DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 10    Hồ sơ số: 35
Tiêu đề:Tập Báo cáo năm 2010 của Sở Tài chính Thái Bình Tập 2
Thời gian BĐ:
07/07/2010 Thời gian Kết thúc: 31/12/2010
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01103501120/BC-STCBáo cáo16/07/2010Sở Tài chính1Kết quả thẩm định phương án, dự toán dịch chuyển đường điện 400V các xã Đông Á, Đông Tân, Đông Phong - GPMB phục vụ thi công dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần 2601 File
01103502121/STC-NSNNBáo cáo23/07/2010Sở Tài chính2Báo cáo đánh giá thực hiện Thông tư số 97/2006/TT-BTC01 File
01103503123/BC-STCBáo cáo28/07/2010Sở Tài chính5Kết quả thẩm định bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2006 huyện Hưng Hà 01 File
01103504124/STC-NSNNBáo cáo13/10/2010Sở Tài chính6V/v bổ sung kinh phí Đông Hưng01 File
01103505125/STC-NSNNBáo cáo13/10/2010Sở Tài chính7Cam kết vốn đầu tư và đề nghị Thành lập trường Đại học Thái Bình01 File
01103506126/BC-STCBáo cáo13/10/2010Sở Tài chính8Kết quả thẩm định dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác GPMB dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng 01 File
01103507127/STC-TCĐTBáo cáo10/08/2010Sở Tài chính9Tình hình thực hiện các dự án thuộc chương trình phát triển đường giao thông nông thông, CSHT nuôi trồng thủy sản và CSHT làng nghề ở nông thôn, trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp01 File
01103508128/BC-STCBáo cáo10/08/2010Sở Tài chính10Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 7 năm 201001 File
01103509130/BC-STCBáo cáo12/08/2010Sở Tài chính11Thực hiện vốn đầu tư XDCB từ ngồn vốn TPCP năm 2009 đến 31/7/201001 File
01103510134/BC-STCBáo cáo12/08/2010Sở Tài chính21V/v giải quyết tồn tại GPMB dự án KCN TBS Sông Trà01 File
01103511140/BC-STCBáo cáo12/08/2010Sở Tài chính23Kết quả thẩm định dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác GPMB dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 huyện Vũ Thư - lần 901 File
01103512142/STC-TCĐTBáo cáo31/08/2010Sở Tài chính24Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đường 223 Cầu Gòi đi Minh Lãng01 File
01103513143/STC-TCĐTBáo cáo31/08/2010Sở Tài chính25Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành xây dựng bổ sung nhà lớp học và phục vụ học tập trường PTTH Nguyễn du huyện Kiến Xương 01 File
01103514144/BC-STCBáo cáo31/08/2010Sở Tài chính26Sơ kết 5 năm 2006-2010 thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Phòng không nhân dân 01 File
01103515146/BC-STCBáo cáo31/08/2010Sở Tài chính33Kết quả thẩm định phương án, dự toán hỗ trợ 100% giá trị tài sản trên đất không hợp pháp để GPMB phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần 2901 File
01103516147/STC-ĐTBáo cáo31/08/2010Sở Tài chính34Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành xây dựng hạ tầng nuôi trồng thủy sản xã Vũ Phúc01 File
01103517148/STC-TCĐTBáo cáo08/09/2010Sở Tài chính35Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đường số 3 KCN Nguyễn Đức Cảnh 01 File
01103518149/STC-TCĐTBáo cáo31/08/2010Sở Tài chính36Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Cầu Cổ Am huyện Kiến Xương 01 File
01103519150/BC-STCBáo cáo30/08/2010Sở Tài chính37Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá 8 năm 201001 File
01103520151/BC-STCBáo cáo10/09/2010Sở Tài chính40Kết quả thẩm định phương án, dự án bồi thường, hỗ trợ giá trị tài sản GPMB phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần 2801 File
01103521152/BC-STCBáo cáo31/08/2010Sở Tài chính41Tình hình quản lý tài chính các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006-201001 File
01103522153/BC-STCBáo cáo14/09/2010Sở Tài chính53Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 8 năm 2010 01 File
01103523155/BC-STCBáo cáo14/09/2010Sở Tài chính54Thực hiện vốn đầu tư XDCB từ ngồn vốn TPCP năm 2009 đến 31/8/2010 01 File
01103524156/STC-TCĐTBáo cáo14/09/2010Sở Tài chính63Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đầu tư xây dựng công trình hạ tầng nuôi trồng thủy sản xã Phúc Thành huyện Vũ Thư 01 File
01103525157/STC-BCBáo cáo07/07/2010Sở Tài chính64Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 201101 File
01103526158/STC-BCBáo cáo07/07/2010Sở Tài chính65Thống kê khối lượng hồ sơ, tài liệu lưu trữ01 File
01103527159/BC-STCBáo cáo07/07/2010Sở Tài chính66Kết quả thẩm định phương án, dự toán hỗ trợ 100% giá trị tài sản trên đất không hợp pháp để GPMB phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần 29 - xã Đông Á, Đông Phong, Đông Tân01 File
01103528160/STC-QLGBáo cáo07/07/2010Sở Tài chính67V/v tạm ứng kinh phí GPMB để xây dựng khu tái định cư phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp QL 39-2 huyện Đông Hưng 01 File
01103529161/STC-QLGBáo cáo20/09/2010Sở Tài chính68V/v trả lời đơn của một số công dân xã Đông Xuân 01 File
01103530152/STC-TCDNBáo cáo23/09/2010Sở Tài chính69Tình hình sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí năm 2008; 2009; 201001 File
01103531163/BC-STCBáo cáo28/09/2010Sở Tài chính71Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá 9 năm 2010 01 File
01103532164/STC-TCĐTBáo cáo01/10/2010Sở Tài chính74Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2007 tỉnh TB01 File
01103533167/BC-STCBáo cáo01/10/2010Sở Tài chính75Kết quả thẩm định phương án, dự toán hỗ trợ 100% giá trị tài sản trên đất không hợp pháp để GPMB phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần 3101 File
01103534168/STC-QLGBáo cáo01/10/2010Sở Tài chính76V/v quy định mức hỗ trợ theo khung chính sách bồi thường GPMB dự án cải tạo, nâng cấp QL 39 trên địa bàn tỉnh01 File
01103535169/BC-STCBáo cáo12/10/2010Sở Tài chính77Thực hiện vốn đầu tư XDCB từ ngồn vốn TPCP năm 2010 đến 30/9/2010 01 File
01103536170/BC-STCBáo cáo12/10/2010Sở Tài chính85Thực hiện vốn đầu tư XDCB từ ngồn vốn TPCP năm 2009 đến 30/9/2010 01 File
01103537171/BC-STCBáo cáo12/10/2010Sở Tài chính95Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 9 năm 2010 01 File
01103538172/STC-NSNNBáo cáo12/10/2010Sở Tài chính96Thực hiện vốn chương trình MTQG, vốn mục tiêu NS tỉnh năm 201001 File
01103539173/TCDNBáo cáo06/10/2010Sở Tài chính97V/v nộp tiền thu từ cổ phần hóa tại doanh nghiệp01 File
01103540174/STC-QLGBáo cáo13/10/2010Sở Tài chính99V/v quy định mức hỗ trợ theo khung chính sách bồi thường GPMB dự án cải tạo, nâng cấp QL 39 trên địa bàn tỉnh01 File
01103541175/BC-STCBáo cáo13/10/2010Sở Tài chính100V/v xem xét việc thu tiền sử dụng đất tại khu đô thị tổ 34 phường Trần Lãm của công ty cổ phần phát triển đầu tư Hà Nội01 File
01103542176/BC-STCBáo cáo15/10/2010Sở Tài chính102Tổng kết xây dựng và phát triển KCN của tỉnh01 File
01103543178/STC-ĐTBáo cáo20/10/2010Sở Tài chính106Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đầu tư xây dựng công trình hạ tầng nuôi trồng thủy sản xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ 01 File
01103544179/STC-TCĐTBáo cáo20/10/2010Sở Tài chính107Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đầu tư xây dựng cải tạo và nâng cấp Trường cao đăng y tế01 File
01103545180/BC-STCBáo cáo20/10/2010Sở Tài chính108V/v triển khai Thông tư 122/2010/TT-BTC01 File
01103546181/STC-TCĐTBáo cáo20/10/2010Sở Tài chính109Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thành lập và đầu tư xây dựng kinh doanh CSHT KCN Nguyễn Đức Cảnh01 File
01103547182/BC-STCBáo cáo25/10/2010Sở Tài chính110Kết quả thẩm định phương án, dự toán hỗ trợ 100% giá trị tài sản trên đất không hợp pháp để GPMB phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần 3201 File
01103548183/BC-STCBáo cáo25/10/2010Sở Tài chính111Kết quả thẩm định phương án, dự toán hỗ trợ 100% giá trị tài sản trên đất không hợp pháp để GPMB phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần 3301 File
01103549184/BC-STCBáo cáo25/10/2010Sở Tài chính112Kết quả thẩm định phương án, dự toán hỗ trợ 100% giá trị tài sản trên đất không hợp pháp để GPMB phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 thuộc xã Đông Mỹ lần 401 File
01103550185/BC-STCBáo cáo25/10/2010Sở Tài chính113Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá 10 năm 2010 01 File
01103551186/BC-STCBáo cáo25/10/2010Sở Tài chính116V/v đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ hộ nghèo khi bị thu hồi đất để xây dựng KCN Gia Lễ01 File
01103552187/STC-TCHCSNBáo cáo29/10/2010Sở Tài chính117V/v xác định kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảng giá đất năm 201101 File
01103553188/BC-STCBáo cáo29/10/2010Sở Tài chính119V/v dự kiến phương án hỗ trợ bằng tiền do không có đất để làm mặt bằng SXKD dịch vụ hoặc đất ở cho các hộ dân xã Đông Dương bị thu hồi đất xây dựng KCN Gia Lễ01 File
01103554189/STC-TCDNBáo cáo27/10/2010Sở Tài chính120V/v xác định và bổ sung vốn điều lệ cho Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước01 File
01103555190/STC-TCDNBáo cáo01/11/2010Sở Tài chính123Tình hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh01 File
01103556191/STC-TCĐTBáo cáo03/11/2010Sở Tài chính124Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành tu bổ tôn tạo di tích Đình An Cổ xã Thụy An huyện Thái Thụy 01 File
01103557192/STC-NSNNBáo cáo03/11/2010Sở Tài chính125Nhu cầu và nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung năm 201001 File
01103558193/BC-STCBáo cáo01/11/2010Sở Tài chính127Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2010 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 201101 File
01103559196/BC-STCBáo cáo08/11/2010Sở Tài chính134Kết quả thẩm định phương án, dự án bồi thường, hỗ trợ về đất GPMB phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần 2801 File
01103560197/BC-STCBáo cáo08/11/2010Sở Tài chính135Kết quả thẩm định phương án, dự án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 huyện Vũ Thư lần 1001 File
01103561198/BC-STCBáo cáo10/11/2010Sở Tài chính136Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 10 năm 2010 01 File
01103562199/BC-STCBáo cáo10/11/2010Sở Tài chính137Thực hiện vốn đầu tư XDCB từ ngồn vốn TPCP năm 2010 đến 31/10/2010 01 File
01103563200/BC-STCBáo cáo10/11/2010Sở Tài chính145Thực hiện vốn đầu tư XDCB từ ngồn vốn TPCP năm 2009 đến 31/10/2010 01 File
01103564201/BC-STCBáo cáo10/11/2010Sở Tài chính155Kết quả thẩm định phương án hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hường kinh doanh dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 thuộc xã Đông Mỹ01 File
01103565202/STC-TCĐTBáo cáo11/11/2010Sở Tài chính156Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thành lập và đầu tư xây dựng kinh doanh CSHT KCN Nguyễn Đức Cảnh01 File
01103566203/STC-BCBáo cáo08/11/2010Sở Tài chính157Kết quả thực hiện kế hoạch cải tạo hành chính năm 201001 File
01103567204/STC-QLGBáo cáo12/11/2010Sở Tài chính169V/v thẩm định phương án BT, HT01 File
01103568205/STC-QLGBáo cáo12/11/2010Sở Tài chính170V/v thẩm định bảng giá đất năm 201101 File
01103569206/BC-STCBáo cáo12/11/2010Sở Tài chính171Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường công trình đường điện 400V và đèn chiếu sáng, thị trấn Đông Hưng - GPMB dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng - lần 3401 File
01103570207/BC-STCBáo cáo12/11/2010Sở Tài chính172V/v thành lập Đoàn kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý giá01 File
01103571208/BC-STCBáo cáo15/11/2010Sở Tài chính173V/v thực hiện văn bản số 2683/UBND-TM ngày 08/11/2010 của UBND tỉnh về đơn giá thu tiền SDĐ của công ty HDI và việc ghi thu chi tiền SDĐ01 File
01103572209/STC-BVSTBPNBáo cáo15/11/2010Sở Tài chính174Tình hình thực hiện Chiến lược Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đăng giới giai đoạn 2011-201501 File
01103573210/STC-NSNNBáo cáo12/11/2010Sở Tài chính177Đánh giá thực hiện quyết định 548/QĐ-TTg01 File
01103574211/STC-BCBáo cáo16/11/2010Sở Tài chính180Tổng kết đánh giá thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông01 File
01103575212/STC-VPBáo cáo18/11/2010Sở Tài chính185V/v thống kê công chức viên chức văn thư, lưu trữ 01 File
01103576213/BC-STCBáo cáo18/11/2010Sở Tài chính188V/v hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng01 File
01103577214/BC-STCBáo cáo24/11/2010Sở Tài chính189V/v đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ hộ nghèo khi bị thu hồi đất để xây dựng KCN Gia Lễ 01 File
01103578215/BC-STCBáo cáo24/11/2010Sở Tài chính190Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá 11 năm 2010 01 File
01103579217/BC-STCBáo cáo29/11/2010Sở Tài chính193Công tác bảo vệ bí mặt nhà nước năm 201001 File
01103580219/BC-STCBáo cáo02/12/2010Sở Tài chính197V/v thu tiền sử dụng đất của công ty cổ phần phát triển đầu tư Hà Nội tại Khu đô thị tổ 34, phường Trần Lãm01 File
01103581218/CV-STCBáo cáo02/12/2010Sở Tài chính198Tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất01 File
01103582220/BC-STCBáo cáo06/12/2010Sở Tài chính199Kết quả thẩm định bổ sung phương án, dự toán dịch chuyển đường điện đoạn qua khu TĐC thôn Đông An xã Tự Tân GPMB thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lô 10 huyện Vũ Thư 01 File
01103583221/BC-STCBáo cáo09/12/2010Sở Tài chính200Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 11 năm 2010 01 File
01103584222/BC-STCBáo cáo09/12/2010Sở Tài chính201Thực hiện vốn đầu tư XDCB từ ngồn vốn TPCP năm 2010 đến 31/11/2010 01 File
01103585223/BC-STCBáo cáo09/12/2010Sở Tài chính209Thực hiện vốn đầu tư XDCB từ ngồn vốn TPCP năm 2009 đến 31/11/2010 01 File
01103586224/STC-TCĐTBáo cáo09/12/2010Sở Tài chính219Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành xây dựng công trình hạ tầng giao thông cụm công nghiệp Thụy Hà huyện Thái Thụy 01 File
01103587224/BC-STCBáo cáo14/12/2010Sở Tài chính220Kết quả thẩm định bổ sung phương án hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng kinh doanh dự án cải tạo, nâng cấp QLộ 39/2 địa phận xã Đông Mỹ01 File
01103588225/BC-STCBáo cáo13/12/2010Sở Tài chính221Kết quả thẩm định phương án, dự án bồi thường, hỗ trợ về đất GPMB phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần 2801 File
01103589226/BC-STCBáo cáo16/12/2010Sở Tài chính222Kết quả kiểm tra giá (theo NQ 18/NQ-CP)01 File
01103590227/STC-VPBáo cáo14/12/2010Sở Tài chính225Số liệu công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước01 File
01103591228/BC-STCBáo cáo14/12/2010Sở Tài chính228Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham những năm 201001 File
01103592229/BC-STCBáo cáo14/12/2010Sở Tài chính239Thực hiện công văn 2878/UBND-NN ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh01 File
01103593230/STC-TCĐTBáo cáo20/12/2010Sở Tài chính241Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thành Nhà học 3 tầng trường mầm non Hoa Hồng01 File
01103594233/BC-STCBáo cáo20/12/2010Sở Tài chính242Đề nghị thu hồi kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo, nâng cấp đường 39/2 huyện Đông Hưng 01 File
01103595234/BC-STCBáo cáo21/12/2010Sở Tài chính243Kết quả thẩm định phương án hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng kinh doanh dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần 3501 File
01103596235/STC-TCĐTBáo cáo27/12/2010Sở Tài chính244Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đầu tư xây dựng và cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh01 File
01103597236/STC-TCĐTBáo cáo27/12/2010Sở Tài chính245Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành xây dựng nâng cấp bệnh viện phụ sản tỉnh01 File
01103598237/BC-STCBáo cáo28/12/2010Sở Tài chính246Kết quả thẩm định phương án, dự toán bổ sung, hỗ trợ GPMB dự án khu neo đậu tàu thuyền trú bão tại cửa sông Trà Lý thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy 01 File
01103599238/BC-STCBáo cáo27/12/2010Sở Tài chính247Kết quả thẩm định phương án hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng kinh doanh, và ổn định đời sống dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39/2 huyện Đông Hưng lần 3601 File
011035100239/BC-STCBáo cáo31/12/2010Sở Tài chính248Kết quả thẩm định phương án, dự toán bổ sung, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 huyện Vũ Thư đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ huyện lần 1101 File
12
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024