DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 06    Hồ sơ số: 23
Tiêu đề:Tập Quyết định năm 2007 của Sở Tài chính Thái Bình
Thời gian BĐ:
05/01/2007 Thời gian Kết thúc: 31/12/2007
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0106230101/QĐ-STCQuyết Định05/01/2007Sở Tài Chính1V/v khen thưởng thi đua năm 200601 File
0106230202/QĐ-STCQuyết Định09/01/2007Sở Tài Chính5V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Ban quản lý dự án hạ tầng khu chăn nuôi tập trung thí điểm xã Thụy Ninh huyện Thái Thụy01 File
0106230303/QĐ-STCQuyết Định09/01/2007Sở Tài Chính6V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Ban quản lý chương trình thủy sản xã An Ninh huyện Quỳnh Phụ01 File
0106230404/QĐ-STCQuyết Định09/01/2007Sở Tài Chính7V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Ban quản lý phát triển nuôi trồng thủy sản Thái Hồng - Thái Thụy01 File
0106230505/QĐ-STC Quyết Định11/01/2007Sở Tài Chính8V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Ban quản lý xây dựng các hạng mục công trình đền bù dự án trạm bơm Hệ01 File
0106230606/QĐ-STCQuyết Định11/01/2007Sở Tài Chính9V/v thành lập Ban kiểm kê tài sản cố định trong cơ quan Sở Tài Chính01 File
0106230707/QĐ-STCQuyết Định15/01/2007Sở Tài Chính10V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng vùng Thủy sản xã Tân Lễ huyện Hưng Hà01 File
0106230808/QĐ-STCQuyết Định17/01/2007Sở Tài Chính11V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Ban quản lý dự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản xã Vũ Phúc01 File
0106230909/QĐ-STCQuyết Định17/01/2007Sở Tài Chính12V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ01 File
0106231010/QĐ-STCQuyết Định29/01/2007Sở Tài Chính13V/v thành lập Ban chỉ đạo biên tập và phát hành cuốn sách " 60 năm Tài chính Thái Bình (1945-2005)"01 File
0106231111/QĐ-STCQuyết Định29/01/2007Sở Tài Chính16V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình ( Khoa Nhi)01 File
0106231212/QĐ-STCQuyết Định29/01/2007Sở Tài Chính17V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Đồng Châu - Tiền Hải 01 File
0106231313/QĐ-STCQuyết Định29/01/2007Sở Tài Chính18V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Xây dựng đừng điện Trại cá Độc Lập huyện Hưng Hà01 File
0106231414/QĐ-STCQuyết Định29/01/2007Sở Tài Chính19V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Ban quản lý dự án hạ tầng khu chăn nuôi tập trung thí điểm xã Vũ Tiến huyện Vũ Thư01 File
0106231515/QĐ-STCQuyết Định17/01/2007Sở Tài Chính20Đơn giá thuê đất đối với doanh nghiệp tư nhân vận tải ô tô Mai Tuyên01 File
0106231616/QĐ-STCQuyết Định17/01/2007Sở Tài Chính21Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần dược vật tư y tế Khải Hà01 File
0106231717/QĐ-STCQuyết Định18/01/2007Sở Tài Chính22Đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú01 File
0106231818/QĐ-STCQuyết Định29/01/2007Sở Tài Chính23Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thái Thụy01 File
0106231919/QĐ-STCQuyết Định29/01/2007Sở Tài Chính24Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần giao thông Tiền Hải01 File
0106232020/QĐ-STCQuyết Định29/01/2007Sở Tài Chính25Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần Thủy tinh gốm sứ Tràng Tiền01 File
0106232121/QĐ-STCQuyết Định29/01/2007Sở Tài Chính26Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thái Thụy01 File
0106232222/QĐ-STCQuyết Định01/02/2007Sở Tài Chính27V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư :Trường THPT bán công Trần Hưng Đạo huyện Quỳnh Phụ 01 File
0106232323/QĐ-STCQuyết Định06/02/2007Sở Tài Chính28Đơn giá thuê đất đối với Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân chăn nuôi Ngọc Quyên01 File
0106232424/QĐ-STCQuyết Định06/02/2007Sở Tài Chính29V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư :Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Thái Bình ( Lập quy hoạch chi tiết mở rộng KCN Tiền Hải)01 File
0106232525/QĐ-STCQuyết Định06/02/2007Sở Tài Chính30V/v giao dự toán chi phí dự kiến vận hành " Quỹ quay vòng vốn cho cấp nước và vệ sinh hộ gia đình" của hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình01 File
0106232626/QĐ-STCQuyết Định06/02/2007Sở Tài Chính32Đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Hòa Tiến01 File
0106232727/QĐ-STCQuyết Định06/02/2007Sở Tài Chính33Đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Thanh Khê01 File
0106232828/QĐ-STCQuyết Định06/02/2007Sở Tài Chính34Đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ VINADA01 File
0106232929/QĐ-STCQuyết Định06/02/2007Sở Tài Chính35Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần dệt sợi DAMSAN01 File
0106233030/QĐ-STCQuyết Định12/02/2007Sở Tài Chính36V/v thành lập Hội đòng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ:" Thực trangjvaf giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngấn sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình"01 File
0106233131/QĐ-STCQuyết Định31/01/2007Sở Tài Chính37V/v phê duyệt thiết kế dự toán dự án tin học Sở Tài chính Thái Bình01 File
0106233232/QĐ- HDĐGQuyết Định31/01/2007Sở Tài Chính38V/v ban hành quy chế đấu giá QSD đất khu đất trụ sở cũ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình 01 File
0106233333/QĐ-STCQuyết Định01/03/2007Sở Tài Chính41V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Ban quản lý dự án Giao thông sở Giao thông Vận tải Thái Bình 01 File
0106233434/QĐ-STCQuyết Định14/03/2007Sở Tài Chính42V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư :Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Thụy 01 File
0106233535/QĐ-STCQuyết Định14/03/2007Sở Tài Chính44Đơn giá thuê đất đối với Công ty cơ khí thương bệnh binh Phú Xuân TNHH01 File
0106233638/QĐ-STCQuyết Định16/03/2007Sở Tài Chính45V/v thành lập tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu: gói thầu Mua sắm thiết bị máy tính, thiết bị mạng và thiết bị văn phòng Sở Tài Chính01 File
0106233739/QĐ-STCQuyết Định27/03/2007Sở Tài Chính46V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư :Ban quản lý dự án hạ tầng khu chăn nuôi tập trung thí điểm xã Vũ Thắng huyện Kiến Xương.01 File
0106233843/QĐ-STCQuyết Định29/03/2007Sở Tài Chính47V/v thanh tra tài chính : Trường THPT Tây Tiền Hải01 File
0106233944/QĐ-STCQuyết Định02/04/2007Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty xuất nhập khẩu Thái Bình49V/v thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Xuất nhập khẩu Thái Bình01 File
0106234045/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính51Đơn giá thuê đất đối với Xí nghiệp cơ khí Đoàn kết01 File
0106234146/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính52Đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Vĩnh Phát01 File
0106234247/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính53Đơn giá thuê đất đối với Công ty sản xuất kinh doanh tơ tằm Phúc Khánh01 File
0106234348/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính54Đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Hoàng Nguyên01 File
0106234449/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính55Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần Thái Bình Vàng01 File
0106234550/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính56Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần Thái Bình Vàng01 File
0106234651/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính57Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần phát hành sách Thái Bình ( Thị trấn Hưng Hà - Huyện Hưng Hà)01 File
0106234752/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính59Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần phát hành sách Thái Bình ( số 7 Lê Lợi - phường Lê Hồng Phong - Thành Phố Thái Bình)01 File
0106234853/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính60Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần phát hành sách Thái Bình ( số 15 Lê Lợi - phường Lê Hồng Phong - Thành Phố Thái Bình)01 File
0106234954/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính61Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần phát hành sách Thái Bình ( Thị Trấn Quỳnh Côi - Huyện Quỳnh Phụ)01 File
0106235055/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính62Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần phát hành sách Thái Bình ( Thị Trấn An Bài - Huyện Quỳnh Phụ)01 File
0106235156/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính63Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần phát hành sách Thái Bình ( Thị Trấn Thanh Lê - Huyện Kiến Xương)01 File
0106235257/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính64Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần phát hành sách Thái Bình ( Thị Trấn Vũ Thư - Huyện Vũ Thư)01 File
0106235358/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính65Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần phát hành sách Thái Bình ( Thị Trấn Diêm Điền- Huyện Thái Thụy)01 File
0106235459/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính66Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần phát hành sách Thái Bình ( Thị Trấn Đông Hưng - Huyện Đông Hưng)01 File
0106235560/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính67Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần phát hành sách Thái Bình ( Xã Vũ Quý- Huyện Kiến Xương)01 File
0106235661/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính68Đơn giá thuê đất đối với Công ty Cơ khí Quốc Hòa01 File
0106235762/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính69Đơn giá thuê đất đối với Công ty thương mại Phấn Nụ01 File
0106235863/QĐ-STCQuyết Định26/03/2007Sở Tài Chính70Đơn giá thuê đất đối với Trung tâm dạy nghề dân lập 27/7 huyện Kiến Xương 01 File
0106235964/QĐ-STCQuyết Định05/04/2007Sở Tài Chính71Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần VINAFRIT01 File
0106236065/QĐ-STCQuyết Định05/04/2007Sở Tài Chính72Đơn giá thuê đất đối với Xí nghiệp sản xuất bao đay Đại Thắng01 File
0106236166/QĐ-STCQuyết Định06/04/2007Sở Tài Chính73Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần cấp thoát nước Đông Hưng01 File
0106236267/QĐ-STCQuyết Định05/04/2007Sở Tài Chính74Đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH phát triển công nghiệp Phương Cường01 File
0106236368/QĐ-STCQuyết Định05/04/2007Sở Tài Chính75Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần Thực phẩm nông sản Thái Bình ( Cửa hàng thực phẩm nông sản Thành phố - Phường Lê Hồng Phong- Thành Phố Thái Bình)01 File
0106236469/QĐ-STCQuyết Định05/04/2007Sở Tài Chính76Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần Thực phẩm nông sản Thái Bình ( Phường Quang Trung - Thành Phố Thái Bình)01 File
0106236570/QĐ-STCQuyết Định05/04/2007Sở Tài Chính77Đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Vinh Tho01 File
0106236671/QĐ-STCQuyết Định11/04/2007Sở Tài Chính78V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Nhà thi đấu thể dục thể thao Đa năng Thái Bình01 File
0106236772/QĐ-STCQuyết Định19/04/2007Sở Tài Chính79V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm01 File
0106236873/QĐ-STCQuyết Định19/04/2007Sở Tài Chính80V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Ban quản lý dự án thủy lợi thủy sản huyện Vũ Thư (Kênh thoát nước... xã Phúc Thành huyện Vũ Thư)01 File
0106236974/QĐ-STCQuyết Định27/04/2007Sở Tài Chính81V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Bình01 File
0106237075/QĐ-STCQuyết Định03/05/2007Sở Tài Chính83Điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với một số tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình01 File
0106237176/QĐ-STCQuyết Định07/05/2007Sở Tài Chính84V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Thành Phố Thái Bình01 File
0106237277/QĐ-STCQuyết Định11/05/2007Sở Tài Chính85V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Ban quản lý dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn Thái Bình01 File
0106237378/QĐ-STCQuyết Định14/05/2007Sở Tài Chính86V/v ban hành quy chế làm việc của Sở Tài chính01 File
0106237479/QĐ-STCQuyết Định14/05/2007Sở Tài Chính93V/v ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công của Sở Tài Chính01 File
0106237580/QĐ-STCQuyết Định15/05/2007Sở Tài Chính99V/v thanh tra tài chính : UBND huyện Tiền Hải01 File
0106237681/QĐ-STCQuyết Định16/05/2007Sở Tài Chính100Đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Thành Lâm01 File
0106237782/QĐ-STC Quyết Định16/05/2007Sở Tài Chính101Đơn giá thuê đất đối với Công ty khai thác thủy lợi Bắc Thái Bình01 File
0106237883/QĐ-STCQuyết Định16/05/2007Sở Tài Chính102Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần Vạn Năng01 File
0106237984/QĐ-STCQuyết Định16/05/2007Sở Tài Chính103Đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH Trang Anh01 File
0106238085/QĐ-STCQuyết Định16/05/2007Sở Tài Chính104Đơn giá thuê đất đối với Chi nhánh Công ty cổ phần NICOTEX xí nghiệp Đông Thái01 File
0106238186/QĐ-STCQuyết Định16/05/2007Sở Tài Chính105Đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH 27/701 File
0106238287/QĐ-STCQuyết Định16/05/2007Sở Tài Chính106Đơn giá thuê đất đối với Doanh nghiệp tư nhân sản xuất giấy Hoàng Long01 File
0106238388/QĐ-STCQuyết Định16/05/2007Sở Tài Chính107Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình01 File
0106238489/QĐ-STCQuyết Định16/05/2007Sở Tài Chính108Đơn giá thuê đất đối với Doanh nghiệp tư nhân Minh Ngái01 File
0106238590/QĐ-STCQuyết Định08/06/2007Sở Tài Chính109Đơn giá thuê đất đối với Doanh nghiệp đồ gỗ Quang Lâm01 File
0106238691/QĐ-STCQuyết Định08/06/2007Sở Tài Chính110Đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần SXKD - XNK Lam Sơn Thái Bình01 File
0106238792/QĐ-STCQuyết Định08/06/2007Sở Tài Chính111V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Đường làng nghề xã Thụy Dân- Thái Thụy01 File
0106238893/QĐ-STC Quyết Định18/06/2007Sở Tài Chính112V/v nâng bậc lương cho cán bộ, công chức: Phạn Đức Thành01 File
0106238994/QĐ-STCQuyết Định18/06/2007Sở Tài Chính113V/v nâng bậc lương cho cán bộ, công chức: Phạm Xuân Hán01 File
0106239095/QĐ-STCQuyết Định18/06/2007Sở Tài Chính114V/v nâng bậc lương cho cán bộ, công chức: Quách Thị Oanh01 File
0106239196/QĐ-STCQuyết Định18/06/2007Sở Tài Chính115V/v nâng bậc lương cho cán bộ, công chức: Dương Thị Thúy Nga01 File
0106239297/QĐ-STCQuyết Định18/06/2007Sở Tài Chính116V/v nâng bậc lương cho cán bộ, công chức: Bùi Nguyên Bình01 File
0106239398/QĐ-STCQuyết Định18/06/2007Sở Tài Chính117V/v nâng bậc lương cho cán bộ, công chức: Mai Trung Kiên01 File
0106239499/QĐ-STCQuyết Định18/06/2007Sở Tài Chính118V/v nâng bậc lương cho cán bộ, công chức: Nguyễn Thị Hải Yến01 File
01062395100/QĐ-STCQuyết Định18/06/2007Sở Tài Chính119V/v nâng bậc lương cho cán bộ, công chức: Bùi Thị Hồng02 File
01062396101/QĐ-STCQuyết Định18/06/2007Sở Tài Chính120V/v nâng bậc lương cho cán bộ, công chức: Vũ Đình Uyến01 File
01062397102/QĐ-STCQuyết Định18/06/2007Sở Tài Chính121V/v nâng bậc lương cho cán bộ, công chức: Phạm Thị Châm01 File
01062398103/QĐ-STCQuyết Định18/06/2007Sở Tài Chính122V/v nâng bậc lương cho cán bộ, công chức: Đoàn Thị Thúy01 File
01062399104/QĐ-STCQuyết Định18/06/2007Sở Tài Chính123V/v nâng bậc lương cho cán bộ, công chức: Hoàng Thị Thúy01 File
010623100105/QĐ-STCQuyết Định18/06/2007Sở Tài Chính124Đơn giá thuê đất đối với Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây An01 File
123
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024