DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 03    Hồ sơ số: 09
Tiêu đề:Tập Báo cáo năm 2003 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình tập 2
Thời gian BĐ:
03/06/2003 Thời gian Kết thúc: 29/12/2003
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
01030901361/HĐ-TĐBáo cáo03/06/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB1Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để mở rộng trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội tỉnh TB01 File
01030902362 BC/TC-VGBáo cáo04/06/2003Sở Tài chính - Vật Giá2Giá tối thiểu mua muối biển01 File
01030903363 BC/TC-VGBáo cáo05/06/2003Sở Tài chính - Vật Giá3Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2003 của tỉnh01 File
01030904364/HĐ-TĐBáo cáo05/06/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB8Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án Cồn Vành - huyện Tiền Hải đợt 301 File
01030905367/HĐ-TĐBáo cáo05/06/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB9Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB khu quy hoạch xây dựng phân xưởng nghiền xi măng xanh thuộc Công ty Cổ phần xi măng TB01 File
01030906371 TCVG/ĐTBáo cáo05/06/2003Sở Tài chính - Vật Giá10Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2003 tháng 5 năm 2003 (2 tờ a3)01 File
01030907388 BC/TCVGBáo cáo16/06/2003Sở Tài chính - Vật Giá12Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/2002/CT-BTC ngày 06/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính01 File
01030908397/HĐ-TĐBáo cáo23/06/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB15Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB trạm kinh doanh nhiên liệu nằm trong chỉ giới xây dựng đường gom KCN Nguyễn Đức Cảnh 01 File
01030909401/BC-TCVGBáo cáo23/06/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB16Tình hình công tác tháng 6/200301 File
01030910403/HĐ-TĐBáo cáo24/06/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB20Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB trên đất thu hồi giao cho công ty TNHH Diệu Tuấn thuê xây dựng CSSX chất kết dính, bao bì công nghiệp tại xã Tây Sơn huyện Tiền Hải 01 File
01030911415 HUYỆN THÁI THỤY/TCVGBáo cáo26/06/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB21V/v thanh toán tài sản trưng mua, đền bù trong cải cách ruộng đất01 File
01030912416/HĐ-TĐBáo cáo30/06/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB22Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB trên đất thu hồi giao cho Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Đức thuê để xây dựng CSSX kinh doanh tại xã An Ninh huyện Tiền Hải 01 File
01030913441/HĐ-TĐBáo cáo02/07/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB23Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB trên đất thu hồi giao cho công ty TNHH Phú Hà Thái thuê xây dựng CSSX tại Tây Sơn huyện Tiền Hải 01 File
01030914458 BC/NSTBáo cáo09/07/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB24Kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Vốn chương trình mục tiêu Dự án cải tạo Sân vận động năm 2001-200201 File
01030915469 BC/TC-VGBáo cáo20/07/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB26Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 7 năm 2003 của tỉnh 01 File
01030916473/HĐ-TĐBáo cáo21/07/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB30Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để phục vụ thi công tuyến đường 217 huyện Quỳnh Phụ đợt 201 File
01030917474/HĐ-TĐBáo cáo21/07/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB31Kết quả thẩm định dự toán chuyển mộ GPMB để xây dựng đường nội bộ xã Phú Xuân thị xã TB01 File
01030918475/HĐ-TĐBáo cáo21/07/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB32Kết quả thẩm định dự toán di chuyển mộ GPMB để xây dựng nhà phục vụ học tập và hiệu bộ trường Tiểu học xã Phú Xuân thị xã TB01 File
01030919476/HĐ-TĐBáo cáo21/07/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB33Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để phục vụ thi công đường đê vùng để vận chuyển rác phường Tiền Phong01 File
01030920489/HĐ-TĐBáo cáo23/07/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB34Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB trong chỉ giới đất thu hồi để xây dựng Trụ sở UBND thị xã TB01 File
01030921494/BC-TCVGBáo cáo23/07/2003Sở Tài chính - Vật Giá35Tình hình công tác tháng 7/2003 01 File
01030922496 TCVG/TCDNBáo cáo23/07/2003Sở Tài chính - Vật Giá38Tình hình hoạt động SXKD của các DNNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm 200301 File
01030923499 TCVG/ĐTBáo cáo23/07/2003Sở Tài chính - Vật Giá41Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2003 tháng 6 năm 2003 (4 tờ a3) 01 File
01030924511/HĐ-TĐBáo cáo23/07/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB45Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB trên đất thu hồi giao cho Công ty Hải Ngọc thuê để xây dựng CSSX thủy tinh xã Tây Giang huyện Tiền Hải 01 File
01030925526/TT-TCVGBáo cáo06/08/2003Sở Tài chính - Vật Giá46V/v xét hỗ trợ các hộ có diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng do xây dựng KCN01 File
01030926527/HĐ-TĐBáo cáo07/08/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB47Kết quả thẩm định dự toán bồi thường 3 tẹc chứa nhiên liệu của XN dịch vụ dầu khí TB nằm trong chỉ giới xây dựng đường gom KCN Nguyễn Đức Cảnh01 File
01030927532/HĐ-TĐBáo cáo08/08/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB48Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB đường trục phường Tiền Phong01 File
01030928533/HĐ-TĐBáo cáo11/08/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB49Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để nâng cấp tuyến đường từ cầu Vô Hối đến Diêm Điền huyện Thái Thụy đợt 201 File
01030929534 TCVG/ĐTBáo cáo07/08/2003Sở Tài chính - Vật Giá50Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2003 tháng 6 năm 2003 (2 tờ a3) 01 File
01030930559 BC/TC-VGBáo cáo07/08/2003Sở Tài chính - Vật Giá52Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 8 năm 2003 của tỉnh 01 File
01030931573/BC-QLCSBáo cáo21/08/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB56Kết quả thẩm định dự toán dịch chuyển cột điện hạ thế và đường dây điện thoại GPMB để xây dựng đường vào Công ty XNK thực phẩm đường sô 6 KCN Nguyễn Đức Cảnh01 File
01030932584/BC-TCVGBáo cáo25/08/2003Sở Tài chính - Vật Giá57Tình hình công tác tháng 8/2003 01 File
01030933589/BC-QLCSBáo cáo29/08/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB61Kết quả thẩm định dự toán dịch chuyển đường dây điện thoại GPMB để nâng cấp tuyến đường từ cầu Vô Hối đi Diêm Điền huyện Thái Thụy 01 File
01030934590/HĐ-TĐBáo cáo29/08/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB62Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB trên đất thu hồi giao cho Công ty kinh doanh chế biến nguyên vật liệu và sản xuất sứ Tây Sơn huyện Tiền Hải 01 File
01030935591/HĐ-TĐBáo cáo01/09/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB63Kết quả thẩm định dự toán hỗ trợ chuyển đổi nghề các hộ thuộc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tiền Phong nằm trong chỉ giới GPMB để xây dựng trụ sở UBND thị xã TB01 File
01030936613/HĐ-TĐBáo cáo05/09/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB64Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB xây dựng đường đê vùng để vận chuyển rác - phường Tiền Phong đợt 201 File
01030937618 TCVG/ĐTBáo cáo08/09/2003Sở Tài chính - Vật Giá65Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2003 tháng 8 năm 2003 (2 tờ a3) 01 File
01030938624/BC-TCBáo cáo10/09/2003Sở Tài chính - Vật Giá67Kết quả thu thuế xuất, nhập khẩu 8 tháng năm 200301 File
01030939634/HĐ-TĐBáo cáo16/09/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB68Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để nâng cấp tuyến đường 223 huyện Vũ Thư 01 File
01030940635/HĐ-TĐBáo cáo17/09/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB69Kết quả thẩm định bổ sung phương án bồi thường thiệt hại GPMB thực hiện dự án Cồn Vành01 File
01030941651 BC/TC-VGBáo cáo23/09/2003Sở Tài chính - Vật Giá70Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 9 năm 2003 của tỉnh 01 File
01030942652 TC/TTrBáo cáo23/09/2003Sở Tài chính - Vật Giá74Tóm tắt kết quả thanh tra tài chính 9 tháng năm 200301 File
01030943658/HĐ-TĐBáo cáo24/09/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB76Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án xây dựng trường THPT Lương Thế Vinh 01 File
01030944659/HĐ-TĐBáo cáo25/09/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB77Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án mở rộng trường THPT Phụ Dực huyện Quỳnh Phụ giai đoạn 201 File
01030945672 BC/TCVGBáo cáo24/09/2003Sở Tài chính - Vật Giá78Tình hình hoạt động của DNNN trên địa bàn01 File
01030946673/HĐ-TĐBáo cáo30/09/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB79Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng khu tái định cư di chuyển các hộ dân thuộc dự án kè bờ Nam sông Kiên Giang01 File
01030947674/HĐ-TĐBáo cáo30/09/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB80Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để làm thủ tục giao đất cho Công ty TNHH thương mại Việt Đức xây dựng trạm nạp bình và trung chuyển GAS hóa lỏng LPG01 File
01030948677/HĐ-TĐBáo cáo30/09/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB81Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để làm thủ tục cho công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Mỹ Hải thuê đất đầu tư xây dựng khu du lịch vui chơi giải trí và giới thiệu sản phẩm công nghiệp01 File
01030949692/HĐ-TĐBáo cáo06/10/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB82Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB dự án mở rộng sản xuất của công ty Hợp Thành 01 File
01030950639/HĐ-TĐBáo cáo06/10/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB83Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB Lô A3 - KCN Nguyễn Đức Cảnh01 File
01030951696/BC-TCBáo cáo06/10/2003Sở Tài chính - Vật Giá84Kết quả thu thuế xuất nhập khẩu 9 tháng năm 200301 File
01030952700/HĐ-TĐBáo cáo13/10/2003Sở Tài chính - Vật Giá85Kết quả thẩm định mức hỗ trợ 1 vụ lúa cho các hộ dân thôn Nghĩa chính xã Phú xuân năm trong Lô D1 KCN Phúc Khánh01 File
01030953701/BC-TCVGBáo cáo13/10/2003Sở Tài chính - Vật Giá86Tiến độ và kết quả thực hiện cổ phần hóa, giao bán khoán cho thuê DNNN quý III/2003 (1 tờ a3)01 File
01030954405 BC/TC-VGBáo cáo13/10/2003Sở Tài chính - Vật Giá88Thực hiện giá trần thiết bị dạy học lớp 2, lớp 7 năm 2003-200401 File
01030955707 TCVG/ĐTBáo cáo13/10/2003Sở Tài chính - Vật Giá89Tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 9 tháng năm 2003 (2 tờ A3)01 File
01030956708 TCVG/ĐTBáo cáo08/10/2003Sở Tài chính - Vật Giá91Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2003 tháng 9 năm 2003 (4 tờ a3) 01 File
01030957713 BC/TCVGBáo cáo08/10/2003Sở Tài chính - Vật Giá95Tình hình tài chính doanh nghiệp ngoài quốc doanh01 File
01030958714/HĐ-TĐBáo cáo16/10/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB96Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để công ty FBS thực hiện dự án xây dựng Nhà máy chiết nạp GAS tại xã An Bài huyện Quỳnh Phụ 01 File
01030959715/HĐ-TĐBáo cáo17/10/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB97Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường từ cầu Vô Hối đến Diêm Điền huyện Thái Thụy 01 File
01030960716/HĐ-TĐBáo cáo17/10/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB98Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB công trình đào hố san ủi rác để trồng cây xanh và xây dựng KCN Phúc Khánh 01 File
01030961717/HĐ-TĐBáo cáo17/10/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB99Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB công trình tu bổ đê điều thường xuyên năm 2003 01 File
01030962735 BC/TC-VGBáo cáo23/10/2003Sở Tài chính - Vật Giá100Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2003 của tỉnh 01 File
01030963765/HĐ-TĐBáo cáo30/10/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB104Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện Cuộc sống tại xã Phú Xuân 01 File
01030964766/HĐ-TĐBáo cáo23/10/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB105Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB làm thủ tục cho công ty cổ phần Việt Thái thuê đất xây dựng CSSX tấm lợp kim loại và phụ kiện01 File
01030965768 /BC-TCVGBáo cáo25/10/2003Sở Tài chính - Vật Giá106Tình hình công tác tháng 10/200301 File
01030966769/TC-VGBáo cáo30/10/2003Sở Tài chính - Vật Giá109Xin cấp lại tiền sử dụng đất của xã An Ninh huyện Quỳnh Phụ 01 File
01030967770/HĐ-TĐBáo cáo03/11/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB111Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án đường vào Đền Trần xã Tiến Đức huyện Hưng Hà 01 File
01030968783 TC/DNBáo cáo05/11/2003Sở Tài chính - Vật Giá112Kết quả kiểm tra tiền sử dụng đất công ty cổ phần xây dựng thủy lợi01 File
01030969793/HĐ-TĐBáo cáo05/11/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB114Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường 222 huyện Kiến Xương 01 File
01030970794/BC-QLCSBáo cáo07/11/2003Sở Tài chính - Vật Giá115Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để nâng cấp tuyến đường 223 huyện Vũ Thư 01 File
01030971810/BC-TCVGBáo cáo10/11/2003Sở Tài chính - Vật Giá116Về công tác Tài chính tham gia quản lý và sử dụng đất đai từ năm 2000 đến tháng 10 năm 200301 File
01030972812/HĐ-TĐBáo cáo14/11/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB120Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để làm thủ tục cho công ty thủy tinh Minh Thủy thuê đất xây dựng dây chuyền sản xuất thủy tinh01 File
01030973813/HĐ-TĐBáo cáo14/11/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB121Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường 220B - huyện Vũ Thư 01 File
01030974827/TCVG-BCĐTBáo cáo12/11/2003Sở Tài chính - Vật Giá122Về công tác quản lý đầu tư xây dựng 01 File
01030975830/BC-TCBáo cáo20/11/2003Sở Tài chính132Tình hình thực hiện chương trình công tác năm 2003 và xây dựng chương trình công tác năm 200401 File
01030976838/HĐ-TĐBáo cáo25/11/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB137Kết quả thẩm định dự toán di chuyển mộ GPMB thực hiện dự án đào hố chôn lấp rác để trồng cây xanh tại KCN Phúc Khánh01 File
01030977839/HĐ-TĐBáo cáo25/11/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB138Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB bổ sung thực hiện dự án xây dựng khu quy hoạch dân cư xóm 2 xã Phú Xuân để di chuyển các hộ dân cư nằm trong chỉ giới xây dựng KCN Phúc Khánh01 File
01030978840/TCBáo cáo21/11/2003Sở Tài chính139Công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 200301 File
01030979846/HĐ-TĐBáo cáo28/11/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB145Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án xây dựng trường THPT bán công Trần Hưng Đạo huyện Quỳnh Phụ 01 File
01030980847/HĐ-TĐBáo cáo28/11/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB146Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án đường vào Đền Trần xã Tiến Đức huyện Hưng Hà 01 File
01030981848/HĐ-TĐBáo cáo28/11/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB147Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Tiền Phong01 File
01030982849/HĐ-TĐBáo cáo28/11/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB148Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường Đồng Châu huyện Tiền Hải 01 File
01030983850/HĐ-TĐBáo cáo28/11/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB149Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB dự án xây dựng Trung tâm VHTT thanh thiếu nhi01 File
01030984855/HĐ-TĐBáo cáo28/11/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB150Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án quy hoạch dân cư Khu 4 thị trấn Tiền hải01 File
01030985856/HĐ-TĐBáo cáo28/11/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB151Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án mở đường, ngõ, mương thoát nước Khu 4 thị trấn Tiền hải01 File
01030986857/HĐ-TĐBáo cáo28/11/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB152Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB Lô B1 - KCN Nguyễn Đức Cảnh 01 File
01030987868 TC/DNBáo cáo28/11/2003Sở Tài chính153Xác định tiền thuê đất Công ty Xổ số Kiến thiết TB01 File
01030988886/HĐ-TĐBáo cáo28/11/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB155Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB làm thủ tục cho công ty TNHH Long Hải Sơn thuê đất xây dựng dây chuyền chế biến khoáng sản tại KCN Tiền hải01 File
01030989887/HĐ-TĐBáo cáo08/12/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB156Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án xây dựng trường THPT bán công Phạm Quang Thẩm01 File
01030990888/HĐ-TĐBáo cáo08/12/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB157Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án xây dựng trụ sở Sở Giao thông vận tải và Chi cục đăng kiểm số 1101 File
01030991901/BC-TCBáo cáo09/12/2003Sở Tài chính158Kết quả công tác tuyên truyền PBGD pháp luật năm 2003 phương hướng tuyên truyền năm 200401 File
01030992905/TT-TCBáo cáo10/12/2003Sở Tài chính159Về giá đất ở xóm 2,3 xã Hoàng Diệu tx Thái Bình01 File
01030993907 BC/TCBáo cáo10/12/2003Sở Tài chính160Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá năm 2003 01 File
01030994914 BC/NSTBáo cáo05/12/2003Sở Tài chính165Kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành vốn chương trình mục tiêu Dự án tăng cường CSVC y té năm 200201 File
01030995927/HĐ-TĐBáo cáo10/12/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB167Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Tiền Phong bổ sung01 File
01030996928/HĐ-TĐBáo cáo10/12/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB168Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối và hệ thống Trạm bơm Hệ địa phận huyện Quỳnh Phụ đợt 201 File
01030997929/HĐ-TĐBáo cáo11/12/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB169Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để thực hiện dự án xây dựng đường nội bộ khu quy hoạch giáp trường THCS Tiền Phong01 File
01030998930/BC-TCBáo cáo11/12/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB170Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng công trình thoát nước từ đường Nguyễn Đức Cảnh đến sông Bồ Xuyên01 File
01030999931/BC-TCBáo cáo11/12/2003UBND tỉnh Thái Bình - Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB171Kết quả thẩm định dự toán bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng công trình thoát nước từ đường Nguyễn Du 2 và đường Phan Bội Châu 01 File
010309100938/BC-TCBáo cáo05/12/2003Sở Tài chính172Tình hình thực hiện chương trình công tác năm 2003 và xây dựng chương trình công tác năm 2004 01 File
12
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024