DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 06    Hồ sơ số: 22
Tiêu đề:Tập báo cáo năm 2007 của Sở Tài Chính Thái Bình
Thời gian BĐ:
08/01/2007 Thời gian Kết thúc: 31/12/2007
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0106220101/STC-BCBáo cáo08/01/2007Sở Tài Chính1Tình hình thực hiện khối lượng và cấp phát vốn quý IV năm 2006 đề án nâng cấp một số trung tâm y tế huyện01 File
0106220202/STC-BCBáo cáo09/01/2007Sở Tài Chính2Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện , thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 12 năm 200601 File
0106220303/BC-TĐBáo cáo11/01/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC3Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án: Xử lý cấp bách công trình đê điều năm 2005 tại xã An Khê huyện Quỳnh Phụ - Lần 201 File
0106220404/BC-TĐBáo cáo11/01/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC4Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án: Tu bổ đê diều thường xuyên năm 2006 - Huyện Hưng Hà01 File
0106220505/ BC- HĐTĐBáo cáo11/01/2007Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB5Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án: Xử lý cấp bách đê diều năm 2005 thuộc xã Thụy Liên, Thụy Hà huyện Thái Thụy01 File
0106220606/ BC- HĐTĐBáo cáo11/01/2007Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB6Kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án tu bổ đê diều thường xuyên năm 2006 thuộc xã Thụy Liên xã Thái Thụy01 File
0106220707/ BC- HĐTĐBáo cáo11/01/2007Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB7Kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án tu bổ đê diều thường xuyên năm 2006 thuộc xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoàng Huyện Quỳnh Phụ01 File
0106220808/ BC- HĐTĐBáo cáo11/01/2007Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB8Kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án: Xử lý cấp bách đê diều năm 2005 thuộc xã Thái Thọ, Thụy Hưng, Thụy Việt huyện Thái Thụy01 File
0106220909/BC-TĐBáo cáo12/01/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC9Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án:Công trình tu bổ đê điều thường xuyên năm 2006. Hạng mục: Hoàn thiện mặt cắt đê 5 từ K0 + 700 đến cống Tân Lập ( Lần 2)01 File
0106221010/BC-TĐBáo cáo12/01/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC10Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án:Công trình tu bổ đê điều thường xuyên năm 2006. Hạng mục: Hoàn thiện mặt cắt đê 6 K14+500 - K15 +500. Địa điểm xã Đông Trà & Đông Quý huyện Tiền Hải - Lần 101 File
0106221111/BC-TĐ Báo cáo16/01/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC11Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án: Khoan thăm dò- thẩm lượng dầu khí . Địa điểm : Xã Tây Tiến Huyện Tiền Hải01 File
0106221212/BC-HĐTĐBáo cáo17/01/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC12Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường GPMB. Dự án: Xây dựng nhà thi đấu đa năng - khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Bình ( giai đoạn 1)01 File
0106221313/BC-STCBáo cáo15/01/2007Sở Tài Chính13Tình hình thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP01 File
0106221414/BC-HĐTĐBáo cáo17/01/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC16Một số vướng mắc trong thẩm đinh BTGPMB01 File
0106221515/BC-STCBáo cáo18/01/2007Sở Tài Chính17Tình hình thực hiện Nghị định số 197/2004- CP số 198/2004/ NĐ-CP, số 142/2005/ NĐ-CP của Chính phủ và quyết định số 216/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính Phủ ( lần 2)01 File
0106221616/BC-HĐTĐBáo cáo22/01/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC18Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường hỗ trộ di chuyển mộ phục vụ công tác GPMB dự án qui hoạch mở rộng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh01 File
0106221717/BC-HĐTĐBáo cáo22/01/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC19Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường GPMB. Dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở Công an Tỉnh Thái Bình01 File
0106221819/BC-STCBáo cáo25/01/2007Sở Tài Chính20Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 01 năm 2007 của tỉnh Thái Bình01 File
0106221920/BC-HĐTĐBáo cáo29/01/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC24Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường GPMB. Dự án xây dựng trụ sở Công an phường Kỳ Bá Thành phố tỉnh Thái Bình01 File
0106222021/BC-TĐBáo cáo25/01/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC25Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án: Nạo vét sông Cự Lâm huyện Vũ Thư - giai đoạn II01 File
0106222122/BC-HĐTĐBáo cáo29/01/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC26Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường GPMB. Dự án xây dựng đường Phạm Thế Hiển, Phường Quang Trung Thành Phố Thái Bình01 File
0106222223/BC-HĐTĐBáo cáo29/01/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC27Kết quả thẩm định bổ xung phương án dự toán bồi thường GPMB dự án qui hoạch chi tiết khu vực tổ 3 phường Tiền Phong thành phố Thái Bình để sử dụng vào việc dự trữ mở rộng nhà máy xử lý rác thải và cụm công nghiệp Phong Phú.01 File
0106222324/BC-HĐTĐBáo cáo05/02/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC28Kết quả thẩm định bổ xung phương án dự toán bồi thường GPMB dự án Mở rộng khu công nghiệp Phúc Khánh giao đất cho công ty Đài Tín01 File
0106222425/BC-STCBáo cáo05/02/2007Sở Tài Chính29Kết quả triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết 02/NQ-TU ngày 20/7/2006 của BCH Đảng bộ Tỉnh01 File
0106222526/BC-HĐTĐBáo cáo07/02/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC31Kết quả thẩm định bổ xung phương án dự toán bồi thường GPMB dự án KÈ và đường bờ nam sông Kiên Giang, Thành phố Thái Bình01 File
0106222627/BC-HĐBáo cáo09/02/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC32Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cải tạo và nâng cấp đường 39B từ KM4 +100 - KM15+197 (Lần 8)01 File
0106222728/BC-STCBáo cáo12/02/2007Sở Tài Chính33Thẩm định phương án hỗ trợ thiệt hại cùng ảnh hưởng khu xây dựng CSHT khu du lịch Đồng Châu01 File
0106222829/BC-STCBáo cáo27/02/2007Sở Tài Chính34Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 02 năm 2007 của tỉnh Thái Bình01 File
0106222930/BC-HĐTĐBáo cáo01/03/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC37Kết quả thẩm định bổ xung phương án dự toán bồi thường GPMB dự án Xây dựng đường Phạm Thế Hiển, phường Quang Trung Thành Phố Thái Bình01 File
0106223031/BC-HĐTĐBáo cáo07/03/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC38Kết quả thẩm định phương án tái định cư GPMB dự án Xây dựng đường Phạm Thế Hiển, phường Quang Trung Thành Phố Thái Bình01 File
0106223132/BC-HĐTĐBáo cáo07/03/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC39Kết quả thẩm định bổ xung phương án dự toán bồi thường GPMB dự án Xây dựng đường Trần Nhân Tông, phường Đề Thám Thành phố Thái Bình ( GDD1)01 File
0106223233/BC-HĐTĐBáo cáo07/03/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC40Kết quả thẩm định bổ sung phương án dự toán bồi thường GPMB dự án Xây dựng trụ sở công an phường Kỳ Bá Thành Phố tỉnh Thái Bình01 File
0106223334/BC-STCBáo cáo09/08/2007Sở Tài Chính41Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện , thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 02 năm 200701 File
0106223435/BC-TĐBáo cáo12/03/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC42Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án: giao đất cho Công an tỉnh mở rộng khu điều điều dưỡng và huấn luyện tập trung. Địa điểm xã Đông Minh huyện Tiền Hải.01 File
0106223536/BC-TĐBáo cáo12/03/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC43Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án: Nâng cấp đê biển số 5 từ K23+900- K24 +400. Địa điểm: Xã Nam Cường huyện Tiền Hải01 File
0106223637/BC-TĐBáo cáo13/03/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC44Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án: Xây dựng trụ sở công an huyện Vũ Thư - Lần 201 File
0106223738/BC-STCBáo cáo13/03/2007Sở Tài Chính45Tình hình thực hiện giá các loại đất năm 200701 File
0106223840/BC-STCBáo cáo29/03/2007Sở Tài Chính46Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 3 năm 2007 của Tỉnh Thái Bình01 File
0106223941/BC-STCBáo cáo28/03/2007Sở Tài Chính49Khảo sát chi phí và giá thành sản xuất lúa đông xuân 200601 File
0106224042/BC-STCBáo cáo05/04/2007Sở Tài Chính51V/v tổ chức đấu giá 4 lô đất khu tập thể thuộc nhà máy xe tơ 301 File
0106224143/BC-HĐBáo cáo05/04/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC52Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án: Cải tạo và nâng cấp đường 39B KM4+100-Km15+197 ( lần 9+10)01 File
0106224244/BC-HĐTĐBáo cáo06/04/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC53Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường GPMB. Dự án: Xây dựng cụm công nghiệp Phong Phú ( GĐ2)01 File
0106224345/BC-HĐTĐBáo cáo09/04/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC54Kết quả thẩm định phương án tái định cư GPMB dự án Xây dựng đường Phạm Thế Hiển, phường Quang Trung Thành Phố Thái Bình01 File
0106224446/BC-HĐTĐBáo cáo11/04/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC55Kết quả thẩm định bổ sung phương án dự toán bồi thường GPMB dự án Xây dựng đường Đồng Lôi, Phường Kỳ Bá Thành Phố Thái Bình01 File
0106224547/BC-HĐTĐBáo cáo12/04/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC56Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường GPMB dự án Xây dựng đường Trần Nhân Tông , Phường Đề Thám Thành phố Thái Bình( Gdd2)01 File
0106224648/BC-STCBáo cáo12/04/2007Sở Tài Chính57Tình hình thực hiện công tác Quí I và nhiệm vụ Quí II năm 200701 File
0106224749/BC-STCBáo cáo19/04/2007Sở Tài Chính60Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện , thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 3 năm 200701 File
0106224850/STC-QLGBáo cáo24/04/2007Sở Tài Chính61V/v trả lời đơn của 2 hộ nhà máy xe tơ 301 File
0106224951/BC-HĐBáo cáo24/04/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC62Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án : Cải tạo và nâng cấp đường 39B địa phận huyện Kiến Xương - Lần 701 File
0106225052/BC-HĐBáo cáo24/04/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC63Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án mở rộng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại xã Tân Bình huyện Vũ Thư01 File
0106225153/BC-HĐBáo cáo24/04/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC64Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án : Cải tạo và nâng cấp đường 39B địa phận Thành phố Thái Bình01 File
0106225255/STC-BCBáo cáo23/04/2007Sở Tài Chính65V/v quản lý điều hành dự toán ngân sách Quý I năm 200701 File
0106225354/BC-STCBáo cáo25/04/2007Sở Tài Chính70Tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLB-BTC-BXD01 File
0106225457/BC-HĐTĐBáo cáo03/05/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC72Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường GPMB dự án qui hoạch mở rộng trường dạy nghề 19 Bộ Quốc Phòng tại phường Trần Lãm Thành Phố Thái Bình01 File
0106225558/STC-BCBáo cáo03/05/2007Sở Tài Chính73Báo cáo tình hình đảm bảo vốn thực hiện , thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 4 năm 200701 File
0106225659/BC-HĐTĐBáo cáo11/05/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC74Kết quả thẩm định bồi thường GPMB cho công ty Hoàng Lâm thuê dất xây dựng cửa hàng dịch vụ xăng dầu khu CN Tiền Hải, xã Đông Lâm huyện Tiền Hải01 File
0106225760/BC-HĐTĐBáo cáo14/05/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC75Kết quả thẩm định bồi thường hỗ trợ GPMB giao đất cho Trung đoàn 8 xây dựng trạm trung chuyển nước sạch xã Đông Lâm huyện Tiền Hải01 File
0106225861/BC-HĐTĐBáo cáo15/05/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC76Kết quả thẩm định bổ xung cho các hộ có diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng do xây dựng khu công nghiệp không canh tác được năm 200301 File
0106225962/BC-HĐTĐBáo cáo15/05/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC77Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường,hỗ trợ di chuyển mộ dự án Mở rộng khu công nghiệp Phúc Khánh giao đất cho công ty Đài Tín01 File
0106226063/BC-HĐTĐBáo cáo16/05/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC78Kết quả thẩm định phương án bồi thường,hỗ trợ ( bổ sung lần 2) dự án cứng hóa mặt đê Pam từ K33+775 đến K35 +525 xã Đông Minh Huyện Tiền Hải01 File
0106226164/BC-HĐBáo cáo17/05/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC79Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Xây dựng khu công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp Sông Trà. Địa điểm: Xã Tân Bình huyện Vũ Thư - Đợt 101 File
0106226265/BC-HĐBáo cáo17/05/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC80V/v hỗ trợ ngừng sản xuất để thực hiện GPMB. Dự án: Xây dựng khu công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp Sông Trà. Địa điểm: Xã Tân Bình huyện Vũ Thư01 File
0106226366/BC-HĐTĐBáo cáo18/05/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC81Kết quả thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ GPMB cho Công ty SXKD sứ Hảo Cảnh thuê đất xây dựng nhà máy gạch ốp lát KCN Tiền Hải, xã Đông Lâm Huyện Tiền Hải.01 File
0106226467/BC-STCBáo cáo25/05/2007Sở Tài Chính82V/v xây dựng , quản lý và khai thác tủ sách pháp luật01 File
0106226568/BC-HĐĐGBáo cáo28/05/2007Hội đồng đấu giá QSD đất83V/v thu tiền sử dụng đất : Phạm Thanh Tân01 File
0106226668/BC-STCBáo cáo26/05/2007Sở Tài Chính84Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 5 năm 2007 của Tỉnh Thái Bình01 File
0106226770/BC-HĐBáo cáo01/06/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC87Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án : Tôn tạo khu di tích lịch sử Nhà Trần - xã Liên Hiệp huyện Hưng Hà01 File
0106226871/BC-HĐBáo cáo01/06/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC88Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án : Xây dựng cống Tân Đệ huyện Vũ Thư. Hạng mục : Xây dựng khu tái định cư xã Tân Lập01 File
0106226972/BC-HĐBáo cáo07/06/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC89Kết quả thẩm định phương án hỗ trợ dịch chuyển đường điện GPMB . Dự án: Cải tạo và nâng cấp đường 39B đoạn cầu Kìm - thị trấn Thanh Nê ( Lần 11)01 File
0106227073/BC-HĐTĐBáo cáo08/06/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC90Kết quả thẩm định bổ xung phương án dự toán bồi thường GPMB dự án xây dựng đường Trần Nhân Tông, phường Đề Thám Thành Phố Thái Bình ( GĐ 1)01 File
0106227174/BC-HĐTĐBáo cáo08/06/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC91Kết quả thẩm định bổ xung hỗ trợ GPMB cho hộ bà Trần Thị Oanh thuộc dự án xây dựng khu công nghiệp Phúc Khánh01 File
0106227275/BC-STCBáo cáo08/06/2007Sở Tài Chính92Tình hình đảm bảo vốn thực hiện, thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 5 năm 200701 File
0106227376/BC-STCBáo cáo13/06/2007Sở Tài Chính93kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính01 File
0106227477/BC-HĐBáo cáo18/06/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC95Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án :Xây dựng KCN Gia Lễ - huyện Đông Hưng01 File
0106227578/BC-HĐTĐBáo cáo20/06/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC96Kết quả thẩm định bồi thường hỗ trợ GPMB cho Công ty Minh Thanh thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất hàng cơ khí, sữa chữa bảo dưỡng các loại máy CN,NN xã Tây Lương huyện Tiền Hải01 File
0106227679/BC-HĐTĐBáo cáo20/06/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC97Kết quả thẩm định bồi thường hỗ trợ GPMB cho Công ty Ngọc Thêu thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất giấy cuộn xuất khẩu cụm công nghiệp Trà Lý xã Tây Lương huyện Tiền Hải01 File
0106227780/BC-HĐBáo cáo21/06/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC98Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án : Xây dựng cống Tân Đệ huyện Vũ Thư. Hạng mục: Xây dựng khu tái định cư xã Bách Thuận01 File
0106227881/BC-HĐBáo cáo21/06/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC99Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB làm thủ tục cho Công ty TNHH thương mại Kỳ Hoa thuê đất thực hiện dự án xây dựng Nhà máy may tại KCN khí mỏ Tiền Hải01 File
0106227982/BC-HĐBáo cáo25/06/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC100Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án: Xây dựng trạm biến áp và đường dây 110KV Thái Bình- Kiến Xương. Phần đi qua địa phận xã Vũ Đông huyện Kiến Xương01 File
0106228083/BC-STCBáo cáo26/06/2007Sở Tài Chính101V/v xử lý tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi của Công ty nấm xuất khẩu Thanh Bình01 File
0106228184/BC-HĐTĐ Báo cáo26/06/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC102Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường GPMB dự án : Xây dựng trạm biến áp và đường dây 110KV Kiến Xương - Thái Bình01 File
0106228285/BC-STCBáo cáo26/06/2007Sở Tài Chính104V/v đơn giá thuê đất cho công ty cổ phần hữu hạn phát triển KCN Đài Tín01 File
0106228386/BC-TCTBáo cáo27/06/2007Tổ công tác giải quyết thủ tục bàn giao cảng Diêm Điền105Tiến độ bàn giao cảng Diêm Điền01 File
0106228488/BC-HĐBáo cáo02/07/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC106Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án : Xây dựng Cụm công nghiệp Vũ Quý, huyện Kiến Xương01 File
0106228589/BC-HĐBáo cáo03/07/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC107Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án nâng cấp đường Vô Hối - Diêm Điền huyện Thái Thụy ( bổ sung)01 File
0106228690/BC-HĐBáo cáo10/07/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC108Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án : Xây dựng cầu Cổ Am - xã Vũ Ninh huyện Kiến Xương01 File
0106228791/BC-HĐĐGBáo cáo10/07/2007Hội đồng đấu giá QSD đất109Việc thu tiền sử dụng đất lô đất 416,7 m2 thuộc Liên đoàn lao động tỉnh01 File
0106228892/BC-STCBáo cáo09/07/2007Sở Tài Chính110Tình hình đảm bảo vốn thực hiện , thanh toán vốn đầu tư XDCB tháng 6 năm 200701 File
0106228993/BC-STCBáo cáo12/07/2007Sở Tài Chính113Kết quả chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại DN về Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Tỉnh Thái Bình01 File
0106229094/BC-HĐTĐBáo cáo18/07/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC114Kết quả thẩm định bồi thường GPMB khu tái định cư xã Đồng Tiến huyện Quỳnh Phụ thuộc tiểu dự án nâng cấp cống Trà Linh 101 File
0106229195/BC-HĐBáo cáo20/07/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC115Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án : Xây dựng cống Tân Đệ huyện Vũ Thư ( Lần 1)01 File
0106229296/BC-HĐBáo cáo20/07/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC116Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB làm thủ tục cho Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng & PTNT thuê đất thực hiện dự án xây dựng Nhà máy gạch TUYNEL. Địa điểm : Xã Vũ Bình huyện Kiến Xương01 File
0106229398/BC-HĐBáo cáo25/07/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC117Kết quả thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trọ GPMB khi thu hồi đất cho Công ty TNHH gốm sứ Thành Đô thuê đất thực hiện dự án01 File
0106229499/BC-HĐTĐBáo cáo26/07/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC118Kết quả thẩm định phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ di chuyển mộ (Đợt 2) dự án Mở rộng KCN Phúc Khánh giao đất cho công ty Đài Tín01 File
01062295100/BC-HĐTĐBáo cáo26/07/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC119Kết quả thẩm định bổ sung phương án dự toán bồi thường GPMB dự án xây dựng nhà thi đấu đa năng - khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Bình ( GDD1, thuộc xã Hoàng Diệu)01 File
01062296101/BC-STCBáo cáo10/07/2007Sở Tài Chính120Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 200701 File
01062297102/BC-HĐTĐBáo cáo30/07/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC127Kết quả thẩm định bổ xung chuyển đổi nghề cho lao động thuộc các hộ có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi thuộc phường Tiền Phong01 File
01062298103/BC-HĐBáo cáo01/08/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC128Kết quả thẩm định phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án : Xây dựng thao trường tập luyện bắn đan thật Công an tỉnh Thái Bình. Địa điểm : Xã Đông Phong huyện Đông Hưng.01 File
01062299104/BC-HĐTĐBáo cáo30/07/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC129Kết quả thẩm định dự toán hạng mục dịch chuyển tuyến cáp treo đoạn Đập Neo 1 xã Đồng Tiến huyện Quỳnh Phụ thuộc tiểu dự án nâng cấp cống Trà Linh 101 File
010622100105/BC-HĐTĐBáo cáo02/07/2007Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ & TĐC130Kết quả thẩm định bồi thường, hỗ trợ GPMB xây dựng đập Neo 1 và đập Thượng Phúc 3 thuộc xã Đồng Tiến, An Mỹ, An Ấp huyện Quỳnh Phụ thuộc dự án sửa chữa nâng cấp cống Trà Linh 101 File
123
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024