thực phẩm nông sản Thái Bình01 File
0109331940/QĐ-STCQuyết định08/06/2010Sở Tài chính22V/v bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Ngọc Bảo - trưởng phòng Tài chính đầu tư01 File
0109332041/QĐ-STCQuyết định08/06/2010Sở Tài chính23V/v thanh tra tài chính Công ty chế biến thủy sản Thụy Hải01 File
0109332142/QĐ-STCQuyết định09/06/2010Sở Tài chính24V/v thanh tra tài chính Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TB01 File
0109332243/QĐ-STCQuyết định09/06/2010Sở Tài chính25V/v thanh tra tài chính Công ty cổ phần thủy sản thương mại Diêm Điền 01 File
0109332344/QĐ-STCQuyết định09/06/2010Sở Tài chính27V/v thanh tra tài chính Trung tâm kiểm nhiệm thuốc, mỹ phẩm , thực phẩm TB01 File
0109332445/QĐ-STCQuyết định09/06/2010Sở Tài chính28Đơn giá thuê đất đối với công ty TNHH Vinh Tho01 File
0109332546/QĐ-STCQuyết định02/06/2010Sở Tài chính29V/v phê duyệt dự toán thay thế , sửa chữa xe ô tô Biển đăng ký 17B-003601 File
0109332648/QĐ-STCQuyết định14/06/2010Sở Tài chính30V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị (điều hòa không khí và nội thất hội trường) Công trình cải tạo sửa chữa nhà Hội trường Sở Tài chính01 File
0109332749/QĐ-STCQuyết định14/06/2010Sở Tài chính31V/v bổ nhiệm cán bộ Đinh Xuân Trường phòng Quản lý giá01 File
0109332851/QĐ-STCQuyết định28/06/2010Sở Tài chính32Đơn giá thuê đất đối với doanh nghiệp tư nhân sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp Đức Loan01 File
0109332952/QĐ-STCQuyết định08/07/2010Sở Tài chính33Đơn giá thuê đất đối với Quỹ tín dụng nhân dân Thụy Sơn01 File
0109333062/QĐ-STCQuyết định16/07/2010Sở Tài chính34V/v thanh tra tài chính công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thực phẩm TB01 File
0109333163/QĐ-STCQuyết định21/07/2010Sở Tài chính36V/v thanh tra tài chính Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật TB01 File
0109333264/QĐ-STCQuyết định21/07/2010Sở Tài chính37V/v thanh tra tài chính Công ty cổ phần may mặc xuất khẩu Việt Thái01 File
0109333365/QĐ-STCQuyết định26/07/2010Sở Tài chính39Đơn giá thuê đất đối với Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hưng Hà 01 File
0109333466/QĐ-STCQuyết định26/07/2010Sở Tài chính40Đơn giá thuê đất đối với công ty TNHH Toàn Thắng01 File
0109333567/QĐ-STCQuyết định26/07/2010Sở Tài chính41Đơn giá thuê đất đối với công ty Năm Thanh01 File
0109333669/QĐ-STCQuyết định11/08/2010Sở Tài chính42V/v thành lập đoàn kiểm tra giá các mặt hàng Theo Nghị quyết số 18/VQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ01 File
0109333770/QĐ-STCQuyết định11/08/2010Sở Tài chính46Đơn giá thuê đất đối với công ty TNHH THiên Phú01 File
0109333871/QĐ-STCQuyết định13/08/2010Sở Tài chính47Đơn giá thuê đất đối với công ty TNHH HƯng Long01 File
0109333975/QĐ-STCQuyết định24/08/2010Sở Tài chính48Đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Mega CMC01 File
0109334076/QĐ-STCQuyết định29/09/2010Sở Tài chính49Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng TB01 File
0109334177/QĐ-STCQuyết định30/08/2010Sở Tài chính50Đơn giá thuê đất đối với Công ty Thương mại tổng hợp Thuận CƯờng01 File
0109334278/QĐ-STCQuyết định30/08/2010Sở Tài chính51Đơn giá thuê đất đối với doanh nghiệp tư nhân Phương Anh01 File
0109334379/QĐ-STCQuyết định31/08/2010Sở Tài chính52V/v thanh tra tài chính Công ty Sản xuất kinh doanh bao bì Đông Phương01 File
0109334480/QĐ-STCQuyết định01/09/2010Sở Tài chính54V/v thanh tra tài chính Công ty cổ phần giao thông I01 File
0109334581/QĐ-STCQuyết định30/08/2010Sở Tài chính56Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần Long Hầu GPI01 File
0109334684/QĐ-STCQuyết định16/11/2010Sở Tài chính57V/v lựa chọn đơn vị chuyển giao phần mềm "Mạng văn phòng điện tử"01 File
0109334787/QĐ-STCQuyết định11/09/2010Sở Tài chính58V/v thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Cấp ủy viên các cấp01 File
0109334888/QĐ-STCQuyết định14/09/2010Sở Tài chính59Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn: Xe ô tô-Biển số 17-0478 SỞ Nội vụ01 File
0109334989/QĐ-STCQuyết định14/09/2010Sở Tài chính60Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn: Xe ô tô-Biển số 17B-0091 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn TB01 File
0109335090/QĐ-STCQuyết định14/09/2010Sở Tài chính61Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn: Xe ô tô-Biển số 17B-0424 Bệnh viện đa khoa huyện Thái Thụy 01 File
0109335191/QĐ-STCQuyết định11/09/2010Sở Tài chính62Phê duyệt quyết toán công trình Đường vào thôn Tô Hiệu KCN Gia Lễ huyện Đông Hưng 01 File
0109335292/STC-TCĐTQuyết định17/09/2010Sở Tài chính63Phê duyệt quyết toán dự án Tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương mục tiêu Quốc gia năm 2008-Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật tỉnh Thái Bình01 File
0109335393/QĐ-STCQuyết định17/09/2010Sở Tài chính66Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn: Xe ô tô-Biển số 31A-2512 Sở lao động Thương binh và xã hội01 File
0109335494/QĐ-STCQuyết định17/09/2010Sở Tài chính67Phê duyệt quyết toán dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà đến năm 2020 theo tiêu chí nông thôn mới01 File
0109335595/QĐ-STCQuyết định17/09/2010Sở Tài chính68Phê duyệt quyết toán công trình xây dựng CSHT giao thông quần thể khu du lịch Đồng Châu đến di tích lịch sử Bác Hồ và khu lễ hội đền Bà huyền Tiền Hải giai đoạn II01 File
0109335696/QĐ-STCQuyết định17/09/2010Sở Tài chính69Phê duyệt quyết toán dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội xã An Ninh huyện Tiền Hải đến năm 2020 theo tiêu chí nông thôn mới01 File
0109335797/QĐ-STCQuyết định17/09/2010Sở Tài chính70Phê duyệt quyết toán dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội xã Thanh Tân huyện Kiến Xương đến năm 2020 theo tiêu chí nông thôn mới 01 File
0109335898/QĐ-STCQuyết định21/09/2010Sở Tài chính71Phê duyệt quyết toán công trình xây dựng CSHT du lịch đền Đồng Bằng xã An Lễ huyện Quỳnh Phụ 01 File
0109335999/QĐ-STCQuyết định21/09/2010Sở Tài chính72V/v thu hồi tiền thuế TNDN về hoạt động liên doanh năm 200801 File
01093360100/QĐ-STCQuyết định27/09/2010Sở Tài chính73V/v hủy bỏ quyết định số 74/QĐ-STC ngày 18/8/2010 của sở Tài chính về đơn giá thuê đất đối với công ty cổ phần Xi măng TB01 File
01093361101/QĐ-STCQuyết định27/09/2010Sở Tài chính74Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển01 File
01093362102/QĐ-STCQuyết định27/09/2010Sở Tài chính75Đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Ngân01 File
01093363103/QĐ-STCQuyết định30/09/2010Sở Tài chính76Phê duyệt quyết toán công trình Cống Vạn đồn huyện Thái Thụy 01 File
01093364104/QĐ-STCQuyết định30/09/2010Sở Tài chính77Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn:Xe ô tô-Biển số 17B-0051 Hội làm vườn tỉnh TB01 File
01093365105/QĐ-STCQuyết định30/09/2010Sở Tài chính78Phê duyệt quyết toán công trình Trung đoàn 568 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh TB, hạng mục Hệ thống cấp nước và khu vệ sinh chung01 File
01093366106/QĐ-STCQuyết định01/10/2010Sở Tài chính79V/v thanh tra tài chính Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Kim Trung huyện Hưng Hà 01 File
01093367107/QĐ-STCQuyết định01/10/2010Sở Tài chính80V/v thanh tra tài chính Công ty TNHH sản xuất kinh doanh XNK Tuấn Lỗ huyện Hưng Hà 01 File
01093368108/QĐ-STCQuyết định01/10/2010Sở Tài chính81V/v thanh tra tài chính Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và xây lắp Cầu Nai huyện Hưng Hà 01 File
01093369109/QĐ-STCQuyết định23/09/2010Sở Tài chính82V/v xét chọn doanh nghiệp cung cấp hàng hóa01 File
01093370110/QĐ-STCQuyết định04/10/2002Sở Tài chính83Phê duyệt quyết toán công trình Đường vào làng nghề xã Mê Linh huyện Đông Hưng 01 File
01093371111/QĐ-STCQuyết định04/10/2002Sở Tài chính84Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn công trình Thanh tra tỉnh năm 200801 File
01093372112/QĐ-STCQuyết định04/10/2002Sở Tài chính85Phê duyệt quyết toán công trình xây dựng CSHT giao thông quần thể khu du lịch Đồng Châu đến di tích lịch sử Bác Hồ và khu lễ hội đền Bà huyện Tiền Hải giai đoạn III01 File
01093373113/QĐ-STCQuyết định04/10/2002Sở Tài chính86Đơn giá thuê đất đối với Công ty Thương mại Bình Tuấn01 File
01093374114/QĐ-STCQuyết định01/10/2002Sở Tài chính87Đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Minh Long01 File
01093375115/QĐ-STCQuyết định12/10/2002Sở Tài chính88Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn:Xe ô tô-Biển số 17B-0507 Sở Khoa học và Công nghệ TB01 File
01093376116/QĐ-STCQuyết định12/10/2002Sở Tài chính90Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn:Xe ô tô-Biển số 17B-0036 Sở Tài chính TB01 File
01093377117/QĐ-BCĐQuyết định12/10/2002Sở Tài chính92V/v kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cán bộ, công chức Sở Tài chính01 File
01093378119/QĐ-STCQuyết định12/10/2002Sở Tài chính93V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở Tài chính01 File
01093379120/QĐ-STCQuyết định12/10/2002Sở Tài chính94V/v kiện toàn Hội đồng lương của sở Tài chính01 File
01093380121/QĐ-STCQuyết định12/10/2002Sở Tài chính95V/v kiện toàn Hội đồng khuyến học của Sở Tài chính01 File
01093381122/QĐ-STCQuyết định12/10/2002Sở Tài chính96V/v kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng của sở Tài chính01 File
01093382126/QĐ-STCQuyết định15/10/2002Sở Tài chính97Phê duyệt quyết toán công trình xử lý khẩn cấp kè Tô Trang huyện Quỳnh Phụ 01 File
01093383127/QĐ-STCQuyết định15/10/2002Sở Tài chính98Phê duyệt quyết toán công trình Kè xóm 4 xã Quỳnh Lâm huyện Quỳnh Phụ 01 File
01093384128/QĐ-STCQuyết định14/10/2002Sở Tài chính99V/v kiện toàn Ban quản lý dự án tin học sở Tài chính01 File
01093385129/QĐ-STCQuyết định20/10/2002Sở Tài chính100Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn:Xe ô tô-Biển số 17B-1827 Ủy ban mặt trận Tổ quốc01 File
01093386130/QĐ_STCQuyết định20/10/2002Sở Tài chính101Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn công trình phụ trợ Ủy ban Mặt trận tổ quốc01 File
01093387131/QĐ-STCQuyết định25/10/2002Sở Tài chính102Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn công trình Cải tạo mái nhà làm việc 2 tầng của Sở Tư pháp01 File
01093388132/QĐ-STCQuyết định25/10/2002Sở Tài chính103Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn:Xe ô tô-Biển số 17B-0555 Sở Tư pháp01 File
01093389133/QĐ-STCQuyết định27/10/2002Sở Tài chính104Phê duyệt quyết toán công trình Đường huyện Hưng Hà từ Quốc lộ 39 đến đường tỉnh 45301 File
01093390134/QĐ-STCQuyết định29/10/2002Sở Tài chính105Phê duyệt quyết toán công trình Đường điện và các cống qua kênh thuộc dự án nuôi thủy sản xã An Ninh huyện Quỳnh Phụ 01 File
01093391135/QĐ-STCQuyết định03/11/2002Sở Tài chính106Phê duyệt quyết toán công trình xây dựng CSHT đường giao thông quần thể du lịch Đồng Châu đến di tích lịch sử Bác Hồ và khu lễ hội đền bà giai đoạn IV01 File
01093392136/QĐ-STCQuyết định04/11/2002Sở Tài chính107V/v thanh tra tài chính Công ty cổ phần điện tử TB01 File
01093393137/QĐ-STCQuyết định04/11/2002Sở Tài chính108V/v thanh tra tài chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Hải 01 File
01093394138/QĐ-STCQuyết định04/11/2002Sở Tài chính109Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn:Xe ô tô-Biển số 17B-0420 Sở Lao động thương binh và xã hội TB01 File
01093395139/QĐ-STCQuyết định04/11/2002Sở Tài chính110Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn:Xe ô tô-Biển số 17B-0028 Sở Giáo dục & đào tạo01 File
01093396140/QĐ-STCQuyết định08/11/2002Sở Tài chính111Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn công trình Sơn lại một số hạng mục công trình nhà làm việc Sở Khoa học và Công nghệ01 File
01093397141/QĐ-STCQuyết định08/11/2002Sở Tài chính112Phê duyệt quyết toán công trình xây dựng Nhà đa năng đón hài cốt liệt sỹ và trao xe lăn cho đối tượng01 File
01093398142/QĐ-STCQuyết định08/11/2002Sở Tài chính113Phê duyệt quyết toán công trình Đường làng nghề xã Phúc Thành huyện Vũ Thư 01 File
01093399143/QĐ-STCQuyết định08/11/2002Sở Tài chính114V/v thanh tra tài chính Công ty cổ phần gốm xây dựng Đại Thắng01 File
010933100144/QĐ-STCQuyết định15/11/2002Sở Tài chính116Đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH một thành viên Thắng Lợi01 File
12
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024